VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodami BUAB „Dufanai“ (į.k.  302574897) priklausantys debitoriniai reikalavimai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 9623767, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com


SKELBIAMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO TEISIŲ PARDAVIMAS VIEŠO AUKCIONO BŪDU

Marijampolės savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracija informuoja apie viešajai įstaigai ,,Marijampolės telekinas“ nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Marijampolės televizijos dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu.

Viešoji įstaiga Marijampolės televizija (toliau-Įstaiga), juridinio asmens kodas 151455022, buveinė LT-68307 Marijampolė Gedimino g. 11.

Įstaigos veiklos tikslai: rinkti, skelbti ir platinti informaciją elektroninėmis priemonėmis, rengti, transliuoti ir retransliuoti TV programas Marijampolės regionui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis–41 323 eurai, dalininkai – trys. Viešajai įstaigai „Marijampolės telekinas“ nuosavybės teise priklausanti Įstaigos dalininko teisių dalis-99,15 proc.

Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas, nepriklausomai nuo jo dydžio, turi vieną balsą.

Įstaigos veiklos ataskaitą ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintą paskutinį metinių ataskaitų rinkinį teikia Rita Urbonavičienė tel. (8 343) 547 68, el. paštas buhaltere@spinduliokinas.lt .

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina–43 800 eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – 100 eurų.

Aukciono vykdytojas-Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko (savininko) teisių pardavimo viešame aukcione organizavimo ir vykdymo komisija.

Aukciono dalyvių registracija vykdoma 2020 m. sausio 20 d. nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 419 kab. Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1.

Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, juridinis asmuo–pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

Aukciono vykdymo vieta - Marijampolė J.Basanavičiaus a. 1 209 kab., aukciono pradžia - 2020 m. sausio 20 d. 14.00 val.

Informaciją dėl aukciono teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė, tel. (8 343) 90 058, 8 615 49 143 el. paštas: birute.domarkiene@marijampole.lt

Asmenims žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną sąlygos nesudaromos.


Parduodamas BUAB „Vidrema“, įmonės kodas 302333647 kilnojamasis turtas, transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


Parduodamas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) priklausantis kilnojamasis turtas. Platesnė informacija el.p. robertas@nemokumosprendimai.ltarba telefonu 868678088.


Informacija apie numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro Nr. 4127/0200:311), esančio Garnapališkių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r., žemės  sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytiną specialiąją žemės ir miško naudojimo sąlygą.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 

Atgal