VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.16. Skelbimai

SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS


Širvintų sporto centras, vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. 1-187 „Dėl leidimo Širvintų sporto centrui nuomoti turtą“, skelbia patalpų, esančių Širvintų sporto centro pastate Kalnalaukio g. 41, Širvintos, viešąjį nuomos konkursą.
Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – maitinimo paslaugos veikla;
Pradinis nuompinigių dydis – 150 Eur per mėnesį;
Nuomojamas plotas – 64,65 kv. m;
Nuomos laikotarpis – 10 (dešimčiai) metų;
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis – 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio suma – 450 eurai (keturi šimtai penkiasdešimt eurų). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviui. Pradinį įnašą konkurso dalyvis sumoka pavedimu į Širvintų sporto centro (įstaigos kodas – 190374721) atsiskaitomąją sąskaitą LT534010042000127885, AB „Luminor Bank“, banko kodas – 40100.
Nuomojamų patalpų apžiūros laikas – 18 ir 21, 24 dienomis nuo 8.00-16.00 val. Dėl apžiūros kreiptis tel. +370 677 69118.
Paraiškų pateikimo terminas: paraiškos (kartu su privalomais dokumentais) dalyvauti konkurse turi būti pateiktos iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 12.00 val., adresu: Širvintų sporto centras (nuomos konkurso komisijai) Kalnalaukio g. 41, Širvintos.
Konkurso komisijos posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val., adresu: Širvintų sporto centras, Kalnalaukio g. 41, Širvintos.
Papildoma informacija teikiama: tel. +370 677 69118, el. paštu sirvintusportas@gmail.com, konkurso sąlygos skelbiamos internetinėje svetainėje www.sirvintusportas.lt.
Širvintų sporto centro valdomos patalpos išnuomojamos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-22 patvirtintu  „Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu.

Atgal