VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 01 15

Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-211) priimtas ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinys atsakovui Algirdui Čechavičiui dėl skolos priteisimo.

Siūlome atsakovui Algirdui Čechavičiui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta R. Kalantos g. 137-226, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-1746-717/2011 medžiaga galite susipažinti 212 kab. teismo darbo laiku (tel. (8-37) 46-62-54)).

Nr.34


Kauno miesto apylinkės teisme, (Laivės al. 103-335, Kaunas, teisėja Lina Žemaitienė) priimtas nagrinėti ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinys atsakovams Andriui Ličkui, Edmundui Ličkui, Robertui Ličkui dėl skolos priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovams Andriui Ličkui, Edmundui Ličkui, Robertui Ličkui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kampiškių g. 3-20, Kaunas, procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus, ir įpareigoja atsakovus per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovai be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimų į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr. 2-1290-587/2011 medžiaga galite susipažinti 128 kab. teismo darbo laiku (tel. 46 62 84).

Nr.35


2011 m. vasario 18 d., 09.20 val. Trakų rajono apylinkės teisme (Vytauto g. 47, Trakai) teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo Česlovo Rulevičiaus ieškiniu atsakovui Remigijui Varkalai dėl žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti atsakovui pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Atsakovas per 14 dienų po pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba neatvykus į teismo posėdį, gali būti priimtas sprendimas už akių.

Nr. 36


VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešajame aukcione.

Parduodamas turtas - nusidėvėjęs ir nenaudojamas medicininis inventorius:

Aukcionas įvyks š. m. sausio 31 d. 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 iki 10.00 val.) adresu Santariškių g. 7, Vilniuje, posėdžių salėje, 116 kab. Neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks š.m. vasario 7 d. tuo pačiu adresu.

Parduodamą visiškai nusidėvėjusį medicininį ir ūkinį inventorių galima apžiūrėti š. m. sausio 26-28 dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje, Santariškių g. 7. Informaciją apie medicininį inventorių teikia Medicinos įrangos priežiūros skyriaus vedėjas Tomas Valašinas, tel. pasiteiravimui (8-5) 272 0245, ūkinį inventorių - Ūkio skyriaus vedėjas Vladas Karalius, tel. pasiteiravimui (8-5) 272 0286.

Dalyvio bilieto kaina – 5 Lt, mokama registracijos metu.

Už įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais kasoje arba per 3 darbo dienas po aukciono, pinigus sumokant pavedimu į nurodytą sąskaitą.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 3 darbo dienas po apmokėjimo. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

Aukciono rengėjo paskirtas asmuo: Valdas Žiūraitis, Inžinerinio skyriaus vedėjo pavaduotojas, Santariškių g. 7, Vilnius, tel. (8-5) 272 0286, faksas: (8-5) 272 0283

Direktorius Juozas Raistenskis

Nr. 37


Pamestą Vilniaus m. RSK "SENJORAI" (įm.kodas 9318828) antspaudą laikyti negaliojančiu.

Nr. 38


UAB “Tarzanas” (adresas: Radžiūnų kaimas, Alytaus rajonas LT-62181, tel. (8 601) 44000, el. paštas: mindaugas.aldonis8@gmail.com) skelbia konkursą: atrakciono įrangai įsigyti. Atsiliepimus į skelbimą prašome pateikti adresu UAB “Tarzanas“, Radžiūnų kaimas, Alytaus rajonas LT-62181. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2011 m. sausio 31 d. 11 val. 00 min. (vietos laiku).

Nr. 39


Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-24438-872/2010 pagal ieškovės Janinos Petiul ieškinį atsakovei Margaritai Baltrušaitytei dėl žalos atlyginimo.

Atsakovė turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą įieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 111 straipsnis, 142 straipsnio 2 dalis). Jeigu atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo įieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 40


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103, Kaunas) yra priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovei Danutai Voišnis dėl mokėjimo už šilumos energiją (civ. byla Nr.2-2107-451/2011). Atsakovei Danutai Voišnis, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – J.Basanavičiaus g. 50-121, Kaune, ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovo pareiga – per 14 dienų nuo viešo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 41


Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo AB “Kauno energija” (į.k.235014830) ieškinio pareiškimas atsakovei Erikai Šimkevičienei (gim. 1958 05 21), tretiesiems asmenims – VšĮ “Ekonominės integracijos agentūrai”, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritoriniam skyriui dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovei Erikai Šimkevičienei (gim. 1958 05 21) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovo AB “Kauno energija” (į.k.235014830) ieškinys ir jo priedai. Atsakovė Erika Šimkevičienė (gim. 1958 05 21) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. – 114 str. nustatytus reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kauno miesto apylinkės teismas turi teisę ieškovo prašymu priimti sprendimą už akių.

Nr. 42


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr.2-2699-748/2011 pagal ieškovo AB “Kauno energija” (į.k.235014830) ieškinį atsakovui Rimantui Garunkščiui (gim. 1952 07 01), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Raudondvario pl. 226A-7, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio pareiškimo įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Išaiškintina, kad jeigu atsakovas nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, gali priimti sprendimą už akių (CPK 230 str.2 d., 246 str.).

Nr. 43


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103, Kaunas) priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovei Leonidai Markevičiūtei dėl 3832,90 Lt įsiskolinimo už pateiktą šilumos energiją, delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovė Leonida Markevičiūtė, gim. 1946 01 02, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaune, V.Landsbergio-Žemkalnio g.18-24,privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovo prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr.2-1933-773/2011 medžiaga galite susipažinti Laisvės al.103, 347 kab., teismo darbo laku (tel.244525).

Nr. 44

Atgal