VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.01. SKELBIMAI

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PERKAME MIŠKĄ VISOJE LIETUVOJE. Tel. nr. 8 698 26111.


 UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo M. Marcinkevičiaus g. 29, Vilnius,

fasado sienų tinko įtrūkimų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


UAB ,,Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Darbininkų g. 6,

Lygialaukio km., Paberžės sen., Vilniaus raj. stogo remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


INFORMACIJA apie Statybinių atliekų tvarkymo veiklos, Tinklų g. 35,     LT-35115 Panevėžys, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Transgiva“, Tinklų g. 35, Panevėžys, tel.: +370 698 88494, el. p.: jurate@transgiva.lt

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Statybinių atliekų tvarkymo veikla, Tinklų g. 35, LT-35115 Panevėžys.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:UAB „Transgiva“ statybinių atliekų aikštelėje, planuoja surinkti, laikyti ir apdoroti nepavojingąsias statybines atliekas. Objekte su mobiliu smulkintuvu bus smulkinamos nepavojingosios statybinės atliekos ir gaminama statybinės skaldos produkcija, kuri bus parduodama fiziniams ir juridiniams asmenims.

Ataskaita viešai eksponuojama:nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugpjūčio 18 d., Panevėžio miesto savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panevėžio miesto savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, 2020 m. rugpjūčio 18 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 596 173, el. p. panevezys@nvsc.lt

 


UAB „Mickūnų socialiniai sprendimai“

(Įm.k. 305508404, Mickūnų 3, Mickūnai, Rokiškio raj., LT42281) el. p. steponas.kriauciunas@gmail.com

Skelbia konkursą

Ratinio rąstų krautuvo su medienos griebtuvais pirkti

Tiekėjai, norintys gauti detalią informaciją, turi pateikti laisvos formos prašymą el.paštu: steponas.kriauciunas@gmail.com, arba siųsti laišką adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Kviečiame tiekėjus pateikti konkursinius pasiūlymus raštu lietuvių kalba iki 2020.08.17 10:00 adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia: 2020.08.17 10:00

adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Pasiteirauti: tel. 8 699 91882, el.paštas: steponas.kriauciunas@gmail.com.

 


UAB „Mickūnų socialiniai sprendimai“

(Įm.k. 305508404, Mickūnų 3, Mickūnai, Rokiškio raj., LT42281) el. p. steponas.kriauciunas@gmail.com

Skelbia konkursą

Rąstų perdirbimo linijai, įskaitant paleidimą, atliekų smulkinimą, pjūvenų nutraukimą pirkti

Tiekėjai, norintys gauti detalią informaciją, turi pateikti laisvos formos prašymą el.paštu: steponas.kriauciunas@gmail.com, arba siųsti laišką adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Kviečiame tiekėjus pateikti konkursinius pasiūlymus raštu lietuvių kalba iki 2020.08.17 11:00 adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia: 2020.08.17 11:00

adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Pasiteirauti: tel. 8 699 91882, el.paštas: steponas.kriauciunas@gmail.com.

 


UAB „Mickūnų socialiniai sprendimai“

(Įm.k. 305508404, Mickūnų 3, Mickūnai, Rokiškio raj., LT42281) el. p.  steponas.kriauciunas@gmail.com

Skelbia konkursą

Vieno pjovimo tašo skersavimo, pjovimo į lentas ir pakavimo linijos, įskaitant paleidimą, pjūvenų nutraukimą pirkti

Tiekėjai, norintys gauti detalią informaciją, turi pateikti laisvos formos prašymą el.paštu: steponas.kriauciunas@gmail.com, arba siųsti laišką adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Kviečiame tiekėjus pateikti konkursinius pasiūlymus raštu lietuvių kalba iki 2020.08.17 13:00 adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia: 2020.08.17 13:00

adresu: Mickūnų k.3, Kamajų sen. Rokiškio raj. LT42281

Pasiteirauti: tel. 8 699 91882, el.paštas: steponas.kriauciunas@gmail.com.

 


SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ NARIAMS

2020 m. rugpjūčio 16 d. 16.00 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Naujų narių priėmimas;

2.Valdybos   metinė ataskaita;

3.Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;

4.Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

5.Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo

objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;

6. Informacija apie:

vandentiekio/nuotekų projekto įgyvendinimą,

planuojamą balsavimą raštu, nesušaukus narių susirinkimo.

7. Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo

kompetencijai svarstymas.

8. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.

9. Revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje: www.zaliejiezerai.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677). Informacija apie susirinkimą paskelbta respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas “

Bendrijos valdyba

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0036:0685), esančio Rokantiškių sodų 7-oji g. 18, Vilniaus m. sav., savininką M.N., kad  matininkė Natalija Augūnienė (kv. paž. Nr. 2M-M-2731) 2020-08-20, 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0036:0455), esančio Rokantiškių sodų 8-oji g. 17, Vilniaus m. sav.,  ribų ženklinimo darbus.

Išsamesnės informacijos, prašom kreiptis adresu korespondencijai Kalvarijųg. 182-2, Vilnius LT-08204. el.paštu natalija.auguniene@yahoo.com arba telefonu 868816182.

Atgal