VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.05. Skelbimai

In memoriam

Vincas Lukša (1937-2020)

,,Džiugina ir džiugins,- kol būsiu,- mano gyvenimas, nušviestas meilės – Tėvynės, Anapilin išėjusių tėvų, pačių artimiausių žmonių, Dievo. Jauki, šviesi, vaivorykštės spalvomis kerinti, svaigia muzika žavinti ta besitęsiančios šiandienos apsuptis, pajėgianti gimdyti naujus kūrybinius polėkius, kukliomis knygelėmis pavirstančius. Šalia manęs – ir pulkelis mielais vardais vadinamų poetinių vaikų... Tikiu, kad tai, kas nuveikta kūrybos srityje,- tik Aukščiausiojo valios dėka...“

Gimė Švenčionių raj. Ramoniūnų kaime. Baigė VPI. Mokytojas, švietimo darbuotojas, literatas. Eilėraščius spausdino Ukmergės raj. ir respublikinėje spaudoje. Išleido daugiau kaip 10 poezijos knygelių. Jo eilių yra ir almanachuose. Rytų Lietuvos literatų II-ojo konkurso laureatas.

Nuoširdžiai bendravo su šviesaus atminimo klasės draugu, Lietuvos rašytojų sąjungos nariu Albertu Skyreliu. Pavasarį ir vasarą eidavo į mokyklą ir namo kartu. Atstumas ten ir atgal – 7 km. Susitikę Jie taip sveikindavosi: Sveikas, Vinčenso! Labas, Albertino! Eidami kalbėdavo apie knygas, poeziją, šachmatus. Kai baigė mokyklą, Albertas įstojo į VPI, o Vincas buvo pašauktas tarnauti armijoje. Susirašinėjo. Vėliau susitikdavo atlaiduose. Draugai dažnai susiskambindavo. Visą gyvenimą nuoširdžiai bendravo. Tikime, kad ir amžinybėje susitiks šie neišskiriami vaikystės dienų draugai.

Liūdime kartu su šeima ir artimaisiais.

Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugija

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PERKAME MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE. Tel. nr. 8 698 26111.


Šeduvoje ieškome išsinuomoti gamybai skirtų patalpų. Patalpų dydis: nuo 500 kv.m.

Daugiau informacijos tel: 869 888 106.


 

Parduodamas BUAB „Švaros virusas“ (įmonės kodas 302568809) reikalavimas į buvusį vadovą. Daugiau informacijos tel.: +370 69623767, el.p.: uabbarota@gmail.com


Pranešame kad, 2020 m. rugsėjo 15 d. nuo 11 val. iki 12 val. Tribilų g. Nr.17, Tribilų k. Rukainių sen. Vilniaus raj. bus vykdomi sklypo kad. Nr. 4182/0600:0107 (savininkė Sofija Slizevič) ribų nužymėjimo darbai.

 Prašome gretimų sklypų kad. Nr. 4182/0600:0175, Nr. 4182/0600:0361, Nr. 4182/0600:0028

savininkus (Halina Blaževič, Danuta Blaževič, Albert Blaževičius, Robertas Trinkūnas, Gražina Petkevič) aukščiau nurodytų laiku ir adresu atvykti dėl ribų suderinimo.

Matavimų rengėjas UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“

Adresas: Vilnius, J.Baltrušaičio g. 9-161 (el.paštas: gtdarbai@gmail.com) arba tel. 2-728058, mob. 8 659 55152.


 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbimas apie viešuosius aukcionus

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) skelbia turto pardavimo tiesioginius viešus prekių aukcionus, kuriuose bus parduodamas nereikalingas naudoti turtas (transporto priemonės, kompiuterinė technika, elektroninė technika ir kt.)

 Parduodamo turto sąrašus rasite tarnybos internetiniu adresu www.pasienis.lt (Administracinė informacijaàSkelbimai).

 Pirmasis aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val. Vilniaus pasienio rinktinėje adresu: Vilniaus g. 47, Mickūnai. Neįvykus pirmajam aukcionui  ar nepardavus viso turto, antrasis aukcionas vyks 2020 m. spalio 6d. tuo pačiu laiku ir adresu.

Aukciono dalyvio mokestis – 10 Eur, mokama pavedimu į tarnybos sąskaitą Nr. LT807300010119307840, AB „Swedbank“,nurodant dalyvio vardą, pavardę, paskirtį – už aukcioną 2020 m. rugsėjo 28 d. arba už aukcioną 2020 m. spalio 6 d. Aukciono dalyvio mokestis nebus grąžinamas. Aukciono žiūrovai nebus įleidžiami.

Aukcionų dalyviai privalo vadovautis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos galiojančių sprendimų reikalavimais.

Aukcionų dalyvių registracija vyks prieš kiekvieną aukcioną nuo 9.00 val. iki 9.45 val. Atvykę į aukcioną dalyviai pateikia asmens dokumentą ir aukciono mokesčio pavedimo kopiją. Aukciono dalyvio bilieto numeris kartu yra aukciono dalyvio numeris.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 2 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į nurodytą tarnybos sąskaitą. Įsigytas turtas turi būti paimtas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų po aukciono pabaigos.

Kontaktinis asmuo dėl bendros informacijos apie aukcionus – Arkadijus Ivanenko, mob. tel. 8 686 170 90, el. p. arkadijus.ivanenko@vsat.vrm.lt, darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. rugsėjo 9–11 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val., turto buvimo vieta ir kontaktinis asmuo nurodytas parduodamo turto sąrašuose.

Aukciono rengėjas už dalyvio įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.


Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad numatomas Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika” reorganizavimas, Uždarąją akcinę bendrovę „Urbanistika“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ bei informuojame, kad yra parengtos reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Kelprojektas“ (juridinio asmens kodas 234004210, adresas: Jonavos g. 7, Kaunas, PVM mokėtojo kodas - LT340042113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizuojamas juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Urbanistika“ (juridinio asmens kodas 122206363, adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100000013610, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizavimo būdas: prijungimas - UAB „Urbanistika“ prijungiant prie UAB „Kelprojektas“.

Po reorganizavimo pasibaigianti bendrovė: UAB „Urbanistika“.Po reorganizavimo veiklą tęsianti bendrovė: UAB „Kelprojektas“. Po reorganizavimo nebus sukurtas naujas juridinis asmuo.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos 2020 m. birželio mėn. 30 d. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei  UAB „Kelprojektas“, turto, teisių ir pareigų Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei UAB „Kelprojektas“ ir tokie sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą yra Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galima susipažinti UAB „Urbanistika“ buveinėje, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val. arba UAB „Kelprojektas“ buveinėje, adresu Jonavos g. 7, Kaunas kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val.

 

 

Atgal