VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.07. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 

 

S K E L B I M A S

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ

(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

Skuodo rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

1. Gyvenamasis namas, pastato paskirtis – gyvenamoji, Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Šauklių k. Mosėdžio g. 9.

2. Gyvenamasis namas, pastato paskirtis – gyvenamoji, Skuodo r. sav. Mosėdžio sen. Šauklių k. Mosėdžio g. 101.

3. Užtvanka, paskirtis – hidrotechninis statinys, ant Bartuvos upės ir Mosėdžio II tvenkinio.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 29 d. kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir investicijų skyrių, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, 203 kab.,  ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.


 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijos Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad 2020-03-09 – 2020-03-20, darbo dienomis nuo 9.00-15.00 val. (12.00-12.30 val. pietų pertrauka), Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 a. bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijos Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau – Projektas).

Projekto autorius ketvirtadieniais nuo 9.30-11.30 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenysiki 2020-03-20 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-04-06 nuo 9.00 iki 16.00 val. (12.00 -12.30 val. pietų pertrauka) Skyriuje, 8 aukšte.


Pranešame, kad UAB „Audanga“ (į.k. 172379599) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais.


Kauno apygardos teismas 2020-01-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1019-390/2020 iškėlė UAB „Armidona“ (įmonės kodas 304046934) bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2020-01-31 d. Prašome visų BUAB „Armidona“ kreditorių kuo skubiau pateikti kreditorinius reikalavimus bei juos patvirtinančių dokumentų kopijas šiuo el.paštu – info.juniver@inbox.lt arba adresu Konstitucijos pr. 15, C-70, Vilnius.


LIETUVOS ONKOLOGŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2020 m. balandžio 7 d.

Nacionalinis vėžio institutas

Mokslo padalinys (113 auditorija)

P. Baublio g. 3 B, Vilnius

DARBOTVARKĖ

13.00-13.15 Lietuvos onkologų draugijos veiklos ataskaita.

13.15-13.30 Lietuvos onkologų draugijos finansinė ataskaita.

13.30-13.45 Lietuvos onkologų draugijos Valdybos rinkimai.

13.45-14.00 Lietuvos onkologų draugijos Revizijos komisijos  rinkimai.

14.00-14.15 Lietuvos onkologų draugijos Direktoriaus ir Valdybos pirmininko rinkimai.

14.15 -14.40 Einamieji klausimai.

Lietuvos onkologų draugijos

Direktorė dr. Birutė Brasiūnienė


 

Parduodama BUAB „Šilavoto B&B“ (į.k. 302555441) šokolado gamybos įranga kartu su kitu susijusiu kilnojamuoju turto ir transporto priemonėmis. Dėl įrangos detalizavijos kreiptis į bankroto administratorių telefonu Nr. 868678088 arba el. paštu robertas@nemokumosprendimai.lt


INFORMACIJA apie Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veiklos plėtros, Tinklų g. 35A, 35R, Panevėžys, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „HARJU ELEKTER“, Tinklų g. 35R, Panevėžys, tel.: +370 45 582728, el. p.: info.lt@harjuelekter.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Pramoninių procesų valdymo įrenginių gamybos veiklos plėtra, Tinklų g. 35A, 35R, Panevėžys

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įrangą ir esamo gamybos paskirties pastato rekonstrukciją

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2020 m. kovo 9 d. iki 2020 m. kovo 25 d., Panevėžio m. savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, Panevėžys, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panevėžio m. savivaldybės patalpose, Laisvės a. 20, Panevėžys, 2020 m. kovo 25 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 46 10 81, el. p. panevezys@nvsc.lt


Pranešimas apie UAB Varėnos prekyba“ likvidavimą

Remiantis 2020 m. kovo 6 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nuo 2020 m. kovo 9 d. pradedama UAB “Varėnos prekyba“ juridinio asmens kodas 184538244, registracijos adresas: Z.Voronecko g. 5-32, Varėna 65163, buveinės adresas: Vytauto g. 57, Varėna 65219, tel. 831051235, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra.

Atgal