VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 08

Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-9438-192/2010 pagal ieškovės Jurgitos Baršketytės ieškinį atsakovui Almyrui Radzevičiui, institucijai teikiančiai byloje išvadą Kauno m. savivaldybės administracijos VTAT dėl išlaikymo vaikams priteisimo.

Teismas viešo paskelbimo būdu atsakovui Almyrui Radzevičiui įteikia procesinius dokumentus: ieškinį, pranešimą dėl atsiliepimų ir praneša, kad atsakovo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimus į ieškinį, atitinkančius LR CPK 111-114 str. reikalavimus bei praneša, kad parengiamasis ir teismo posėdis įvyks 2011 01 06 11.00 val., adresu: Laisvės al. 103, 102 salėje, bylą nagrinės teisėja Milda Remeikienė.

Nr.970


Kauno miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-25334-451/2010 pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovui Artūrui Rasplochui dėl skolos už buto nuomą priteisimo. Atsakovui Artūrui Rasplochui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – A. Smetonos al. 57-15, Kaune, teismo pranešimas ir ieškinys su priedais yra įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu, nustatant 14 dienų terminą nuo paskelbimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuri turi atitikti procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (CPK 111 str. ir 142 str. 2 d.), pateikiamo atsiliepimo ir jo priedų skaičius turi atitikti CPK 113 str. reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo, ieškovui prašant, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 971


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-25332-249/2010 pagal ieškovo Kauno mesto savivaldybės, įmonės kodas 111106319 ieškinį atsakovui Augustinui Jacintui Krankauskui, gim. 1935-07-16, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Raudondvario pl. 194-39, Kaunas dėl skolos priteisimo. Atsakovui Augustinui Jacintui Krankauskui procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Pranešame atsakovui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 972


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, priimtas ieškovės Onos Eleonoros Grigonienės ieškinys atsakovui Liudui Ankudavičiui, tretiesiems asmenims Kauno m. 12-ajam notarų biurui – notarei Gintei Kuzabavičienei ir Virginijai Survilienei dėl paskolos. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia trečiajam asmeniui Virginijai Survilienei procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus ir įpareigoja trečiąjį asmenį per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str.-114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu tretysis asmuo be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 973


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-25413-249/10 pagal ieškovo Rozalijos Urbonienės ieškinį atsakovui VIDMANTUI URBONUI, gim. 1957-04-09, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Vytauto pr. 93-3, Kaunas dėl santuokos nutraukimo esant vieno sutuoktinio kaltei. Atsakovui VIDMANTUI URBONUI procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu. Pranešame atsakovui, kad jo pareiga per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį atitinkantį LR CPK 111-114 str. reikalavimus. Nurodytu terminu nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas ieškovo prašymu turi teisę priimti sprendimą už akių.

Parengiamasis teismo posėdis numatytas 2011 m. sausio 11 d. 11 val., 346 salė. Bylą nagrinės teisėja Valentina Ščerbakova.

Nr. 974


Kauno miesto apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu informuoja, kad Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, yra iškelta civilinė byla Nr. 2-20839-249/2010 pagal ieškovo Stepano Jakovyšino ieškinį atsakovui Marytei Jakovyšinai, gim. 1946-02-20, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta K.Baršausko g. 79-73, Kaunas dėl santuokos nutraukimo esant vieno sutuoktinio kaltei, santuokinio turto padalijimo.

Pranešame atsakovui, kad teismo posėdis įvyks 2011 m. sausio 10 d. 10 val., 346 salėje. Bylą nagrinės teisėja Valentina Ščerbakova.

Nr. 975


Kauno rajono apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB Komunalinių paslaugų centras ieškinys atsakovui Arūnui Raugalui dėl 1241,18 Lt skolos, 439,15 Lt delspinigių, 66,00 Lt žyminio mokesčio priteisimo. Kadangi atsakovo gyvenamoji vieta nežinoma, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai atsakovui Arūnui Raugalui įteikiami viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovas per 14 dienų nuo paskelbimo spaudoje dienos turi pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Su civilinės bylos medžiaga atsakovas gali susipažinti Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g.29, Kaunas) teismo darbo metu. Nepateikus atsiliepimo, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 976


Kauno rajono apylinkės teismas viešo paskelbimo būdu praneša, kad atsakovei Inai Liepinaitienei yra iškelta civilinė byla Nr.2-3266-720/2010 pagal ieškovo UAB Komunalinių paslaugų centras ieškinį dėl 4307,11 Lt (keturių tūkstančių trijų šimtų septynių litų ir 11 ct) skolos už suteiktas komunalines paslaugas, 1544,34 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt keturių litų ir 34 ct) delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės.

Atsakovė privalo per 14 dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 111-114 str. reikalavimus. Atsakovei per nustatytą terminą be pateisinamų priežasčių nepateikus atsiliepimo, ieškovo prašymu, teismas gali priimti sprendimą už akių.

Nr. 977


Telšių rajono apylinkės teisme (Kęstučio g.13, Telšiai) yra iškelta civilinė byla Nr.2-2824-304/2010 pagal pareiškėjų Sigito Baublio, gim. 1963 03 07, gyv. Lelijokalnio g. 24, Gintalų k., Varnių sen., Telšių r., ir Sauliaus Cibulskio, gim. 1971 09 22, gyv. Gintalų k., Varnių sen., Telšių r., pareiškimą, kuriame prašoma nustatyti faktą, kad Sigitas Baublys įgijo nuosavybės teises įgyjamąja senatimi į kiaulidės pastatą, unikalus Nr.4400-1601-8478, bei dalį kiaulidės pastato, unikalus Nr.4400-1601-8767, kurio plotas 920 kv.m, esančius Šauklių k., Varnių sen., Telšių r., o Saulius Cibulskis įgijo nuosavybės teises įgyjamąja senatimi į dalį kiaulidės pastato, unikalus Nr.4400-1601-8467, kurio plotas 1034 kv.m, esantį Šauklių k., Varnių sen., Telšių r. Siūlome suinteresuotiems asmenims ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos kreiptis su pareiškimais į Telšių rajono apylinkės teismą dėl jų įtraukimo dalyvauti procese. Byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. sausio 10 d. 9.00 val. Telšių rajono apylinkės teisme.

Nr. 978


Šilalės rajono apylinkės teisme (Dvaro g. 9,Šilalės m.) gautas ieškovės UAB “Tanagra" ieškinys atsakovei UAB “Aljuka”, paskutinis žinomas buveinės adresas: Šilalės r., Kvėdarnos mstl., Saulėtekio g, 2, dėl skolos priteisimo, ieškinio suma 2446 Lt. Šiuo pranešimu atsakovei UAB "Aljuka" įteikiami: ieškinio ir jo priedų kopijos, pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovė per 14 d. nuo šio pranešimo paskelbimo dienos įpareigojama pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas, ieškovės prašymu, turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 979


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al.103, yra priimtas ieškovo UAB “Inter Credit” ieškinys atsakovui Ramūnui Lekečinskui, kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta Kaunas, Ukmergės g. 9-63, dėl skolos priteisimo. Ieškinio suma 9438,00 Lt (civ. byla Nr.2-24157-774-2010).

Ieškinys su priedais laikomi įteikti šio pranešimo išspausdinimo dieną. Atsakovo pareiga per 14 d. terminą nuo pranešimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111-114 str. nustatytus reikalavimus.

Be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 980

 

Atgal