VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.28. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus m. sav., Verkių  sen., SB Gulbinai kad.Nr.0101/0122:38 ir 0101/0122:3811 po patvirtinto 2019.12.13 Nr.A30-2633/19 formavimo petvarkymo projekto   kadastrinius matavimus. Prašome gretimo sklypo  Nr.0101/0122:3711 ir 0101/0122:37 išvykusių sav. Agnė Glodenytė; Nuno Miguel Mimoso Flores Dos Santos 2020.12.16  10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius Mindaugas.matininkas@gmail.com  tel. +37067334710.


Pranešimas apie šaukiamą pakartotinį UAB „Eninvesta“ visuotinį akcininkų susirinkimą

2020 m. gruodžio 08 dieną 11 val. UAB „Eninvesta“ (kodas 305561773) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas pakartotinis visuotinis UAB „Eninvesta“ akcininkų susirinkimas (akcininkai registruojami nuo 10.30 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl UAB „Eninvesta“ turto pardavimo.

2) Dėl lėšų investavimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo iniciatyva ir sprendimu.

Sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8-633-39229.

 


 

Parduodamas - BAB „Akmena“ ilgalaikis kilnojamasis turtas (Priedas Nr. 3 ir Priedas Nr. 6).

Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el.paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


 

Parduodamas - BAB „Akmena“ ilgalaikis kilnojamasis turtas (Priedą Nr. 4).

Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el.paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


 

Parduodamas - BAB „Akmena“ Nekilnojamas turtas (Priedą Nr. 5).

Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el.paštu uabnemokumosprendimai@gmail.com

 


INFORMACIJA apie UAB „AILIT“ Nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „AILIT“, Dariaus ir Girėno g. 42A, LT-02189 Vilnius, tel. +370 652 74386, el. p. ailitbaltic@gmail.com

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel. 852045139, 867654595, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:UAB „AILIT“ Nepavojingų atliekų tvarkymo veikla, Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:UAB „AILIT“ planuoja vykdyti nepavojingų panaudotų katalizatorių ir jų dalių atliekų surinkimo, rūšiavimo, paruošimo naudoti ir šalinti veiklą bei elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ) atliekų surinkimo ir laikymo veiklą. Visas mechaninio apdorojimo operacijas bei nepavojingų atliekų laikymą numatoma vykdyti uždarame sandėliavimo paskirties pastate,Motorų g. 2, Vilniuje.

Ataskaita viešai eksponuojama:Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 852045139.Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/ailit. Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. gruodžio 14 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 852045139. 

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 852649676, el. p. vilnius@nvsc.lt

 


Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Rehau Production LT“ (305565070), Laisvės pr. 121 Vilnius, tel. +370 5 2461400; el. paštas: vilnius@rehau.com. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127), Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – plastikinių grindų šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamyba. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35A, Klaipėda. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti ir eksploatuoti gamybos paskirties pastatą su administracinėmis patalpomis. Technologinio proceso metu, iš polipropileno ir polietileno žaliavos, bus gaminami plastikiniai grindų šildymo vamzdeliai ir kabelių kanalai. Dėl paskelbto karantino ataskaita viešai eksponuojama dokumentų rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt, 2020-12-17 17 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. +370 671 84579. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt

 

Atgal