VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 11

Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-22605-192/2010 pagal ieškovės Viktorijos Venckienės ieškinį atsakovui Pauliui Dobliui dėl išlaikymo vaikams priteisimo.

Teismas viešo paskelbimo būdu praneša atsakovui Pauliui Dobliui apie procesinių dokumentų: ieškinio ir jo priedų bei pranešimo dėl būtinumo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, įteikimą, parengiamąjį ir teismo posėdį, kuris įvyks 2011 01 06 13:00 val., adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, Kaune, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr. 981


„I. Navickienės firma“, kodas 2293469, registravimo pažymėjimas yra pamestas ir laikyti jį negaliojančiu.

Nr. 982


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, iškelta civilinė byla Nr. 2-18342-435/2010 pagal ieškovo Kauno mieto savivaldybės, įmonės kodas 111106319, buveinė – Laisvės al. 96, Kaunas, ieškinį atsakovams Laurai Aleksandravičienei, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Tilžės g. 70-2, Kaunas, ir Vytautui Karaliui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta - Tilžės g. 70-2, Kaunas, trečiajam asmeniui Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl iškeldinimo iš patalpų Tilžės g. 70-2, Kaunas. Atsakovams ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovai Laura Aleksandravičienė ir Vytautas Karalius per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovai per nustatytą terminą nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymu teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 983


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad atsakovui Virginijui Mickūnui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta yra adresu Šiaurės per. 26-51, Kaune, iškelta civilinė byla Nr. 2-24291-199/2010 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš patalpų bei skolos priteisimo. Pranešame atsakovui Virginijui Mickūnui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Nustatytu terminu nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 984


Pranešame, kad Vilniaus m. 1 apylinkės teisme (adresas Laisvės pr. 79A, Vilnius, 115 salė) 2010 m. gruodžio 28 d. 8 val. teismo posėdyje bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4112-640/2010 pagal ieškovo AS “UniCredit Bank” ieškinį atsakovams Deividui Poviloniui ir Kristinai Povilonienei dėl 31314,24 litų skolos, kurią sudaro 29884,92 litų negrąžintas kreditas, 881,36 litų nesumokėtos palūkanos ir 547,92 litų priskaičiuoti delspinigiai, taip pat 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šiuo skelbimu atsakovams Deividui Poviloniui ir Kristinai Povilonienei yra įteikiamas teismo šaukimas, bei informuojama, kad atsakovui be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį bei nepateikus reikiamų procesinių dokumentų ar prašymų, teismas turi teisę, ieškovo prašymu, priimti sprendimą už akių.

Nr. 985


Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) iškelta civilinė byla Nr. 2-12466-294/2010 pagal ieškovo Nerijaus Pinelio ieškinį atsakovui Alvydui Pileckui dėl 10000 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Atsakovas turi teisę susipažinti su ieškiniu ir jo priedais teisme bei privalo per 14 dienų nuo šio skelbimo paskelbimo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str., 142 str. 2 d.). Nustatytu terminu atsiliepimo nepateikus, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 986


Pranešame, kad yra parengtos UAB „Steaton Lietuva“ ir UAB "Eta Trans Logistics" reorganizavimo sąlygos. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: UAB „Steaton Lietuva“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Barčialaukio vs., Vilniaus r., Lietuvos Respublika; kodas: 302491519, PVM mokėtojo kodas: nėra; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Reorganizuojamas juridinis asmuo: UAB "Eta Trans Logistics" (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Barčialaukio vs., Vilniaus r., Lietuvos Respublika; kodas: 302486454, PVM mokėtojo kodas: LT100005286313; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Reorganizavimo būdas: prijungimas. Pasibaigiantis juridinis asmuo: UAB "Eta Trans Logistics". Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: UAB „Steaton Lietuva“. Teisių ir pareigų perėjimas: UAB „Steaton Lietuva“ perima UAB "Eta Trans Logistics" turtą, teises ir pareigas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, kuris pasirašomas UAB „Steaton Lietuva“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. UAB "Eta Trans Logistics" iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento sudaryti sandoriai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento bus laikomi UAB „Steaton Lietuva“ sudarytais sandoriais ir bus įtraukti į UAB „Steaton Lietuva“ buhalterinę apskaitą. Su dokumentais, teisę su kuriais susipažinti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovių kreditoriams ir akcininkams numato įstatymai, galima susipažinti adresu Barčialaukio vs., Vilniaus r., Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 11:00 val.

Nr. 987


Pranešame, kad yra parengtos UAB „Eta Trans“ ir UAB "Rialita" reorganizavimo sąlygos. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: UAB „Eta Trans“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuvos Respublika; kodas: 301695757, PVM mokėtojo kodas: LT100004041214; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Reorganizuojamas juridinis asmuo: UAB "Rialita" (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė; buveinė: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuvos Respublika; kodas: 301695700, PVM mokėtojo kodas: LT100004042515; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Reorganizavimo būdas: prijungimas. Pasibaigiantis juridinis asmuo: UAB "Rialita". Po reorganizavimo tęsiantis veiklą juridinis asmuo: UAB „Eta Trans“. Teisių ir pareigų perėjimas: UAB „Eta Trans“ perima UAB "Rialita" turtą, teises ir pareigas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, kuris pasirašomas UAB „Eta Trans“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. UAB „Rialita“ iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento sudaryti sandoriai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento bus laikomi UAB „Eta Trans“ sudarytais sandoriais ir bus įtraukti į UAB „Eta Trans“ buhalterinę apskaitą. Su dokumentais, teisę su kuriais susipažinti reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovių kreditoriams ir akcininkams numato įstatymai, galima susipažinti adresu Tuskulėnų g. 33C, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 11:00 val.

Nr. 988


Vadovaudamasis LR Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-150 patvirtintomis ,,Projekto vykdytojo ir ( arba) partnerio, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos  plėtros 2007-2013 metų  programos priemones prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis” ir šių taisyklių pakeitimais

Ūkininkė Vitalija Puzarienė

skelbia konkursą savaeigio purkštuvo įsigijimui (užgriebio plotis-ne mažesnis kaip 36 m, talpa – ne mažesnė kaip 3950 l)

Atsiliepimus prašome pateikti raštu (registruotu laišku) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo skelbimo pasirodymo spaudoje adresu: Žvirbulių g. 3, Naujoji Akmenė, LT-85112 (Tel.8-687-41456)

Vokai su pasiūlymais atplėšiami gruodžio 27 d. 10 val. skelbime nurodytu adresu.

Nr. 989


Šiaulių miesto apylinkės teisme yra priimtas ieškovo UAB „Specus Šiauliai“ ieškinys atsakovams Siegfried Bernhard Loidl ir Progress Worldwide UAB dėl sutarties kainos priteisimo. Procesiniai dokumentai atsakovams Siegfried Bernhard Loidl ir Progress Worldwide, UAB įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovai per 14 dienų nuo šio skelbimo atspausdinimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą apie ieškinį. Nepateikus atsiliepimo, ir esant ieškovo prašymui, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 990


Kauno rajono apylinkės teisme teismo posėdyje 2011 m. sausio mėn. 27 d. 13 val. nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės Jolantos Stankevičienės ieškinį atsakovams Rasai Sakalauskienei, Artūrui Barmui, Mindaugui Sakalauskui, tretiesiems asmenims Žydrūnui Stankevičiui, Kauno 1-ojo notarų biuro notarei Ritai Lugienei dėl pirkimo-pardavimo sandorio patvirtinimo, pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo, sutarties dėl santuokos nutraukimo dalinio panaikinimo.

Nr. 991


Šiaulių miesto apylinkės teisme (Vilniaus g. 247, Šiauliai) iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB "PRO INVESTGROUP" ieškinį atsakovei Virginijai Gazzajevai, kurios paskutinė žinoma gyvenamoji vietaDainų g. 5-35, Šiauliai, dėl 1016Lt skolos priteisimo. Pranešame, kad atsakovei Virginijai Gazzajevai yra įteikiamas ieškinio nuorašasviešo paskelbimo būdu. Atsakovei dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo spaudoje dieną. Su ieškiniu irjo priedais atsakovė gali susipažinti teisme, 306 kabinete.

Pranešame, kad nepateikus atsiliepimo per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos, gali būtipriimtas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

Nr. 992


Vilniaus miesto 2 apylinkėsteisme iškelta civilinė byla Nr. 2-9048-592/2010 pagal ieškovės Gražinos Augulienės ieškinį atsakovui Vaidui Sapežinskui dėl skolos priteisimo. Atsakovas Vaidas Sapežinskas per20 dienų nuošio skelbimo išspausdinimo turi teisę pateiktiVilniaus miesto 2 apylinkes teismui, esančiam Laisvės pr. 79A, Vilniuje, atsiliepimą į ieškinį, kuris atitiktų procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (CPK 111 str., 142 str. 2 d.).

Jeigu atsakovas nepateiks Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui atsiliepimo į ieškinį, teismas turės teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 993


2011 m. sausio 11 d., 9.30 val. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, adresu Laisvės pr. 79A, Vilnius (116 kab.) bus nagrinėjama civilinė byla Nr. N2-16715-131/2010 pagal ieškovės Irenos Abukauskaitės ieškinį atsakovui Vladimirui Mikuškinui dėl išlaikymo dydžio pakeitimo. Šiuo skelbimu atsakovui įteikiami procesiniai dokumentai civilinėje byloje, bei nustatomas 14 d. terminas atsiliepimui pateikti. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 994


Prarastas nepradėjusios vykdyti veiklos individualios įmonės "Spaudos popierius" 2000 metų antspaudas.
Nr.996
 


Prarastas ketverius metus nevykdančios veiklos tarptautinių prekybos namų "Vilnius ir partneriai" antspaudas.
Nr.997


Pamestas UAB "Fotografija" antspaudas.

Nr. 998


Klaipėdos miesto apylinkės teismas (S.Daukanto g. 8, Klaipėda) viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei Reginai Žukovskajai paskutinė žinoma gyvenamoji vieta –Sulupės g. 13-65, Klaipėda, šiuos procesinius dokumentus –ieškovo Sergejaus Žukovskio (Sergej Žukovskij) ieškinį dėl santuokos nutraukimo su priedais ir praneša, kad atsakovės pareiga yra per teismo nustatytą 14 dienų terminą nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pateikti Klaipėdos miesto apylinkės teismui atsiliepimą į ieškovo ieškinį. Procesiniai dokumentai laikomi įteiktais atsakovei pranešimo paskelbimo dieną. Parengiamasis, teismo posėdis įvyks 2011 m. sausio 24 d., 13.30 val. Klaipėdos miesto apylinkės teisme, S.Daukanto g. 8, Klaipėda, teismo posėdžių salė Nr. 319. Teismo šaukimas laikomas įteiktu atsakovei pranešimo paskelbimo dieną. Atsakovei Reginai Žukovskajai neatvykus į teismo posėdį ir nepateikus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, teismas gali bylą išnagrinėti iš esmės, neišklausęs atsakovės paaiškinimų.
Nr.995

 

Atgal