VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 01 05

Kauno miesto apylinkės teismas (Laisvės al.103, Kaunas) priėmė ieškovės Ninos Daukantienės ieškinį (civ.b. Nr.2-21855-54/2010) dėl santuokos Vilmantui Daukantui (paskutinė žinoma gyv. vieta Partizanų g.168-58, Kaunas) dėl santuokos nutraukimo dėl vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės.

Pranešame atsakovui, kad jo pareiga per 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str., 142 str. reikalavimus.

Teismo posėdis yra paskirtas 2011 02 08 d. 11.00 val. 334 kab. Teisėja Janina Dervinskienė.

Teismas informuoja, jog neatvykus į teismo posėdį, byla bus nagrinėjama jam nedalyvaujant.

Nr. 1


Kauno miesto apylinkės teisme (adresas Laisvės al. 103, Kaunas) iškelta civilinė byla Nr. 2-23710-752/2010 pagal ieškovo UAB „Kauno vandenys“ pareikštą ieškinį atsakovei Liubovei Juozelskienei (paskutinis žinomas gyvenamosios vietos adresas Hipodromo g. 36-44, Kaunas) dėl skolos priteisimo. Atsakovei Liubovei Juozelskienei ieškinio ir jo priedų nuorašai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per 14 dienų nuo pareiškimo paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111 str., 142 str. reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turės teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 1039


Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilniuje) iškelta civilinė byla Nr.2-12883-129-2010 pagal ieškovo Jurijaus Semionovo ieškinį atsakovui UAB "Lauridika" dėl neišmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos atsakovas privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Per nustatytą terminą atsakovui be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimų įieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 1038


Vilniaus universiteto Onkologijos instituto skelbimuose dėl turto nuomos konkursų, išspausdintuose 2010-12-29 laikraštyje Nr. 299-301: numatyta pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo data iš 2011-01-09 perkeliama į 2011-01-10, komisijos posėdžio ir vokų pateikimo laikas nesikeičia.

Nr. 2


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, yra iškelta civilinė byla Nr.2-26978-249/2010 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui Vladimirui Guščinui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Plento g. 7-115, Kaunas, dėl mokėjimo už šilumos energiją. Atsakovui Vladimirui Guščinui procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Pranešame atsakovui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 3


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr.2-26832-877/2010 pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinį atsakovei Daivai Navikienei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Daivai Navikienei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Chemijos g.11-73, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

Nr. 4


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al.103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr.2-26979-877/2010 pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinį atsakovei Laimutei Sakalauskienei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Laimutei Sakalauskienei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Šiaurės pr.17-46, Kaune) procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

Nr. 5


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 „Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ ir įskaitant vėlesnius įsakymo pakeitimus, ūkininkas (-ė), Audronė Jagminienė, kviečia Jus dalyvauti 3 statinių rekonstrukcijos ir 2 naujos statybos paukštidžių darbų pirkimo konkurse.

Atsiliepimus raštu prašome pateikti adresu: Turniškių g. 16, Vilnius, LT-10104, Tel. +370 612 94 525. Vokų atplėšimas įvyks 2011 m. sausio 19 d. 10.00 val. adresu: V. Kudirkos g. 22 Vilniuje.

Nr. 6


Kauno rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo ŽŪB “Striūna” pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Kauno filialui, UAB “Multiimpex”, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Agotai Abromavičienei, Editai Šiugždinytei, Egidijui Abromavičiui, Marijai Šiugždinienei, Gitanai Šiugždinytei, Sandrai Abromavičiūtei, Virginijai Lukoševičienei, Audriui Jonaičiui, Antanui Vidmantui Jurevičiui, Vilmai Vaitiekūnienei, Andželikai Vaitiekūnaitei, Egidijui Atgalainiui, Vladai Atgalaimienei, Linai Atgalainytei, Svajūnui Kazlovui, Astai Mikutienei, Bronislovui Jankauskui, Zitai Teodorai Jankauskienei, Bronislovui Jankauskui, Sigitai Jankauskaitei dėl gyvenamųjų patalpų Nevėžio g.4-1, Nevėžio g.4-2, Nevėžio g.4-5, Nevėžio g.4-6, Nevėžio g.4-7, Nevėžio g.53-7, ir Nevėžio g.59-12, Panevėžiuko kaime, Kauno rajone nuosavybės teise valdymo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje paskirtas 2011 m. sausio 25 d. 15 val. Neatvykus pareiškėjui, suinteresuotiems asmenims į teismo posėdį, teismas turi teisę priimti procesinį sprendimą dėl pareiškėjo prašymo šiems asmenims nedalyvaujant.

Nr. 7

Atgal