VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.10. Skelbimai


Aplinkos apsaugos agentūra skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešąjį aukcioną.

Su aukciono būdu parduodamo turto sąrašu galite susipažinti internete: http://gamta.ltNaujienų skiltyje.

Aukcionas vyks 2020 m. spalio 29 d. 9 val. 30 min., adresu:A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 9 aukštas, 920 kab. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

Aukcione neparduotas turtas bus parduodamas kituose aukcionuose:

2020 m. lapkričio 6 d. 9 val. 30 min., adresu: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 9 aukštas 920 kab. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu;

2020 m. lapkričio 12 d. 9 val. 30 min. adresu: A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, 9 aukštas, 920 kab.. Dalyvių registracija nuo 9 val. 00 min. tuo pačiu adresu.

Atsakingas asmuo ir aukciono vedėjas – Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus patarėjas Rokas Ignatavičius, mob. tel. 8 (695) 06 037, el. p. rokas.ignatavicius@aaa.am.lt.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. spalio 26-28 d. (esant pakartotiniams aukcionams 2020 m. lapkričio 3-5 d. ir lapkričio 9-11 d.) darbo valandomis, prieš tai suderinus atvykimo laiką telefonu. Kontaktiniai asmenys apžiūrint parduodamą turtą Visorių g. 30, Vilniuje - Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Artimavičius mob. tel. 8 (614) 63 947, el. p. vytautas.artimavicius@aaa.am.lt. Apžiūrint parduodamą turtą Taikos pr. 26, Klaipėdoje -  Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausioji specialistė Airida Deimontaitė mob. tel. 8 (614) 76 218, el. p. airida.deimontaite@aaa.am.lt.

Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti nemažesnis kaip 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos.

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas po pateiktos išankstinio apmokėjimo sąskaitos išrašymo datos. Pinigai pervedami į Aplinkos apsaugos agentūros sąskaitą LT80 4010 0424 0005 0251, Luminor Bank AS bankas.

Įsigytą turtą pirkėjas, per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo datos, pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis. Aukciono rengėjas už parduodamo turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.


Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad numatomas Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika” reorganizavimas, Uždarąją akcinę bendrovę „Urbanistika“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ bei informuojame, kad yra parengtos reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Kelprojektas“ (juridinio asmens kodas 234004210, adresas: Jonavos g. 7, Kaunas, PVM mokėtojo kodas - LT340042113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizuojamas juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Urbanistika“ (juridinio asmens kodas 122206363, adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100000013610, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizavimo būdas: prijungimas - UAB „Urbanistika“ prijungiant prie UAB „Kelprojektas“.

Po reorganizavimo pasibaigianti bendrovė: UAB „Urbanistika“. Po reorganizavimo veiklą tęsianti bendrovė: UAB „Kelprojektas“. Po reorganizavimo nebus sukurtas naujas juridinis asmuo.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos 2020 m. birželio mėn. 30 d. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei  UAB „Kelprojektas“, turto, teisių ir pareigų Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei UAB „Kelprojektas“ ir tokie sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą yra Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galima susipažinti UAB „Urbanistika“ buveinėje, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val. arba UAB „Kelprojektas“ buveinėje, adresu Jonavos g. 7, Kaunas kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val.

 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0060:0131), esančio Žibuoklių g. 33, Rasų sen., Vilniaus m., savininką R.D., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2020 10 21 13:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0060:0080), esančio Žibuoklių g. 17., Rasų sen., Vilniaus m., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu Žalgirio g. 131, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.


SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ LANGŲ KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ kviečia teikti pasiūlymus laiptinės langų keitimui daugiabučiame name Žemaitės g. 9, Vilniuje.

Pirkimo dokumentus ir informaciją galite gauti el. paštu info@bragentura.lt.

Pasiūlymus teikti iki 2020-10-26 d. 13:00 val. adresu: Smolensko g. 10B, Vilnius.


SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ VAMZDYNŲ KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ kviečia teikti pasiūlymus šalto, karšto vandens ir cirkuliacinių vamzdynų keitimui rūsyje daugiabučiame name Žemaitės g. 9, Vilniuje.

Pirkimo dokumentus ir informaciją galite gauti el. paštu info@bragentura.lt.

Pasiūlymus teikti iki 2020-10-26 d. 14:00 val. adresu: Smolensko g. 10B, Vilnius.

 


SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMĄ VAMZDYNŲ KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ kviečia teikti pasiūlymus šalto vandens vamzdynų keitimui rūsyje daugiabučiame name Savanorių pr. 54, Vilniuje.

Pirkimo dokumentus ir informaciją galite gauti el. paštu info@bragentura.lt.

Pasiūlymus teikti iki 2020-10-26 d. 15:00 val. adresu: Smolensko g. 10B, Vilnius.


 

Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis kilnojamasis turtas. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt arba telefonu 868678088.

 


InformacijA apie numatomus žemės sklypŲ kadastro duomenų pakeitimus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastroNr. 4117/0300:5159), esančio Pašilių k., Riešės sen., Vilniaus r., savininkus apie numatomą šių žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Braškių g. 2C, Vilnius, namo pagrindinės laiptinės remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


UAB "Solid Baltic Group", į.k. 302522740, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.

Atgal