VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.21. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu galąstuvą su elektriniu varikliu, disku. Kaina 25 eur.

Dovanoju naudotus medinius langų rėmus su stiklais, daug 3 litrų talpos stiklainių. Kreiptis tel. 8 620 52965.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2020-03-10 įsakymu Nr. 48VĮ-517-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus Skyrių, toliau Pikeliškių kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis arba atvykus ir nepasirinkus projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, arba nebelikus laisvos žemės fondo žemės, kurioje būtų galima projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą ar vandens telkinį,  nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

1. Vincentas Podlipski, 2020 m. kovo 30 d., 10.30 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Stripeikienė, tel. 8 706 86 184, el. p. Liudmila.Stripeikiene@nzt.lt.

 

Parduodamas UAB „Vilmanto statybos“ (į.k. 125758445) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 Informuojame, kad piliečiui priklausančio žemės sklypo, kad.Nr. 4147/0400:0622 Vilniaus r., Maišiagalos mstl., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. balandžio 1 d. 11.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr. 4147/0400:0615 savininkė kviečiama atvykti į vietą arba kreiptis į V.Iljinienės individualią veiklą, Baltupio g. 47-92, Vilniaus m. vaivos.iv@gmail.com, Tel.867786688.


 

Remiantis 2020m. kovo 5d. uždarosios akcinės bendrovės vienintelio akcininko sprendimu, pradedama UAB Generas, įk: 305288965, buveinė:

Perkūnkiemio g. 13-61, Vilnius, Lietuva, likvidavimo procedūra,

duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre. Nuo 2020 m. kovo 10 d. UAB Generas įgyja likviduojamos bendrovės teisinį statusą.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į likvidatorių, K.Usavičių, tel.: +37062194158.


Pranešimas apie esminį įvykį

2020 metų  balandžio 24 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” ataskaitinis  visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2019 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. Kiti klausimai.


Pranešimas apie šaukiamą UAB „Eninvesta“ visuotinį akcininkų susirinkimą

Vadovaujantis 2019 m. spalio 28 d. UAB „Enermega“ atskyrimo sąlygomis, UAB „Enermega“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 15 dieną 11 val. UAB „Enermega“ (kodas 149668255) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas atskyrimo metu steigiamos UAB „Eninvesta“ visuotinis akcininkų susirinkimas (akcininkai registruojami nuo 10.40 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1)Dėl UAB „Eninvesta“ įstatų patvirtinimo.

2)Dėl UAB „Eninvesta“ buveinės.

3)Dėl UAB „Eninvesta“ vadovo (direktoriaus) rinkimo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendruosius balsavimo biuletenius, siūlomų sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti UAB „Enermega“ buveinėje adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8-685-35345.


Pranešimas apie šaukiamą UAB „Enermega“ visuotinį akcininkų susirinkimą

2020 m. balandžio 15 dieną 10 val. UAB „Enermega“ (kodas 149668255) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas visuotinis UAB „Enermega“ akcininkų susirinkimas (akcininkai registruojami nuo 9.30 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1)Dėl UAB „Enermega“ įstatinio kapitalo patikslinimo ir įstatų patvirtinimo.

2)Dėl UAB „Enermega“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

3) Dėl UAB „Enermega“ 2019 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečiame dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo bendrovei pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Bendruosius balsavimo biuletenius, siūlomų sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8-685-35345.

 

 

 

 

Atgal