VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 18

INFORMACIJA

apie Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio - profesinio parengimo komplekso su baseinu statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla, R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius, tel. 8(5) 240 2802, faks. 8(5) 240 2804, planuoja statyti Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio - profesinio parengimo kompleksą su baseinu, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2010-12-13 pateikė atrankos išvadą (rašto Nr.VR-1. 7-2077) dėl Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio - profesinio parengimo komplekso su baseinu statybos poveikio aplinkai vertinimo.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą statyti sporto kompleksą galite Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, adresu R.Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius, darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min., tel. 8(5) 240 2802.

Pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo galite teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos -departamentui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8(5)2102492 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo iš spausdinimo dienos.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galite Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8(5) 210 2492 bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje, R.Jankausko g. 2, LT -04310 Vilnius, tel. 8(5) 240 2802 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos.

Nr. 1006


Kauno miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-25529-375/2010 pagal ieškovo Rimanto Sajaus ieškinį atsakovui Erikui Skripko, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - K.Baršausko g. 63A-115, Kaunas, dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Atsakovui Erikui Skripko ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Išaiškintina, kad atsakovas per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Atsakovui viešo paskelbimo būdu pranešama, kad 2011 m. vasario 24 d. 09.00 val. Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, 231 salėje, vyks parengiamasis teismo posėdis. Atsakovui išaiškinama, kaddėl neatvykusios į teismo posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta ir atvykusios šalies prašymu, bylą nagrinėjantis teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 1007


UAB Conlex įmonės kodas 302538171, Pylimo g. 30, Vilnius informuoja, jog 2010-10-19 perėmė iš UAB „Klaipėda NT“ į.k. 301145763, reg. adresas: Baltijos pr. 123-8/Minijos g. 123-8, Klaipėda reikalavimo teisę į UAB ,,Gutra“, į.k. 125391579, reg. adresas: Kranto al. 50-23, Kaunas 15593,70 Lt skolą. 2010-10-28 perėmė iš UAB „VILSO PREKYBA“, į.k. 300084528, reg. adresas: Titnago g. 19, Vilnius reikalavimo teisę įUAB „Verinvesta“, Į.K. 2638197, reg. adresas Minties g. 4-28, Vilnius 3099,84 LT skolą. 2010-11-18 perėmė iš Rasos Gibiežienės individualios įmonės, į.k. 171772090, reg. adresas Mažvydo g. 37, Radviliškis reikalavimo teisę į UAB "Eidama", į.k. 301522641, reg. adresas: Radviliškio g. 100-31, Šiauliai 1556,80 Lt skolą. 2010-11-22 perėmė iš UAB ,,Klaipėdos želdiniai”, į.k. 142003484, reg. adresas: Tilžės g. 64A, Klaipėda reikalavimo teisę į UAB ,,Davi“, Į.K. 140039581, reg. adresas: Tilžės g. 52, Klaipėda 5172.75 Lt skolą.

Nuo šiol prašome Jūsų nedelsiant įvykdyti mokėjimą naujajam kreditoriui UAB „Conlex“: Gavėjas: UAB „Conlex“, a/s LT83 7400 0362 3552 3810, bankas „Danske bank A/S“, Lietuvos filialas, banko kodas 74000.

Tuo atveju, jeigu aukščiau minėtos įmonės neįvykdys šio raginimo ir nesumokės nurodytos sumos per 31 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, naujasis kreditorius UAB „Conlex“ imsis visų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytų teisėtų priemonių ir kels minėtoms įmonėms bankroto bylą.

Nr. 1008


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-16730-249-2010 pagal ieškovo Džiugimanto Jazdausko ieškinį atsakovei, Linai Germanavičiūtei, gim. 1987-09-23, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Šilutės g. 22-54, Klaipėda, dėl žalos atlyginimo. Atsakovui Linai Germanavičiūtei procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Pranešame atsakovui, kad jos pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 1009


Dingusius Lietuvos vaikų šalpos fondo „Globa” registravimo pažymėjimus, išduotus 1995 08 02 d. Nr.49 ir 2007 07 24 d. Nr.108148 (kodai 9201062 ir 192010620) prašome laikyti negaliojančiais.

Lietuvos vaikų šalpos fondo „Globa” valdyba

Nr. 1010


Kauno miesto apylinkės teismenagrinėjama civilinė bylaNr. 2-4549-329/2010 pagal ieškovėsJolitos Lukoševičiūtėsieškinį atsakovamsUAB „Altras”, Vyteniui Alšauskui,trečiajam asmeniui MantuiKeruliui dėl nuosavybės teisės gynimo. Teismas trečiajam asmeniui MantuiKeruliui viešo paskelbimo būdu praneša, kad teismo posėdis vyks 2011-01-06 d. 15.00 val., adresu Laisvės al. 103, 240-oje salėje, teisėja VirginijaŠeškuvienė.

Nr. 1011


Kauno miestoapylinkės teisme(Laisvės al.103, Kaune) iškelta civilinė byla Nr.2-24768-713/2010 pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinįatsakovams Giedriui Zapolskiui, Editai Zapolskienei dėl skolos priteisimo. Atsakovei Editai Zapolskienei (paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Ašmenos II-oji g. 23-37,Kaune) procesiniai dokumentai įteikiamiviešopaskelbimo būdu.

Išaiškintina, kad atsakovė per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos turi teisę pareikšti teismuiatsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo į ieškinį,ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą užakių (CPK l42str. 4 d.).

Nr. 1012


Alytaus rajono apylinkės teisme (S.Dariaus ir S. Girėno 17, 108 kab.) teisėja Veronika Šiaulienė yra iškėlusi civilinębylą pagal ieškovės UAB “Teledema” ieškinį atsakovui Aleksandr Urbanovič, kurio paskutinė žinomagyvenamoji vieta Kalniškės 19-4, Alytus, dėl skolos. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikiami viešopaskelbimo būdu, įpareigojant atsakovąper 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį.

Nr. 1013


Kauno miesto apylinkės teisme Laisvės al.103, Kaunas, 240 salė, 2011 m. sausio 06 d. 15.00 val. bus nagrinėjama viešajame teismo posėdyje civilinė byla Nr.2-4549-192/2010 pagal ieškovo Jolitos Lukoševičiūtės ieškinį atsakovams Vyteniui Alšauskui, UAB “Altras”, trečiajam asmeniui Mantui Keruliui dėl nuosavybės teisės gynimo.

2010 m. lapkričio 23 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovui UAB “Altras”, kurio įmonės buveinės adresas Kaunakiemio g. 40, Kaune, paskirtas kuratorius advokato padėjėjas Tomas Ryzgelis, dirbantis K.Mindaugo pr. 34-74, Kaunas.

Prašome UAB “Altras” atsiliepti ir pranešti Kauno miesto apylinkės teismui savo buveinės vietos adresą.

Prašome atsiliepti visus asmenis, galinčius suteikti teismui informacijos apie UAB “Altras”.

Nr. 1014

Atgal