VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 29

Ak, kaip greitai pasikeičia metų laikai. Tik plėšom ir plėšom kalendoriaus lapelį. Ir metai jau tampa seni. O įspūdingiausia šventė jau arti, čia pat dar skamba kalėdiniai varpai. Tad ir leiskite pasveikinti Jus su Šv. Kalėdomis krikščioniškos laimės linkėjimais, dar daug padaryti gero Tėvynei, stiprinant jos dvasią, sąmoningumą. Linkėjimai visai Redakcijai. Už viską Viešpats atlygina ir tautos dėkingumas pasilieka.

Tad laimingų Naujųjų Metų Jums, Jūsų šeimai ir artimiesiems bendradarbiams.

Pagarbiai Kunigas Robertas Pukenis


Rokiškio rajono apylinkės teisme (Respublikos g. 82, Rokiškis) iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Rokiškio butų ūkis“ ieškinį dėl 1238.19 Lt skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės Jono Rapkausko. Atsakovo paskutinė žinoma gyvenamoji vieta- P.Širvio g. 13-17, Rokiškis. Atsakovui Jonui Rapkauskui yra įteikiami ieškinio ir jo priedų nuorašai bei pranešimas apie atsiliepimo pateikimą ir informuojama, kad atsakovas per 14 dienų nuo šio pranešimo spaudoje paskelbimo dienos privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, numatytus LR CPK 111-114 str., bei nurodyti: sutinka ar ne su pareikštu ieškiniu; nesutikimo motyvus ir įrodymus, kuriais juos grindžia; informaciją, ar byla bus vedama per advokatą. Atstovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovo prašymui, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Teisėja Ledina Šinkūnienė.

Nr. 1023


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad teisme iškelta civilinė byla Nr.2-19164-199/2010 pagal pareiškėjo Virgilijaus Kareivos patikslintą prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1801-638/2007, tretysis asmuo Irena Kaupienė, suinteresuoti asmenys Dalė Kareivienė, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, Zoja Miškinienė, AB Ūkio bankas, Kėdainių rajono I-ojo notarų biuro notarė A.Rabčiauskienė, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, VĮ Registrų centras. Pranešame suinteresuotam asmeniui Dalei Kareivienei, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu Tauragės raj., Joniškės km., sodininkų bendrija „Keramika”, sklypas Nr.9, kad jos pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į pareiškimą atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111 str. – 114 str. reikalavimus. Taip pat informuojame šalis, kad šioje byloje teismo posėdis paskirtas 2011 01 12 d. 13.30 val. 233 kab. Šalys kviečiamos dalyvauti posėdyje.

Nr. 1024


Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g.18A, Kaune, 2011 m. vasario 4 d. 10 val. 00 min. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-242-485/2010 pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinį atsakovui Kauno metrologijos centrui bei tretiesiems asmenims UAB “Paskalis”, UAB “Donalina”, UAB “Morionis”, IĮ Erikos Visockienės firmai, UAB Kauno kelionių agentūrai “Nemuno lanka” ir VĮ Lietuvos metrologijos inspekcijai dėl skolos priteisimo.

Nr. 1025


Kauno apygardos teisme, A.Mickevičiaus g.18A, Kaune, 2011 m. sausio 21 d. 10 val. 00 min. parengiamajame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-3063-485/2010 pagal ieškovų Daivos Bakienės ir Algirdo Bako ieškinį atsakovui Vidmantui Vaitkevičiui, tretiesiems asmenims antstolei Redai Stašienei, antstoliui Valdui Zubinui, UAB “ARX Baltica” ir Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir netesybų priteisimo.

Nr. 1026


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas (kodas 111959420).

Adresas: Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius, telefonas (8~5) 278 67 00, faksas (8~5) 272 01 64.

Konkurso pavadinimas: negyvenamųjų patalpų (nepilnai įrengtų ir renovuojamų) nuoma.

Trumpas aprašymas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Krivių g.5/Baltasis skg.12, Vilniuje nuomos konkursą. Patalpos su daline apdaila, būtina renovacija, pagrindinė sąlyga, kad išsinuomavus patalpas jos būtų įrengtos ir pritaikytos konferencijų rengimui.

Bendras plotas392,50 kv. m. 146,87 ir 245,63

Sutarties trukmė – 5 metų.

Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui vienam kvadratiniam metrui26,00 Lt be PVM, ir 26,00 Lt su 21 proc. PVM.

Pradinis įnašas- lygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių vieno kvadratinio metro dydžio, padauginto iš norimo nuomoti ploto kainos litais su PVM, pervedamas į AB SEB Vilniaus bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 777044060006051900.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: paraiškos, dalyvauti konkurse pateikiamos adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1 Vilnius, Vyresniajam juriskonsultui, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: paraišką užklijuotame voke Dalyvis (arba per kurjerį) pateikia, arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t.y. iki 2011-01-09, 10 val. adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1 Vilnius, Vyresniajam juriskonsultui. Ant voko turi būti užrašyta „Turto, negyvenamųjų patalpų (nepilnai įrengtų ir nepritaikytų naudojimui) nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims). Adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, numatoma vykdyti veikla. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už vieną kvadratinį metrą  litais su PVM, norimas išnuomoti plotas kvadratiniais metrais. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu. Banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą.

Komisijos posėdis numatomas 2011-01-09 10.30 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, 234 kabinetas.

Informacija teikiama:telefonu (8~5) 278 6705.

Nr. 1027


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas (kodas), 111959420

Adresas: Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius, telefonas (8~5) 278 67 00, faksas (8~5) 272 01 64.

Konkurso pavadinimas: negyvenamųjų patalpų ( požeminių garažų – parkingo) nuoma .

Trumpas aprašymas: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Vilniuje, nuomos konkursą.

Bendras plotas76,62 ir 330,31 kv. m.

Paskirtis– požeminiai garažai – parkingas.

Sutarties trukmė – 5 metai.

Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui vienam kvadratiniam metrui– 9,92 Lt be PVM, bendra kaina - 12,00 Lt su 21 proc. PVM (pridėtinės vertės mokestis).

Pradinis įnašas- lygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių vienam kvadratiniam  metrui dydžiui, padauginus iš norimo nuomoti ploto kaina litais su PVM, pervedamas į AB SEB Vilniaus bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 777044060006051900

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: paraiškos, dalyvauti konkurse pateikiamos adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, P.Baublio g. 3b, LT-08660 Vilnius, Inžinerinio ūkio skyriaus viršininkui, Inžineriniame ūkio skyriuje, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 15.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: paraišką užklijuotame voke Dalyvis (arba per kurjerį) pateikia, arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t.y. iki 2011-01-09, 10 val. adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, P.Baublio g. 3b, LT-08660 Vilnius, Inžinerinio ūkio skyriaus viršininkui, Inžineriniame ūkio skyriuje. Ant voko turi būti užrašyta „Turto, esančio Krivių g.5/Baltasis skg.12, Vilnius, požeminiai garažai – parkingas teikti nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta: paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims). Adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, numatoma vykdyti veikla. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis litais su PVM. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu. Banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus apie pradinio įnašo sumokėjimą.

Komisijos posėdis numatomas 2011-01-09 10.40 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, 234 kabinetas.

Informacija teikiama:telefonu (8~5) 278 67 25.

Nr. 1028


Pranešame, kad 2011 m. sausio 11 d. 11:00 val. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) bus nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos Ingos Arlauskienės ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Būsto industrijos grupė“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-12-10 sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Ingos Arlauskienės skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Būsto industrijos grupė“, VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vestai Santarovič, Aušrai Kandzerkaitė, Dominyka Arlauskaitė, Stasys Venckus, Pauliui Puidokas, Asta Puidokienė, Tatjana Jokubavičienė, Pranas Jokubavičius, Robertas Katinskas, Lina Šatkutė, Simona Zakalskytė, Artūras Nanartavičius, Rasa Nanartavičienė, Mečislovas Borisevičius, Ona Vida Borisevičienė, Jolanta Verikaitė, Vilius Revuckas, Asta Revuckienė, Jūratė Armalienė, Jūratė Ulozienė, Vytautas Ulozas, Asta Grigutytė, Karolis Pikūnas, Nomeda Adomaitienė, Valentina Kelpšienė, Vaida Grisiūtė, Genė Bagdonavičienė, Elena Žalalytė, Jonas Dobrovolskis, Vygandas Malinauskas, Dalia Malinauskienė, Angelė Matuzevičienė, Aušra Akromienė, Redas Akromas, Vida Kivilšaitė, Aurelijus Petrauskas, UAB „Faulana“, Arnas Vizbaras, Ieva Grabskytė, Augustas Vichrovas, UAB „Armobetas“, Jolita Rinkūnaitė, Jonas Rinkūnas, Danutė Rinkūnienė, Tomas Urbonaitis, Andrius Bložė, Jurgita Bložienė, Kristina Narkienė, Vladas Narkus, Akvilė Poškutė, Andrius Vitkevičius, Pranas Videika, Vida Videikienė, Erika Pakštienė, Aurika Rainienė, Giedrius Motiekaitis, Jurgita Simanavičiūtė, Jolanta Želudzevič, Vytautas Sveikauskas, Virginija Gedvilienė, Bronislovas Gedvilas, Raimondas Vižinis, Auksė Nikalajevienė, Virmantas Nikalajevas, Kristina Skaisgirytė-Vaitkienė, Kęstutis Vaškelevičius, Darius Kondratavičius, Rolandas Surautis, Irena Surautienė, Vaida Ramanauskaitė, Biruta Gogoleva, Eduardas Gogolevas, Igoris Ponomariovas, Tatjana Ponomariova, Valdas Stanislovaitis, Aušra Stanislovaitienė, Alvydas Vytas, Irina Vytienė, Angelė Matuzevičienė, Vaida Urbonavičiūtė, Tomas Kužinauskas, Diana Jalinskienė, Pavelas Jalinskas, Rimantas Redeckis, Irma Laužikaitė, Evaldas Steponkus, Ligita Pučėtaitė, Carel Jan Van Dijkhuizen, Dominykas Karpovič, Linas Petrauskas, Inga Jonaitytė, Kęstutis Kaminskas, Vilius Gaidelis, UAB „Almeida“, Inga Šatrauskaitė, Vilmantas Lugauskas, Vladzė Lugauskienė, Sandra Burinskaitė, Robertas Narkus, Giedrė Putraitė, Olga Lemeševa, Tomas Gagas, Stasys Algis Vaisėta, Aurika Rainienė, Kristina Kiričenka, Sergejus Kiričenka, dėl sprendimo panaikinimo.

Šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo nagrinėti bylą.

Su byloje gautais atsiliepimais į apeliacinius skundus galima susipažinti teismo raštinėje (Žygimantų g. 2, Vilnius).

Nr. 1029


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-25538-191/2010 pagal ieškovo UAB „Teledema“ ieškinį atsakovui UAB „Mobili rinka“, buveinės adresas Varpo g. 22A, Šiauliai dėl 5.854,57 Lt skolos, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šio skelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Per nustatytą terminą atsakovui nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovui prašant, turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d., 246 str.).

Nr. 1030


Pranešame atsakovui Maksimui Grochotov, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr.79A, Vilnius) civilinėje byloje Nr.2-8441-817/2010 pagal ieškovės Anželos Kolesnik ieškinį atsakovui Maksimui Grochotov dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, atsakovo kuratoriumi paskirtas advokato padėjėjas Nerijus Dunauskas, dirbantis Advokatų K.Ožiūno ir A.Montrimo kontoroje (Laisvės pr.117, Vilnius).

Nr. 1031


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-18196-375/2010 pagal ieškovo Ž.Adomavičienės IĮ „Silentium“ ieškinį atsakovui VĮ „Regitra”,tretiesiems asmenims UAB „Lukeida”,UAB „Džanatus“, UADB „PZU Lietuva“, Daivai Petrauskaitei Povilavičienei dėl žalos atlyginimo. Tretiesiems asmenims UAB „Lukeida“, UAB „Džanatus“ ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškinta, kad tretieji asmenys UAB „Lukeida“, UAB „Džanatus“ per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142str. reikalavimus. Tretiesiems asmenims UAB „Lukeida“, UAB „Džanatus“ viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. sausio 24 d. 10.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. l03, Kaune, 231salėje, vyks teismo posėdis.

Nr. 1032


Kauno rajono apylinkės teismas (teisėja A. Levinskienė) viešo paskelbimo būdu įteikia procesinius dokumentus civ. byloje Nr. 2-3289-358/2010 (ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos ieškinį su priedais) atsakovui VšĮ Verslo paslaugų centras dėl patalpų nuomos mokesčio ir delspinigių priteisimo (paskutinis žinomas adresas Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r.). Atsakovas privalo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų LR CPK 111 str. reikalavimus per 15 d. nuo paskelbimo spaudoje. Atsiliepimo nepateikus, esant ieškovo prašymui, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Teisėja Audronė Levinskienė

Nr. 1033

Atgal