VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.24 Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Skelbimas dėl nekilnojamojo turto viešojo aukciono

Širvintų rajono savivaldybės administracija, kodas 188722373, buveinė – Vilniaus g. 61,   LT-19120 Širvintos, informuoja, kad organizuoja šių objektų viešąjį aukcioną:

1. Kultūros paveldo objekto – gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 441,34 kv. m, koplyčios ir tvarto su jiems priskirtu 0,9710 ha žemės sklypu (žemės sklypas nuomojamas 9 metams), esančių Maumedžio g. 12, Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.

2. Dalį gyvenamojo namo, bendrasis plotas – 187,16 kv. m, su jam priskirtu žemės sklypu, bendrasis sklypo plotas – 0,7303 ha, parduodama žemės sklypo dalis – 73/100, esančių Gelvonų g. 12, Musninkų miestelyje, Musninkų seniūnijoje.

3. Aerodromo (lėktuvų stovėjimo aikštelės, pakilimo ir nusileidimo tako, įvažiavimo kelio), su jam priskirtu 1,7961 ha žemės sklypu, esančių Pramislavos k. 2A, Gelvonų seniūnijoje.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis. Registracija į elektroninį aukcioną vyksta www.evarzytines.lt.

Dalyvių registracijos pradžia – 2020 m. lapkričio 25 d. 00.00 val., pabaiga – 2020 m. lapkričio 26 d. 23.59 val.

Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė – 2 darbo dienos.

Aukciono pradžia – 2020 m. gruodžio 1 d. 9.00 val., pabaiga – 2020 m. gruodžio 4 d. 13.59 val.

Nekilnojamąjį turtą apžiūrėti galima nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 8.00 val., iki   2020 m. lapkričio 21 d. 15.00 val.

Susipažinti su aukciono sąlygomis ir pirkimo–pardavimo sutarties projektu galite  www.sirvintos.lt.

Asmuo, atsakingas už informacijos teikimą, – Ona Šilaitė,  tel. 8 610 31 552, el. p. ona.silaite@sirvintos.lt.

 


 

Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis kilnojamasis turtas. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.ltarba telefonu 868678088.

 


Pranešame, kad 2020 m. rugsėjo 30  d. AB "Baltic Research", teisinė forma: akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300547588, buveinės adresas: Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbrių k., Laukų g. 4, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį: VĮ Registrų centras, visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį į uždarąją akcinę bendrovę, kuri perims visas pertvarkomo juridinio asmens teises ir pareigas nuo pertvarkomo juridinio asmens naujos įstatų redakcijos įregistravimo VĮ Registrų centro juridinių asmenų registre dienos.

Duomenys apie po pertvarkymo veiksiantį juridinį asmenį:

Pavadinimas: UAB "Baltic Research"

Buveinės adresas: Rietavo sav., Rietavo sen., Stumbrių k., Laukų g. 4. (nesikeičia).

Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė

Juridinio asmens kodas: 300547588 (nesikeičia)

Su pertvarkomo juridinio asmens naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais galima susipažinti Klaipėdoje Taikos pr. 52C-603. Informacija teikiama tel: 867222042.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 171780190), J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė, LT-90143 Plungės r. sav., tel.: (8 448) 50043, el. paštas: info@tratc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Telšių apskr., Telšių r. sav., Tryškių sen., Pavirvyčio k. 1 (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 7870/0006:272 Tryškiųk.v.).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Tryškių m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-10; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.):

1) Tryškių sen. administracinėse patalpose (Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r. sav.);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-11-10, 19 val. Tryškių seniūnijos administracinėse patalpose (Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių r. sav.). Telšių rajono savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo forma bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-11-10, 19 val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87084466708. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-698 47300.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 171780190), J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė, LT-90143 Plungės r. sav., tel.: (8 448) 50043, el. paštas: info@tratc.lt.

2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel./faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas, vieta: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija,Telšių apskr., Telšių r. sav., Varnių sen., Varnių m., Ežero g. 13A (žemės sklypas, kurio kad. Nr. 7878/0001:131 Varnių m. k.v.).

4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti ir eksploatuoti Varnių m. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kurioje iš gyventojų būtų surenkamos didelių gabaritų ir specifinės atliekos.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona.

5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-10; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.):

1) Varnių sen. administracinėse patalpose (Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. sav.);

2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda).

3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-11-10, 17 val. Varnių seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. sav.). Telšių rajono savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo forma bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-11-10, 17 val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/86737283908. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-698 47300.

7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, LT-08352 Vilniaus m. sav., tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įm. k. 163743744, Liepų g. 15, Klaipėda, tel.: (8 46) 300 106, faks.: (8 46) 300 105, kratc@kratc.lt. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Klaipėdos regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra; Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Sąvartyno kaupo užpildymui, numatoma įrengti III-iąją sąvartyno sekciją. Planuojama teritorijos viduje vykdyti statybinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo veiklą. Nepavojingų atliekų, turinčių energetinę vertę, laikiną laikymą numatoma vykdyti sąvartyno kaupo atskiroje dalyje. Dėl šių veiklų priimamų atliekų sudėtis, metinis kiekis, atvykstančio transporto srautai nesikeis.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupiog. 1A, Dovilai, Klaipėdos r.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-10 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) Skelbiama www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-11-16, 17 val. Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupiog. 1A, Dovilai, Klaipėdos r.).Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo forma bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-11-16, 17 val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81872685851. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-614 01336. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.

 


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Kairiūkščio g. 5, Vilnius, 8 aukšto balkono remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


Pranešama, kad 2020 m. spalio 20 d., vadovaujantisLR Civilinio kodekso 2.106 str. 1) p., yra priimtas sprendimas likviduoti UAB „Kėdainių automobilių keliai“, buveinės adresas Ateities pl. 46, Kaunas, juridinio asmens kodas 161111895, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Metmega“(įmonės kodas 301608649),Tilžės g. 68, Šiauliai LT-78157 Šiaulių m. sav., mob. tel.: (8 698) 10 327; (8 610) 11 204, el. p.: audrius@metmega.lt.2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“(įmonės kodas 140016636),Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.,tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Metmega“ planuojama ūkinė veikla (priekabų, puspriekabių ir krautuvų priedų gamyba) bus vykdoma adresu P. Motiekaičio g. 10, Šiauliai, Šiaulių m. savivaldybė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu naujai pastatytuose pastatuosebus gaminamos priekabos, puspriekabės ir krautuvų priedai. Gamybai bus naudojami metalo profiliniai vamzdžiai, metalo lakštai, hidrauliniai cilindrai, važiuoklei skirtos ašys, pakabos ir ratai.Gavus užsakymą, atsižvelgiant į gaminamo produkto specifikaciją ir detalius brėžinius, iš gamybai skirtos žaliavos, naudojant modernius metalo apdorojimo įrenginius ir stakles, bus gaminamos įvairių formų ir dydžių detalės, o iš jų galutinis produktas.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-10-26 iki 2020-11-09 imtinai;0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) PŪV organizatoriaus UAB „Metmega“ administracinėse patalpose (P. Motiekaičio g. 10(pirmame aukšte), Šiauliai, LT-77104 Šiaulių m. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėsepatalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo interneto svetainėjehttp://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-11-12, 17 val. PŪV organizatoriaus UAB „Metmega“administracinėse patalpose, esančiose adresu P. Motiekaičio g. 10(pirmame aukšte), Šiauliai LT-77104 Šiaulių m. sav. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai taikant koronaviruso infekcijos COVID-19 prevencijos priemones ir dėl galimo ligos plitimo apribojus susirinkimų organizavimo laisvę, susirinkimo forma bus keičiama į nuotolinę. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos, įvyksiančios 2020-11-12, 17 val., aktyvi nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89874895876. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: 8-615 24127. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav., arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centroprie Sveikatos apsaugos ministerijosŠiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, LT-76343Šiaulių m. sav.,tel.: (8 41) 59 6374,el. paštas:siauliai@nvsc.lt.

 


Pranešama, kad 2020 m. spalio 20 d., vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.106 str. 1) p., yra priimtas sprendimas likviduoti UAB „Taurakelis“, buveinės adresas Pramonės g. 2I, Tauragė, juridinio asmens kodas 179861712, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Atgal