VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 01 08

Kauno miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovės Aldonos Randienės (gim. 1952-04-23) ieškinys atsakovui Jonui Randžiui (gim. 1956-08-25) dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės. Kauno miesto apylinkės teisme (adresas – Laisvės al. 103, Kaunas) 2011-02-09, 10.00 val., 235 salėje, žodinio proceso tvarka, parengiamajame teismo posėdyje, bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-25792-364/2010 pagal minėtą ieškinį. Atsakovui Jonui Radžiui (gim. 1956-08-25) viešo įteikimo būdu įteikiamas ieškovės Aldonos Randienės (gim. 1952-04-23) ieškinys ir jo priedai. Atsakovas Jonas Randis (gim. 1956-08-25) privalo per 14 dienų terminą nuo skelbimo išspausdinimo dienos pateikti Kauno miesto apylinkės teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. – 114 str. nustatytus reikalavimus. Atsakovui Jonui Randžiui (gim. 1956-08-25) nepateikus atsiliepimo ir neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, civ. byla Nr. 2-25792-364/2010 pagal ieškovės Aldonos Randienės (gim. 1952-04-23) ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės bus išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

Nr. 11


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas (kodas 111959420).

Adresas: Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius, telefonas (8~5) 278 67 00, faksas (8~5) 272 01 64.

Konkurso pavadinimas: negyvenamųjų patalpų (nepilnai įrengtų ir renovuojamų) nuoma.

Trumpas aprašymas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Santariškių g. 1, Vilniuje nuomos konkursą. Patalpos su daline apdaila, būtina renovacija, pagrindinė sąlyga kad išsinuomavus patalpas jos būtų įrengtos ir pritaikytos naudojimui.

Bendras plotas124,52 kv. m.

Sutarties trukmė – 5 metų.

Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui vienam kvadratiniam metrui17,04 Lt  be PVM, ir 17,04 Lt su 21 proc. PVM.

Pradinis įnašas- lygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių vieno kvadratinio metro dydžio, padauginto iš norimo nuomoti ploto kainos litais su PVM, pervedamas į AB SEB Vilniaus bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 777044060006051900.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: paraiškos, dalyvauti konkurse pateikiamos adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1 Vilnius, Vyriausiajam juriskonsultui, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: paraišką užklijuotame voke Dalyvis (arba per kurjerį) pateikia, arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t.y. iki 2011-01-18, 10 val. adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1 Vilnius, Vyriausiajam juriskonsultui. Ant voko turi būti užrašyta“ Turto, negyvenamųjų patalpų (nepilnai įrengtų ir nepritaikytų naudojimui) nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims). Adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, numatoma vykdyti veikla. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už vieną kvadratinį metrą  litais su PVM, norimas išnuomoti plotas kvadratiniais metrais. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu. Banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą.

Komisijos posėdis numatomas 2011-01-18 10.30 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, 234 kabinetas.

Informacija teikiama:telefonu: (8~5) 278 6705.

Nr. 12


Pranešame, kad Vilniaus apygardos teisme (adresas Gedimino pr. 40/1 Vilnius) 2011 m. vasario 23 d. 10 val. vyks civilinės bylos Nr. 3-5583-560/10 nagrinėjimas iš esmės pagal ieškovo UAB „Gironda PLIUS“ ieškinį atsakovui UAB „Šokių muzikos įrašai“ (kodas – 300647695) dėl 12565,21 Lt skolos, 1799,71 Lt palūkanų, taip pat 6 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo skelbimu atsakovui UAB „Šokių muzikos įrašai“ yra įteikiamas teismo šaukimas bei informuojama, kad atsakovui be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį bei nepateikus reikiamų procesinių dokumentų ar prašymų, teismas turi teisę, ieškovo prašymu, priimti sprendimą už akių.

Nr. 13


Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-25411-451/2010 pagal ieškovės Jurenos Jomantienės ieškinį atsakovui Vidmantui Jomantui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Atsakovui Vidmantui Jomantui, gim. 1957-06-09, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Vilniaus g. 13-21, Kaune, teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu, nustatant 14 dienų terminą nuo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 111 str. ir 142 str. 2 d.), pateikiamo atsiliepimo ir jo priedų skaičius turi atitikti CPK 113 str. reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 14


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr. 2-1263-713/2011 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ ieškinį atsakovei Elvyrai Diktorienei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Partizanų g. 3-249, Kaune) dėl skolos priteisimo. Atsakovei Elvyrai Diktorienei ieškinio nuorašas įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

Nr.8


Šilutės rajono apylinkės teisme (M. Jankaus g. 4, Šilutė) priimtas UAB „Teledema“ ieškinys atsakovui Raimondui Sklašiui, gim. 1981-05-11, dėl 149,18 Lt skolos, 1,77 Lt delspinigių, 1098,39 Lt baudos, 5 proc. metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir pranešama, kad atsakovas privalo per 21 dieną po skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. 2011 m. kovo 7 d., 9 val. byloje paskirtas teismo posėdis. Neatvykus į teismo posėdį ir iki teismo posėdžio pradžios nepateikus dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą arba teismui pripažinus neatvykimo priežastis nesvarbiomis, teismas gali bylą nagrinėti iš esmės, nedalyvaujant atsakovui (CPK 246 str. 2 d. ).

Nr. 15


Pranešame, kad suinteresuotam asmeniui Vytautui Salmanavičiui (gim. 1930 m., gyvenamoji vieta nežinoma) yra įteikiami pareiškimo nuorašas, jo pagrindžiančių rašytinių įrodymų nuorašai, pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir apie tai, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teisme (Gedimino g. 87, Kaišiadorys) yra užvesta civilinė byla pagal pareiškėjo Valdimiro Algimanto Salmanavičiaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kęstučiui Salmanavičiui, Vytautui Salmanavičiui ir Kauno AVMI dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Suinteresuotas asmuo Vytautas Salmanavičius per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą, atitinkantį CPK 111, 113, 142 straipsnių reikalavimus.

Nr. 16


Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškeltoje civilinėje byloje Nr. 2-8911-391/10 pagal ieškovės Teklės Songulijos ieškinį atsakovui Elgudžai Songulijai dėl neterminuotos tėvo valdžios apribojimo sūnaus atžvilgiu atsakovui ir iš atsakovo sūnui priteisto išlaikymo dydžio padidinimo, atsakovo Elgudžos Songulijos kuratoriumi paskirtas advokato padėjėjas Nerijus Dunauskas, dirbantis advokatų K.Ožiūno ir A.Montrimo kontoroje Laisvės pr. 117, Vilniuje.

Nr. 9


Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Agnės Kasiliauskienės ieškinį atsakovui Dainiui Stabrauskui, tretiesiems asmenims Severinai Stabrauskaitei, Justinai Stabrauskaitei, institucijai teikiančiai išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS dėl išlaikymo vaikams priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu praneša atsakovui Dainiui Stabrauskui apie procesinių dokumentų: ieškinio ir jo priedų bei pranešimo dėl būtinumo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, įteikimą, parengiamąjį ir teismo posėdį, kuris įvyks 2011 02 02 11.00 val. adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, Kaune, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr. 17


Jonavos rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo Viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro ieškinys atsakovei Rasai Karužaitei, dėl 430,73 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovė Rasa Karužaitė, gim.1967 m., paskutinė žinoma gyv. vieta Liepų g.13, Jonavoje, informuojama, kad per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Nepateikus atsiliepimo, teismas gali priimti sprendimą už akių. Su bylos medžiaga atsakovė gali susipažinti Jonavos rajono apylinkės teisme, adresu Vasario 16-osios g. 3, Jonavoje. Ieškinio nuorašas atsakovei laikomas įteiktu šio pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 18


2011 m. vasario 01 d. 09.00 val. 101 salėje Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al.103, parengiamajame teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-5400-454/2010 pagal ieškovės Ingridos Mikučionienės ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos, UAB “Gembė”, tretiesiems asmenims Stefanijai Sabaliauskaitei, Zofijai Metlovienei, Rima Karalienei, Aivarui Karaliui, Broniui Kaspučiui, Birutei Kasputienei, Valdui Mieželiui, Aldonai Mieželienei, Astai Paunksnienei, Nerijui Simanynui, Kristinai Zaičenkovienei, Algimantui Žilinskui, Gražinai Žilinskienei, A.Drąsutavičiaus firmai “Egliana”, Rimvydo Kivaro įmonei “Manteiga”, AB “Mašinų gamykla Astra”, UAB “Danske lizingas”, Kristinai Rimkevičienei, Tomui Pavinkšniui, Šarūnei Pečiulytei dėl žemės nuomos.

Tretieji asmenys turi teisę pateikti atsiliepimą į ieškinį per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos.

Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr. 19


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr.2-14046-726/2010 pagal ieškovės Elenos Artiomovos ieškinį atsakovui Armen Artiomov dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos).

Šiuo skelbimu atsakovui Armen Artiomov įteikiami procesiniai dokumentai (ieškinio nuorašas, pranešimas). Siūloma per 14 dienų nuo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 111 straipsnis, 142 straipsnio 2 dalis). Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną.

Nr.10


Likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Naujosios Vilnios vaistinė“ (juridinio asmens kodas 122584231, PVM mokėtojo kodas LT225842314, buveinės adresas A.Kojelavičiaus g. 176, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre).

Nr. 20


Hipotekos skyrius prie Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo (Tilto g. 17/4,Vilnius) praneša: 2010 m. spalio 5 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartimi Nr. I-1305/2010 nutarta areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą - apartamentus su terasa T29, T30, T31, T32, unikalus Nr. 4400-1465-5522-9621, esantį A. Juozapavičiaus g. 9A-166, Vilniuje, asmeninės nuosavybės teise priklausantį Vytui Brusokui (gim. 1978 m.) uždraudžiant įkeistų daiktų savininkui jais disponuoti.

Išaiškinti daikto savininkui, kad areštavus įkeistus daiktus, jis nebetenka teisės perleisti daikto kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę.

Įspėti skolininką (įkeistų daiktų savininką) Vytą Brusoką (gim. 1978 m.), kad negrąžinus kreditoriui AS "UniCredit Bank" skolos, t.y. 300 952,85 EUR negrąžinti kredito, 7 487,94 EUR nesumokėtų palūkanų, 9 293,30 EUR delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas, iš viso: 317 734,10 EUR, bei 133,00 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytinių arba perduotas kreditoriams administruoti.

Nr. 21


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr.79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr.2-13473-432/2010 pagal pareiškėjos Birutės Saulėnienės (gim. 1944 03 10), gyv. D.Gerbutavičiaus g.12-130, Vilniuje, pareiškimą dėl nuosavybės teisės į garažo, esančio Sietyno g.12, Vilniuje, kurio bendras plotas 93,14 kv.m., pažymėjimas plane indeksu Nr.1G1b, įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotieji šios bylos asmenys: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (kodas 188728821); Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (kodas 288600210) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius. Suinteresuotiesiems asmenims siūlome ne vėliau kaip per keturiolika dienų kreiptis su pareiškimu į teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese. Byla teismo posėdyje bus nagrinėjama Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr.79A, Vilnius), 201 salėje 2011 02 28, 13 val. 30 min.

Nr. 22


Pilaitėje,Vilniuje, sausio 5 d. pamestas studento pažymėjimas Nr. 91205. Radusiems skambinti +370 628 47963.

Nr. 23


Nr. 24

Atgal