VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Parduodamas UAB S.K. paslaugos (į.k. 180248980) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. agneta@nemokumosprendimai.lt


Bankrutavusios UAB "Nuro grupė" įm.k. 304228463  įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais".

Bankrutavusios UAB "Telkša ir ko" įm.k. 302491280 įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.

 


 

S K E L B I M A S

 

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ

 

(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

 
           

 

 

 

 

 

 

Joniškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

 
           

Eil. Nr.

Statinys

Paskirtis

Statinio adresas

 

 

1.

2.

3.

 

 

 

 

Gataučių sen., Joniškio r.

 

 

1

.

Siurblinė

Kita

Saulės Mūšio g. 6, Jauniūnų k.

 

2

.

Vandentiekio trasa

Vandentiekio tinklų

Saulės Mūšio g. 6, Jauniūnų k.

 
           

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos nurodytus statinius, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. kreiptis į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių adresu: Livonijos 4, Joniškis, 303 kabinetą, tel. nr. 8 426 69147, mob. 8 693 49136 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

Joniškio rajono savivaldybės administracija


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“, įm. k. 211791920, Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė, tel.: (8 446) 62200, faks.: (8 446) 62201, dk@kristensen.ltmailto:info@skalsa.lt. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: baldų gamybos apimčių didinimas;Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: našiau išnaudojant esamą gamybos įrangą planuojama padidinti gaminamos produkcijos kiekį 10 %. Atitinkamai padidės žaliavų sąnaudos bei tarša. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės miesto seniūnijos patalpose (V. Kudirkos g. 9, Tauragė);
2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-03-03 iki 2020-03-17 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-03-17, 17 val. UAB „KRISTENSEN & KRISTENSEN“ administraciniame pastate (Dariaus ir Girėno g. 67, Tauragė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61167, taurage@nvsc.lt.


SKELBIAMAS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMAS VIEŠO AUKCIONO BŪDU

Marijampolės savivaldybės (toliau-Savivaldybė) administracija informuoja apie Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Marijampolės verslo informavimo centro ir viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu.

Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, kodas 300509299, buveinė LT-68307 Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 8.

Įstaigos veiklos tikslai: laisvalaikio organizavimas; mažumų teisių apsauga ir integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė pagalba; tarptautinis bendradarbiavimas; vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis–5792,40 (penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 40 ct), dalininkų skaičius–4 (keturi). Įstaigos dalininko–Marijampolės savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime-vienas iš keturių.

Su įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti Marijampolės savivaldybės įnašo į šios įstaigos dalininkų kapitalą vertę-1448,10 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 10 ct), minimalus kainos didinimo intervalas–50 eurų.

Aukciono vykdytojas-Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2020 m. kovo 16 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 419 kab. Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1.

Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo–pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

Aukciono vykdymo vieta-Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1 209 kab., aukciono pradžia-2020 m. kovo 16 d. 11.00 val.


 

Viešoji įstaiga Marijampolės verslo informavimo centras, kodas 303105753, buveinė LT-68110 Marijampolė, Sporto g. 24.

Įstaigos veiklos tikslai: tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą teikiant konsultacines paslaugas verslo reguliavimo, juridinio asmens vidaus valdymo, juridinio asmens aplinkos ir kitais verslui aktualiais klausimais įvairiomis komunikacijos priemonėmis lengvatinėmis sąlygomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą Marijampolės apskrityje.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis–434,43 (keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 43 ct), dalininkų skaičius–3 (trys). Įstaigos dalininko–Marijampolės savivaldybės turimų balsų skaičius visuotiniame dalininkų susirinkime–vienas iš trijų.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti Marijampolės savivaldybės įnašo į šios įstaigos dalininkų kapitalą vertę-144,81 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, 81 ct),  minimalus kainos didinimo intervalas–10 eurų.

Aukciono vykdytojas-Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2020 m. kovo 16 d. nuo 8.00 val. iki 10.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 419 kab. Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1.

Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo–pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

Aukciono vykdymo vieta-Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1 209 kab., aukciono pradžia-2020 m. kovo 16 d. 11.30 val.

Informaciją dėl aukcionų teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė, tel. (8 343) 90 058, 8 615 49 143 el. paštas: birute.domarkiene@marijampole.lt

Asmenims žiūrovo teisėmis stebėti aukcionus sąlygos nesudaromos.

 

 
 
 

 Informuojame, kad 2020 m. 03 mėn. 12 d. 08.30 – 08.50 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0161:0068, esančio Daniliškių k., Panerių sen., Vilniaus m. sav. kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 0101/0161:0328 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas: UAB“Zemindar“; Vilniaus r. sav., Riešės k., Sporto g. 3-2; Įmonės kodas - 302673557; el. paštas: geodezija@zemindar.lt; tel.: +37061237517.

 


Parduodamas Žemės ūkio bendovei „Minaičiai“ (įmonės kodas 171292586, adresas Minaičių k., Radviliškio r.) priklausantys nekilnojamasis turtas. Papildoma informacija tel.: (+370 6) 8678088.


Parduodamas UAB „MG Transport“ (į.k. 141995244) reikalavimas į Gžegož Koženevski priteistą 19646,07 Eur skolą, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


 

<text>Parduodamas AB „Akmena“ (įmonės kodas 164160221) priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Palangos pl. 2A, Vydmantų k., Kretingos r. sav., kartu su kilnojamuoju turtu (įranga). Taip pat parduodamas sąrašas trumpalaikio turto (atsargos) bei kitas ilgalaikis turtas pagal sąrašą. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 4238474, el.p.: vaidaskasauskas@gmail.com


 

 Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


 

Skelbimas dėl lengvojo automobilio pardavimo viešame prekių aukcione

Anykščių regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija) skelbia viešą transporto priemonės tiesioginio pardavimo aukcioną. Parduodamas lengvasis automobilis MERCEDES BENZ SPRINTER 208 CDI, valstybinis numeris HFO 982, geltonos spalvos (2004 m., 2148 cm3, 60 kW, dyzelinas). Pradinė pardavimo kaina 3 000,00 eurų.

Aukcionas vyks 2020-03-16d., 11.00 val., Direkcijos patalpose, antro aukšto salėje, adresu J. Biliūno g. 55, Anykščiai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis vyks balandžio 2 d., 11.00 val. nurodytu adresu.

Apžiūrėti automobilį galima 2020 m. kovo 10-13 dienomis nuo 10.00 iki 12.00 val., adresu J. Biliūno g. 55, Anykščiai.

Kontaktinis asmuo informacijai ir turto apžiūrai Direkcijos vyriausioji specialistė Gražina Stankevič, tel. 8 381 50738, el. p. g.stankevic@anyksciuparkas.lt

Aukciono tvarka skelbiama Direkcijos interneto svetainėje www. anyksciuparkas.lt.

Aukciono dalyviai, pateikę asmens dokumentą, registruojami aukciono dieną nuo 10.00 val. iki 10.30 val. Direkcijos patalpose, aukščiau nurodytu adresu.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į Direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 7044 0600 0212 7210 ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.


 

DĖL DARBUOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO KEITIMO Į TAIKIŲ TARPININKŲ  BIURAS

Darbuotojų  teisių gynimo asociacijos buveinės adresas – Ukmergės raj., Lietuvos Respublika. Registras: Juridinių asmenų registras, tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Įmonės kodas: 302695219, praneša suinteresuotiems asmenims, kad:

1.Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio reikalavimais ir 2020 m. vasario 03 d.  narių susirinkimo protokolu Nr. 1, informuojame, kad Darbuotojų  teisių gynimo asociacijos pavadinimas keičiamas į –  Taikių tarpininkų biuras.

2.Kita juridinio asmens informacija, įskaitant juridinio asmens kodą 302695219, ir banko rekvizitus nesikeičia.

3.Sudarytos sutartys ir kiti Darbuotojų  teisių gynimo asociacijos prisiimti įsipareigojimai lieka galioti, ir juridiškai nėra būtina atlikti jokių pakeitimų ar sudaryti atskirų susitarimų.

Pirmininkė Rasa Glavickienė


Lietuvos sporto centras viešojo nuomos konkurso būdu išnuomoja patalpas (37,22kv. m.) pritaikytas kirpyklos reikmėms, adresu Žemaitės g. 6, Vilnius. Daugiau www.lscentras.lt

 

 

 

 

Atgal