VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 01 19

2011-03-03 11.00 val. Šalčininkų rajono apylinkės teisme, adresu : Vilniaus g. 58, Šalčininkų m., bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-156-604/2010 pagal UAB “Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ į.k. 174901124, buv. Tribonių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r., pareiškimą dėl nuosavybės teisės įsigijimo pagal įgyjamąją senatį į gelžbetoninę užtvanką per Šalčios upę, unikalus NR. 4400-1913-6411, esančią Tribonių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r., Visiems suinteresuotiems asmenims siūloma ne vėliau kaip per keturiolika dienų kreiptis su pareiškimu į Šalčininkų rajono apylinkės teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese.

Nr. 45


2011 m. sausio 29 d. 12 val. UAB „Aplinkos inžinerija“ darbuotojai Arūnas Parapijanka ir Orlandas Pupalaigis ženklins žemės sklypo, kadastrinis Nr. 0101/0113:4065, esančio Vilniaus m., Pagubės Sodų 16-oji g. 42, ribas. Į ribų ženklinimą kviečiamas dalyvauti gretimo žemės sklypo ( kad. Nr. 0101/0113:4066 ), esančio Vilniaus m., Pagubės Sodų 16-oji g. 44, savininkas arba įgaliotas asmuo.

Informacija teikiama: tel. 8-5 230 68 69, info@apin.lt, Rinktinės g. 55, Vilnius.

Nr. 46


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaunas) 2011 m. vasario 8 d., 13 val. 30 min., 349 kabinete (teisėja V. Lozoraitytė) parengiamajame teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1227-221/2011 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams Rimvydui Banėnui, gim. 1973-10-1, ir Daliai Banėnienei, gim. 1973-04-02, gyvenantiems Chemijos g. 5-28, Kaune, dėl gyvenamųjų patalpų Chemijos g. 5-28, Kaune, nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos Chemijos g. 5-28, Kaune, su visa jiems priklausančia manta, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto bei 536,16 Lt. skolos už buto nuomą ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pritesimo. Atsakovai apie parengiamąjį tesimo posėdį informuojami viešo paskelbimo būdu. Nustatytu laiku atsakovams neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.


Nr. 47

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-1262-713/2011 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams Edvardui Gineikai, Aleksandrui Gineikai dėl nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo. Atsakovui Edvardui Gineikai (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Baltų per. 59-72, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.)

Nr. 48


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovams Jūratei Marčiulionienei, gim. 1958-04-19, Gintautui Marčiulioniui, gim. 1958-08-13, Laurai Marčiulionytei, gim. 1978-04-13, ir Meidai Marčiulionytei, gim. 1979-08-13, gyvenantiems adresu M. Jankaus g. 22/ S. Moniuškos g. 8-6, Kaune, institucija, teikianti išvadą byloje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-22-62-221/2011 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš buto M. Jankaus g. 22/ S. Moniuškos g. 8-6, Kaune, 426,50 Lt. Skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Pranešame atsakovėms Laurai Marčiulionytei ir Meidai Marčiulionytei, kad jų pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimų į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 49


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr.2-3383-151/2011 pagal ieškovo Edgaro Jautakio ieškinį atsakovui Dariui Kavaliauskui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta A.Mickevičiaus g.42a, Kaunas, dėl skolos priteisimo. Atsakovui Dariui Kavaliauskui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. vasario 15 d. 11.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al.103, Kaune, 245 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kad dėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 50


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103-335, Kaunas) nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjų Gailutės Vaškevičienės, Birutės Žukauskienės, Gražinos Dockuvienės, Gailutės Ulozienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Stasiui Vaitiliui, Onai Vaitilienei, Vilmai Sarapinienei, Raimundui Sarapinui, Jurgitai Vaitilienei, Kęstučiui Vaitiliui, Edgarui Sarapinui, Tautvydui Vaitiliui, Radvilei Sarapinaitei, Antanui Sadauskui, Jurgitai Sadauskaitei, Neringai Sadauskienei, Dainiui Krištopavičiui, Arūnui Naujokaičiui, Petrui Naujokaičiui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia suinteresuotiems asmenims procesinius dokumentus: patikslintą pareiškimą, ir pasiūlo per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus.

Suinteresuotiems asmenims, kurių paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Ateities pl. 17, Kaunas, Ateities pl. 17-1, Kaunas, Ateities pl. 17-2, Kaunas, apie parengiamąjį teismo posėdį, kuris įvyks 2011 02 14, 09.30 val., 335 kab., yra pranešama paskelbiant spaudoje. Šalims sutikus byloje gali būti pereita į teismo posėdį.

Su civilinės bylos Nr.2-8718-587/2010 medžiaga galite susipažinti 128 kab. teismo darbo laiku (tel.466284).

Nr. 51


Vilniaus m. 2 apylinkės teisme 2011 m. vasario 23 dieną, 8 val.45 min. 205 salėje (Laisvės pr.79A, Vilnius) bus nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato patalpų savininkų bendrijos “Spaudos rūmai” ieškinį atsakovui UAB “Visible Mark” dėl skolos priteisimo. Atsakovas UAB “Visible Mark” per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Nepateikus atsiliepimo teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 52

Atgal