VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

Parduodamas UAB S.K. paslaugos (į.k. 180248980) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. agneta@nemokumosprendimai.lt

 

Parduodamas Žemės ūkio bendovei „Minaičiai“ (įmonės kodas 171292586, adresas Minaičių k., Radviliškio r.) priklausantys nekilnojamasis turtas. Papildoma informacija tel.: (+370 6) 8678088

 

UAB „Urbanistika“ akcininkams! Informuojame Jus, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2020 m. gegužės 18 d. Jei iki nurodyto Susirinkimo datos bus atšauktas karantino rėžimas, Susirinkimas įvyks nurodytos dienos 10:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika. Jei iki Susirinkimo datos karantino rėžimas nebus atšauktas, Susirinkimo dalyviai turi teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei perduodamas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.ltne vėliau kaip iki Susirinkimo termino, o jo originalas turi būti pateikiamas Bendrovei registruotos buveinės adresu. Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama el. paštu info@urbanistika.lt

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimas;

2. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

3. Dėl Bendrovės reorganizavimo sąlygų parengimo, numatant, kad Bendrovė bus prijungiama prie UAB „Kelprojektas“;

4. Dėl pavedimų valdybai;

5. Įgaliojimų suteikimas.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba. Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba. Akcininkai registruojami nuo 09:30 val. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai bei akcininkai užpildę bendrąjį balsavimo biuletenį, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Atgal