VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

Skelbimai 12 04

Nr. 959


Pranešimas apie šaukiamą pakartotiną neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad AB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Sausupio 17, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,2010 11 26, vykusiame neeiliniame  akcininkų susirinkime, nenustačius privilegijuotųjų vardinių akcijų savininkų kvorumo, šaukiamas pakartotinis AB “Vilniaus autotransportas” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame turi teisę dalyvauti privilegijuotųjų vardinių akcijų savininkai ir kuris įvyks 2010 m. Gruodžio 14 d. 8.00 val., adresu Sausupio 17, Vilnius.

Susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. Gruodžio 07 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkai (privilegijuotųjų vardinių) akcijų savininkai apskaitos dienos pabaigoje.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

Susirinkimo darbotvarkė:

Dėl akcinės bendrovės “Vilniaus autotransportas” pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę-UAB “Vilniaus autotransportas”.

Dėl įstatų pakeitimo ir naujų įstatų patvirtinimo.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, taip pat dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti nuo 2010 m. Gruodžio 6 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val., adresu Sausupio 17, Vilnius.

Valdyba

Nr. 960


Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-8253-553/2010 pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams Andriui Riabčiukui ir Dovilei Riabčiukienei dėl skolos priteisimo. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo privalo Vilniaus apygardos teismui pateikti atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 straipsnio ir 142 straipsnio reikalavimus. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr.961


Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – PKPD) skelbia viešą nuomos konkursą.

1. Paraiškas dalyvauti konkurse teikti užklijuotuose vokuose iki 2010 m. gruodžio 13 d. 17 val.

2. Patalpų adresas: Medininkų pasienio kontrolės punktas – Vilniaus rajono savivaldybėje, Medininkų kaime.

3. Nuomos trukmė – 5 metai.

4. Paraiškas konkursui teikti adresu: Ingrida Papaurėlienė, 7 kab., Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

5. Papildoma informacija teikiama tel.: 8 5 243 0604.

6. Komisijos posėdis įvyks 2010 m. gruodžio 14 d. 14 val. adresu: Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius.

7. Pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui be PVM, sumokėti iki komisijos posėdžio, įvyksiančio 2010 m. gruodžio 14 d., į AB „Swedbank“, a. s. LT50 7300 0100 9827 5967, banko kodas 73000, įmonės kodas 300147455.

8. Vokuose kartu su prašymu turi būti pateikti visi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 1524, jo 2002 m. lapkričio 22 d. pakeitime Nr. 1814, 2007 m. gegužės 26 d. pakeitime Nr. 485 bei 2009 m. rugpjūčio 19 d. pakeitime Nr. 947 reikalaujami dokumentai bei pažymos apie įmonės įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondui ir valstybės biudžetui.

9. Konkurse negali dalyvauti tie juridiniai asmenys, kurie yra neįvykdę ankstesnių sutartinių įsipareigojimų PKPD.

10. Konkursą laimi tie pretendentai, kurių pasiūlytos mėnesinės nuompinigių sumos už norimus išsinuomoti plotus bus didžiausios.

 

 

Nr. 962


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaunas, iškelta civilinė byla Nr. 2-23234-435/2010 pagal ieškovo UAB „Euro Providus“, įmonės kodas 300503652, buveinė – Partizanų g. 81D, Kaunas, ieškinį atsakovui Rimantui Gulevičiui, paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – Šarkuvos g. 19-56, Kaunas, dėl 1019,45 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovui ieškinio nuorašas, priedai prie ieškinio įteikiami viešo paskelbimo būdu. Atsakovas Rimantas Gulevičius per 14 dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 111, 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks teismui atsiliepimo į ieškinį, ieškovo prašymu teismas turi teisę priimti sprendimą už akių.

Nr. 963


2010-09-07 VŠĮ Paslaugų teikimo centras, įm.k. 302427299, adr. Vytenio g. 50, Vilnius pagal reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 007 perėmė iš UAB „Meistro pasaulis“, kodas 300510091, adresas Pakrantės g. 3, Širvintos 341,21 Lt skolos reikalavimo teisę pagal PVM s.f. 0000006989, 0000007563, skolininkas Audra Jakubčionienė, 1963-04-06, adresas J. Naujalio g. 23, Kaunas.

Nr. 964


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-150 patvirtintomis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, AB “Krekenavos agrofirma” skelbia konkursą “Injektavimo įrengimas mėsai” įrangos pirkimui.

Įrangos pavadinimas: Injektavimo įrengimas mėsai.

Kiekis: 1 vnt.

Atsiliepimus dalyvauti konkurse pateikti raštu iki š.m. gruodžio 9 d.13 val. adresu: AB “Krekenavos agrofirma”, Mantvilonių k., LT-57346 Kėdainių r. Tel. 8 347 77 209, el. paštas: j.kemeziene@krekenavos.lt .

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami š.m. gruodžio 20 d. 13 val.

Nr. 965


2010 m. gruodžio 17 dieną 9 val. Kauno rajono apylinkės teisme (Kęstučio g. 29, Kaunas, 41 salėje) bus nagrinėjama civilinė byla Nr.2-339-97/2010 pagal ieškovo UAB “Šiluma” ieškinį atsakovui UAB “Jada” ir trečiajam asmeniui UAB “Stajona” dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB “Jada” priešieškinį ieškovui UAB “Šiluma” ir trečiajam asmeniui UAB “Stajona” dėl vienašalio perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu.

Prašome UAB “Stajona” atstovą dalyvauti teismo posėdyje.

Nr. 966


Kauno miesto apylinkės teisme, Laisvės al. 103, Kaune, priimtas nagrinėti ieškovo AB “Kauno energija”, į.k.235014830, ieškinys atsakovei Irenai Mickevičienei, gim. 1964 11 13, dėl 7009,29 Lt skolos, 5 proc. dydžio įstatyminių palūkanų ir 215,90 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Teismas viešo paskelbimo būdu įteikia atsakovei procesinius dokumentus: ieškinio pareiškimą ir jo priedus, ir įpareigoja atsakovę per 14 dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 111 str., 114 str., 142 str. reikalavimus. Jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

Nr. 967


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-244, Kaunas) nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB “Kauno energija” ieškinį atsakovui Vytautui Žilinskui, tret. asm. Kauno m. savivaldybė dėl skolos.

Atsakovui ieškinio nuorašas su priedais įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Siūlome Vytautui Žilinskui, kurio paskutinė žinoma gyvenama vieta M.Gimbutienės g. 10-326, Kaune, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu.

Nepateikus atsiliepimo į ieškinį raštu teismas gali priimti sprendimą už akių.

Su civilinės bylos Nr.2-24763-475/2010 medžiaga galite susipažinti 208 kab. teismo darbo laiku (tel.466284).

Nr. 968


Kauno miesto apylinkės teisme (Laisvės al. 103-234, Kaunas) priimtas ieškovo AB “Kauno energija” ieškinys atsakovams Stanislovui Giedraičiui ir Rūtai Giedraitytei, dėl skolos priteisimo. Atsakovai privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį raštu. Nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Su civilinės bylos Nr.2-24115-568/2010 medžiaga galite susipažinti 238 kab. teismo darbo laiku (tel.46-62-61).

Nr. 969

Atgal