VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Sveikinimai 01 19

Sveikiname

Sveikiname nuolatinę valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ autorę, germanistę, istorikę Ireną Tumavičiūtę su jubiliejumi. Linkime naujų horizontų, kūrybinių pasiekimų, jaunatviškos energijos, sveikatos ir Dievo palaimos.

Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakcija


Sveikiname Kauno medicinos universiteto klinikų Neuorochirurgijos klinikos Stuburo smegenų ir periferinių nervų chirurgijos skyriaus vadovą profesorių Bronių Špakauską su gimtadieniu ir linkime sveikatos, kantrybės, visuotinės meilės ir pasisekimo.

KMUK bendradarbiai ir valstybės laikraščio “Lietuvos Aidas” redakcija

Atgal