VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.12. Skelbimai

In memoriam

Nuotraukoje besišypsanti moteris  skautiška uniforma. Šalia baltos lelijos žiedas. Ir lentelė su užrašu - VALERIJA SARKIENĖ,  1924 – 2020

Atrodo, lyg ir visa informacija apie išėjusį į Amžinybę žmogų. Bet tik ne mums, Lietuvos skautų sąjungos nariams. Mes, sesę Valeriją žinojom kaip vieną iš aktyviausių organizacijos atkūrimo iniciatorių. Tai ji visą dešimtmetį (1999 – 2009) vadovavo istorinei dr. J.Basanavičiaus draugovei ir Akademiniam skautų sąjūdžiui. Tai ji nenuilsdama mokė ir  dalinosi skautybės paslaptimis su jaunaisiais skautais. Tai ji, nepaisydama jau garbaus amžiaus dalyvaudavo skautų stovyklose, prie laužo savo pasakojimais suburdavusi žingeidžius  jaunuosius skautukus ir vyresnius vadovus. Reikli ne tik kitiems, bet ypač sau, ji buvo ypatingu skautės pavyzdžiu. Tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui buvo jos kasdieninis uždavinys. O Geležinis skautų įstatas – skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas- vedė ją per pačias sudėtingiausias gyvenimo situacijas. Kaip medikė, ji pasitikdavo į pasaulį ateinantį žmogeliuką, kaip skautų vadovė ji lydėjo tą žmogeliuką į tikrą, teisingą, dorą ir garbingą kelią.

Galiu tik tarti:

Per Dievo meilę – į žmogaus širdį,

Per žmogaus širdį – į žemės artumą,

Per žemės artumą – į pasiaukojimą Tėvynei...

Stovėdami garbės sargyboje mes atsisveikinome su iškilia asmenybe, Lietuvos skautybės pradininke sese Valerija Sarkiene.

Ramybės  Amžinybės erdvėje!

Lietuvos skautų sąjungos, dr. J.Basanavičiaus draugovės vardu vyr.sk. Dalia Tarailienė

 


Mirus vyr. skautininkei Valerijai SARKIENEI, rugsėjo 8 dieną į paskutinę kelionę velionę palydėjo LSS “Valdovų rūmai” ir Jonavos “Slėnio” tuntų skautai. Te mena eilės sesės Dalios Tarailienės skirtos visų kartų skautams:

“Mielas mano broli, miela sese,

Eikš čionai, prisėskime kartu,

Tegul iš praeities legendas seka

Mums pasakas didvyrių milžinų.

Tegul mūs laužo degančios žarijos

Ilgai ilgai dar šildys ir švytės,

Kaip ilgesingi praeities prisiminimai

Mūs darbo ir šviesios vilties.

Tegul liepsna išdegina krūtinėj žymę

Su meilės ir atsidavimo artimui randais,

Te jų neskauda, bet te neužgyja,

Kad neužmirštumėme  jų nūnai.

Dievui, Tėvynei, artimui mes pasišventę dirbti,

Budėti už kilnumą, dorą visada.

Ir jau jokia jėga blogybės,

Nebeištrins to iš minčių mūs niekada.

Tad žvelkime su meile ir didybe

Į mūsų plazdančią ir šventą skautišką vienybę”.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 Šeduvoje ieškome išsinuomoti gamybai skirtų patalpų. Patalpų dydis: nuo 500 kv.m.

Daugiau informacijos tel: 869 888 106.


 

Užimtumo tarnyba

prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

UAB “VIKLIS”, 304429256, Gireliųg. 10A, Užusalių k., Tel.+37061113566, el. paštas: uabviklis@gmail.comvykdydamas VUI projektą: Naujų darbo vietų sukūrimas „UAB VIKLIs“ SKELBIA SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ:

Perkama prekė:

Mini krautuvo, mini ekskavatoriaus, lazerinio nivelyro, vielos rišimo aparato, grunto tankintuvo, dyzelinio šildytuvo, įrankių rinkinių 2 kompl., elektros generatoriaus, mobilaus statybinio bokštelio, fasadinių pastolių, klojinių pamatams, kompresoriaus, mobilaus ofisinio konteinerio, termovizoriaus  ir įrangos įrengimo ir pristatymo  darbų pirkimas. Pirkimas gali būti skaidomas.

Pirkimo dokumentus galima gauti:

Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2020.09.28 09.00 val. Lietuvos laiku el.p. adresu: uabviklis@gmail.comarba atsiimant įmonės būstinėje adresu Gireliųg. 10A, Užusalių k.(darbo laikas I-V nuo 8 iki 16.30 val.)

Pasiūlymų pateikimas:

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas lietuvių kalba raštu ir atsiųstas registruotu paštu ar pristatytas per kurjerį arba asmeniškai. Pirkėjui adresu: Gireliųg. 10A, Užusalių k.,iki 2020.09.29 09.00 val. Lietuvos laiku.

Vokų atplėšimas

Vokų su konkursine dokumentacija atplėšimo procedūra vyks 2020.09.29 09.00 val. Lietuvos laiku adresu: Gireliųg. 10A, Užusalių k.,Tel. pasiteiravimui: +37061113566 


 

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Energostata“ (įm. k. 176636518), K. Šakenio g. 36D-1, Kaunas, mob.: (8 618) 26320, el. paštas: nerijus.peciokas@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta:dviejų vėjo jėgainių rekonstrukcija ir eksploatacija, Šilalės r. sav., Bijotų sen., Tūjainių k., Ežero g. 12A ir 12B (sklypo kadastriniai Nr. 8704/0001:265 ir 8704/0001:266).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama rekonstruoti dvi esamas vėjo jėgaines, numatant pastatyti naujesnes, kurių galia sieks nuo 500 iki 900 kW.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Bijotų seniūnijos patalpose (D. Poškos g. 6 - 1, Bijotų k., Bijotų sen., Šilalės r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-09-16 iki 2020-09-29 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-09-29 17:00 val.Bijotų laisvalaikio salėje (Parko g. 1, Bijotų k., Bijotų sen., Šilalės r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@nvsc.lt.


1.Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (įstaigos kodas 300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo turto – Malkų įlankos pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) dalies negyvenamųjų patalpų viešąjį nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę vykdyti muitinės tarpininkų veiklą šiame PKP.

2. Kontaktinis asmuo – Ingrida Papaurėlienė, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. paštas ingrida.papaureliene@pkpd.lt, faksas (8 5) 262 0081.

3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto svetainėje adresu:  http://pkpd.lrv.lt/lt/turto-nuoma.


INFORMACIJA apie Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio modernizavimo veiklos, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo raj., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  Ūkininkas Mindaugas Beniušis, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo raj., tel.: +370 612 86911, el. p.: beniusis911@gmail.com

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Ūkininko Mindaugo Beniušio ūkio modernizavimas, Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo raj..

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Ūkininkas Mindaugas Beniušis Šauklių kaime, Skuodo rajone augina pieninius galvijus. Ūkininkas planuojama plėsti esamą ūkinę veiklą: planuoja esamos karvidės rekonstrukciją, siloso tranšėjų rekonstrukciją, siloso tranšėjų statybą, pašarų bokštų statybą, dviejų prieauglio tvartų statybą, bei skysto mėšlo rezervuaro ir tiršto mėšlo aikštelės statybą, taip pat padidinti bendrą laikomų pieninių galvijų sąlyginių vienetų skaičių iki 998 (SG).  

Ataskaita viešai eksponuojama:nuo 2020 m.rugsėjo 15 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d., Mosėdžio seniūnijos patalpose, Kęstučio g. 4, Mosėdis,Skuodo raj.,darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Mosėdžio seniūnijos patalpose, Kęstučio g. 4, Mosėdis,Skuodo raj.,2020 m. rugsėjo 30 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda,tel. (8 46) 410350, el. p. klaipėda@nvsc.lt


 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0072:0107), esančio Pelesos g. 83, Rasų sen., Vilniaus m., savininkus I. S., J. L., A. L., H. B ar paveldėtojus, bei žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0072:0171), esančio Rasų g. 22, Rasų sen., Vilniaus m., savininkus N. G., V. G., A. J., L. S. J., M. P., A. P., M. B., J. A. ar paveldėtojus, kad UAB”NTVALDA” matininkas Laimonas Karvelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-383) 2020-09-24 1000val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0072:0225), esančio Rasų g. 20, Rasų sen., Vilniaus m.,  ribų ženklinimo darbus.      

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB”NTVALDA ” adresu Daugėliškio g.32, Vilnius, el. paštu uabntvalda@gmail.com arba telefonu 8 671 96775.


 Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0084:323), esančio Vilniaus m., Miškinių Sodų 2-oji g. 18, paveldėtojus, kad matininkas Nerijus Zabarauskas 2020 m. rugsėjo 21 d. 12:30 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0084:338), esančio Vilniaus m., Miškinių Sodų 2-oji g. 20, ribų ženklinimo darbus.      

 Kontaktai: el. pšt. geo.nerka@gmail.com , tel. +3706 05 33775.

 

 

 

 

 

Atgal