VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.03. Skelbimai

PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:šiuolaikinės medikamentinės vėžio terapijos žinios ir patirtis vykdant onkologinės tematikos klinikinius bei biomedicininius tyrimus]

Pareiginės algos koeficientas–1,53

 

2. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne mažesnė kaip 5 metų mokslo tiriamojo darbo patirtis kolorektalinio vėžio diagnostikos ir gydymo srityje]

Pareiginės algos koeficientas–3,26

 

3. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: bioinformatinės analizės onkologijoje patirtis, genomo redagavimo, naudojant CRISPR/Cas įrankius įgūdžiai, vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis]

Pareiginės algos koeficientas–4,51

 

4. Biobanke – jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokėti vykdyti biologinių mėginių apdorojimą, paruošimą saugojimui, nukleorūgščių (DNR, RNR) gryninimą ir kokybės įvertinimą iš visų rūšių biologinių mėginių (žmogaus ir gyvūnų); mokėti atlikti laboratorinius bei instrumentinius tyrimus, susijusius su žmonėmis ir gyvūnais, būti susipažinus su biologiniais gyvūnų modeliais, kriobiologijos procesais, dirbtinių audinių gamybos procesais; turėti FELASA C kategorijos sertifikatą tyrimų su eksperimentiniais gyvūnais planavimui ir atlikimui]

                                                                                                                Pareiginės algos koeficientas–6,12

 

5. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: būti susipažinusiam su vėžio profilaktikos prielaidomis ir atrankinės patikros programų organizavimo principais, mokslinio darbo planavimu ir organizavimu, išmanyti storosios žarnos navikų etiologiją ir patogenezę]

  Pareiginės algos koeficientas–1,53

 

6. Imunologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: būti susipažinus su eksperimentinių gyvūnų modeliais, turėti FELASA C kategorijos sertifikatą tyrimų su eksperimentiniais gyvūnais planavimui ir atlikimui; turėti darbo su ląstelių kultūromis,  žmogaus ir pelių pažangios terapijos vaistinių preparatų gamybos patirties, būti susipažinus su Geros gamybos praktikos reikalavimais; turėti ne mažiau kaip 5 metų laboratorinio darbo patirties atliekant imunologinius ir molekulinius tyrimus (tėkmės citometrijos,  RT-PGR, ELISA, CBA, MLR (mixed lymphocyte reaction)), atliekama mokslinė veikla turi atitikti vėžio imunologijos ir imunoterapijos tyrimų kryptis]

                                                                                                              Pareiginės algos koeficientas – 4,59

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

 

Dokumentus pateikti iki 2020 m. gruodžio 30 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


UAB "SKORGENES" (įmonės kodas 111733236, PVM mokėtojo kodasLT117332314, buveinės adresas Raseinių r. sav. Ariogalos m. Rytų g. 8, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR CK 2.43 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės vienintelis akcininkas 2020 m. rugsėjo 18 d. nusprendė pakeisti bendrovės pavadinimą iš UAB "SKORGENES" į UAB "Eliteksas". Naujasis bendrovės pavadinimas bus pakeistas po šio skelbimo išleidimo dienos, įregistravus naujus bendrovės įstatus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.


INFORMACIJA apie LED juostų ir šviestuvų gamybos veiklos plėtros, Salininkų g. 84, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „ZAP grupė“, Urėdijos g. 6, Kaišiadorys, tel.: +370 612 11766, el. p.: info@zap.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:LED juostų ir šviestuvų gamybos veiklos plėtra, Salininkų g. 84, Vilnius.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įrangą, esamo sandėliavimo paskirties pastato paskirties keitimą į gamybos ir naujo gamybos paskirties pastato statybą.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. spalio 19 d., Naujininkų seniūnijos patalpose, Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 07:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 07:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Vilniaus Salininkų gimnazijoje, Vaikų g. 16, Vilnius, 2020 m. spalio 19 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ prašymą, kad forrmuojant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0006:19), esantį Korių g. 25, Vilniuje, žemės sklypui taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodyta ir įrašyta į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0006:19) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.ltarba tel. Nr. 8706 86125.

 

 

 

Atgal