VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.01.Skelbimai

 

Bus ženklinamos žemės sklypo ribos esančios Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Rudnios k. (kad.Nr. 8520/0013:334). 2020-02-11d. 10:00val. į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami gretimų sklypų savininkai Mečislav Aksamit (kad.Nr. 8520/0013:278) ir Vladislava Irena Zujeva (kad.Nr. 8520/0013:275) . Kadastrinius matavimus atlieka matininkė Neringa Žukaitienė, bei matininkės padėjėja Karolina Bukelytė, adresas: Šeškinės g. 55B, tel: 868321705 el.paštas:  kkarolinabbukelyte@gmail.com.

Informuojame, kad neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami.


 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Autotava“ (įmonės kodas 302632051),Lino g. 2, Kūlupėnai, LT-97331 Kretingos r. sav.,mob. tel.: (8 659) 03 821, el. p.: torielka@yahoo.com. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. p.: jonas@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: UAB „Autotava“ planuojama ūkinė veikla (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas) bus vykdoma adresu Vytauto g. 126, Kretingos m., Kretingos r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu panaudojus specialius įrenginius ir rankinius, mechaninius įrankius, uždarose patalpose bus išmontuojamos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės. Veiklos metu susidarantys mazgai ir dalys, tinkamos tolesniam naudojimui, bus parduodami, susidariusios atliekos bus priduodamos kitiems atliekų tvarkytojams. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kretingos r. sav. Kretingos miesto seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga); 2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231Klaipėdos m. sav.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2020-02-04 iki 2020-02-17 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama PVSV ataskaitos rengėjo tinklapyje www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2020-02-18, 17 val. Kretingos miesto seniūnijosadministracinėse patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 8, LT-97108, Kretinga. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda,LT-94231 Klaipėdos m. sav.; registruotu laišku arba el. paštu: jonas@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.


Informuojame, kad 2020 m. 02 mėn. 11 d. 10.15 – 10.45 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4177/0300:0520, esančio Draugystės g. 15, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.kadastriniai matavimai;

2020 m. 02 mėn. 11 d. 13.00 – 13.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4190/0600:0226, esančio Laukininkų k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypų ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypų kadastriniai Nr.: 4177/0300:0268; 4190/0600:0253 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.


Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: BĮ Senjorų socialinės globos namai (toliau – SSGN), Kalvarijų g. 323, LT-08420 Vilnius, kodas 302877129.

Konkurso pavadinimas: SSGN negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius, magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms teikti viešasis nuomos konkursas.

Trumpas aprašymas: SSGN numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, esančias pastate adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius (pastato unikalus numeris – 1097-9004-5020), magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms, taikant magnetinio rezonanso tomografijos ištyrimo būdą, teikti. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 278,10 m2. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Sutarties trukmė: maksimalus terminas 10 metų.

Pradinis nuompinigių dydis: 800,00 Eur per mėnesį už 278,10 m2 (2,88 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).

Pradinis įnašas lygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (2400 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT56 7044 0600 0785 6672 . Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį  Egidijų Buginį  telefonu 8646 83962, el. p. egidijus.buginis@ssgn.lt.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Paraišką ir visus reikalaujamus konkurso dokumentus užklijuotame voke dalyvis pateikia arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2020-02-12     12.00 val. adresu: Senjorų socialinės globos namai, Kalvarijų g. 323, LT-08420 Vilnius, arba turto valdytojo įgaliotam atstovui Daivai Veikutienei (tel. 8684 91052, el. paštas daiva.veikutiene@ssgn.lt), darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.45 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Kalvarijų g. 323, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms teikti“.

Komisijos posėdis numatomas 2020-02-12       13.00val. Kalvarijų g. 323, Vilniuje, I aukštas, ekonomisto kabinetas.

Informacija teikiama: kontaktinis asmuo Daiva Veikutienė, tel.: (8 5) 250 2757, 8684 91052, el. p. daiva,veikutiene@ssgn.lt

Pastabos: visos patalpų nuomos konkurso sąlygos ir patalpų planas yra paskelbti Senjorų socialinės globos namų  internetiniame puslapyje www.ssgn.lt.


               

S K E L B I M A S

     

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ

     

(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

     
               

Joniškio rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:

     
               

Eil. Nr.

Statinys

Paskirtis

Statinio adresas

     

 

1.

2.

3.

     

 

 

 

Gataučių sen., Joniškio

r.

 

     

1.

 

Fermos pamatai

Kita (fermų)

Mingėlių k.

     

2.

 

Mėšlidė

Kiti inžineriniai statiniai

Mingėlių k.

     

3.

 

Silosinė

Kiti inžineriniai statiniai

Mingėlių k.

     

4.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

Dragūnų g. 12, Jauniūnų k.

     

5.

 

Ūkinis pastatas

Pagalbinio ūkio

Dragūnų g. 12, Jauniūnų k.

     

6.

 

Kuro bazės atramos

Kiti inžineriniai statiniai

Pievų g., Stupurų k.

     

7.

 

Sandėlis

Sandėliavimo

Pievų g., Stupurų k.

     

 

 

 

Joniškio sen., Joniškio r.

 

     

8.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

Dvaro g. 1, Jakiškių k.

     

9.

 

Ūkinis pastatas

Pagalbinio ūkio

Parko g., Jakiškių k.

     

10.

 

Ūkinis pastatas

Pagalbinio ūkio

Parko g. 30, Jakiškių k.

     

11.

 

Ferma

Kita (fermų)

Parko g. 30, Jakiškių k.

     

12.

 

Mėšlidė

Kiti inžineriniai statiniai

Parko g. 30, Jakiškių k.

     

13.

 

Vandens bokštas

Kiti inžineriniai statiniai

Parko g. 30, Jakiškių k.

     

14.

 

Sandėlis

Sandėliavimo

Parko g. 32, Jakiškių k.

     

15.

 

Sandėlis

Sandėliavimo

Parko g. 32, Jakiškių k.

     

16.

 

Svarstyklės

Gamybos, pramonės

Parko g. 32, Jakiškių k.

     

17.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

Vilties g. 56, Joniškis

     

18.

 

Ūkinis pastatas

Pagalbinio ūkio

Vilties g. 56, Joniškis

     

19.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

prie Žemaitės g. 5O, Joniškis

     

20.

 

Ferma

Kita (fermų)

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

21.

 

Ferma

Kita (fermų)

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

22.

 

Ferma

Kita (fermų)

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

23.

 

Silosinė

Kiti inžineriniai statiniai

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

24.

 

Silosinė

Kiti inžineriniai statiniai

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

25.

 

Mėšlidė

Kiti inžineriniai statiniai

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

26.

 

Aikštelė

Kiti inžineriniai statiniai

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

27.

 

Daržinė

Pagalbinio ūkio

prieš Taikos g. 15, Linkaičių k.

     

28.

 

Kuro bazės atramos

Kiti inžineriniai statiniai

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

29.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

prie Gruzdžių g. 2V, Linkaičių k.

     

30.

 

Garažai

Garažų

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

31.

 

Katilinė

Gamybos, pramonės

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

32.

 

Katilinė

Gamybos, pramonės

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

33.

 

Dirbtuvės su administracinėmis patalpomis

Gamybos, pramonės

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

34.

 

Aikštelė

Kiti inžineriniai statiniai

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

35.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

36.

 

Arkinis sandėlis

Sandėliavimo

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

37.

 

Sandėlis

Sandėliavimo

Gruzdžių g., Linkaičių k.

   

38.

 

Svarstyklės

Gamybos, pramonės

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

39.

 

Ferma su garažais

Kita (fermų)

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

40.

 

Ūkinis pastatas

Pagalbinio ūkio

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

41.

 

Mėšlidė

Kiti inžineriniai statiniai

Gruzdžių g., Linkaičių k.

     

42.

 

Ferma

Kita (fermų)

prie Gruzdžių g. 2C, Linkaičių k.

     

43.

 

Ferma

Kita (fermų)

prie Gruzdžių g. 2C, Linkaičių k.

     

44.

 

Gyvenamasis namas

Gyvenamoji (vieno buto)

Ežero g. 2, Maironių k.

     

45.

 

Sandėlis

Pagalbinio ūkio

Ežero g. 2, Maironių k.

  Atgal