VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.15. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2020-02-12 įsakymu Nr. 48VĮ-317-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovėje, sąrašą.   

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laikuatvyktiį Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Kenos kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimąprašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantįdokumentą, jeigu esate pretendentoįpėdinis–paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesamsatstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantįdokumentą.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Ivano Pečuro paveldėtojai, 2020 m. kovo 3 d., 08.30 val. ir 11.00 val.  


Parduodamas UAB „MG Transport“ (į.k. 141995244) reikalavimas į Gžegož Koženevski priteistą 19646,07 Eur skolą, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis kilnojamasis turtas bei transporto priemonės. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt arba telefonu 868678088.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas 2020-02-13 įsakymu Nr. 48VĮ-333-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalveliųseniūnijos Šumsko kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginami žemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra,  perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovėje, sąrašą.   

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laikuatvykti į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Šumsko kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkiniosklypas (-ai),galite atvykusi į Vilniaus rajono skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus Vilniaus rajono skyrių, toliau Šumsko kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimąprašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu esate pretendentoįpėdinis–paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų piliečių sąrašas:

1. Gediminas Klimaitis, 2020 m. kovo 4 d., 10.00 val.  

Atgal