VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.13. Skelbimai

 

Vitas Petras Pilvelis, 1967 m.

„Lietuvos aido“ redakcijos kolektyvas sveikina Vitą Petrą Pilvelį (g.1946 m. birželio 9 d.) gimtadienio proga.

Linkime stiprios sveikatos ir prasmingų darbų


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PERKAME MIŠKĄ SU ŽEME ARBA IŠSIKIRTIMUI VISOJE LIETUVOJE. TEL. NR. 8 698 26111.


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašymus, nustatė, kad formuojant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0034:80), esantį Bistryčios g. 12, Vilniuje ir žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0076:567, Nr. 0101/0115:211, Nr. 0101/0076:560, Nr. 0101/0076:566, Nr. 0101/0082:251, Nr. 0101/0082:249, Nr. 0101/0076:559, Nr. 0101/0161:1366), esančius Vilniuje, taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytas ir įrašytas į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų šių žemės sklypų savininkai su specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymu gali susipažinti ir (arba) pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypams taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planų ir žemės sklypų kadastro duomenų formų elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.ltarba tel. Nr. 8706 86141.


DĖL INFORMAVIMO APIE SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ, KAI FORMUOJANT ŽEMĖS SKLYPĄ TAM ŽEMĖS SKLYPUI TAIKYTINA SPECIALIOJI ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGA NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOJE NEBUVO NURODYTA IR ĮRAŠYTA Į NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRĄ, ĮRAŠYMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius informuoja, kad atsižvelgdamas į akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. gegužės 28 d. prašymą, kad formuojant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0170:918), esantį Tarandės g. 16, Vilniuje, žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos plotas (elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytas ir įrašytas į Nekilnojamojo turto registrą.

Per 30 kalendorinių dienų žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0170:918) savininkai gali susipažinti ir pateikti pastabas dėlparengtų žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų plano ir žemės sklypų kadastro duomenų formos elektroniniu paštu vilniaus.miestas@nzt.lt arba tel. Nr. 8706 86134.


Pranešame Jums, Mindaugai Balčiūnai, gim. 1979-11-09, kad UAB Intractus, kodas 302424698, parduoda 4/6 dalis Žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1743-9577, Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Dainų k. už 200 Eur arba atskiras jo dalis (1/6) už 50 Eur. Jūs galite pasinaudoti  ar  atsisakyti  pirmenybės  teisės  pirkti 4/6 dalis Žemės sklypo už 200 Eur kainą arba 1/6 dalį Žemės sklypo už 50 Eur kainą. 

Apie savo ketinimus iki 2020-08-10 turite informuoti pardavėją - UAB Intractus,  adresu Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, el.paštas: intractus@intractus.lt.

Jeigu iki nurodyto termino atsakymo nesulauksime, minėtas nekilnojamasis turtas bus parduotas kitam/-iems asmeniui/-ims.


UAB,,NAUJOJI PILAITĖ" skelbia konkursą dėl administruojamų (prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, sieninių plokščių sandūrų siūlių atnaujinimo (remonto) darbų 2020 – 2022 metams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.npilaite.lt.


 UAB,,NAUJOJI PILAITĖ" skelbia konkursą administruojamų (prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, stogų dangų atnaujinimo (remonto) darbų atlikimo 2020 – 2022 metais. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.npilaite.lt.


 UAB,,NAUJOJI PILAITĖ" skelbia konkursą dėl administruojamų (prižiūrimų) daugiabučių namų Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje, vamzdynų keitimo (remonto) darbų 2020 – 2022 metams. Kvietimą dalyvauti šiame konkurse rasite bendrovės svetainėje www.npilaite.lt.


 Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus  r. sav., Pagirių  sen.,  Pagirių k. kad.Nr.4167/0200  kadastrinius matavimus. Po formavimo petvarkymo projekto 2019m. 09.20 Nr.48FPĮ-1456-(14.48.123.) Prašome gretimo sklypo  Nr.4167/0200:624 išvykusios Jurgitos Jaruševičienės įgaliotus asmenis 2020.07.08 val.atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.

 

 

 

Atgal