VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.30. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA apie UAB „JetGas“ suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugojimo, regazifikacijos bei skirstymo stoties įrengimo, Raseinių g. 31, Kelmė, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „JetGas“,P. Cvirkos g. 75A-2, LT-77165 Šiauliai, tel.: +372 510 4462, el. p.: juri@jetgas.ee

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:UAB „JetGas“ SGD saugojimo, regazifikacijos bei skirstymo stotis, Raseinių g. 31, 86186 Kelmė, Kelmės sen., Kelmės r. savivaldybė.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „JetGas“ planuoja įrengti suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugojimo, regazifikacijos ir  paskirstymo stotį, kuri yra skirta Kelmėje esančių suinteresuotų objektų aprūpinimui gamtinėmis dujomis.

 Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. lapkričio 29 d. iki gruodžio 16 d., Kelmės seniūnijos patalpose,Žemaitės g. 23, Kelmė, darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Kelmės seniūnijos patalpose,Žemaitės g. 23, Kelmė, 2019 m. gruodžio 16 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, adresas: Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, el p.: siauliai@nvsc.lt


VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos

s k e l b i ma s

VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika (įmonės kodas 186472451) skelbia viešąjį aukcioną parduoti turtą (2 automobilius HUNDAY TUCSON, 2008 m.), pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.

Parduodamo turto pradinė kaina 3000,00 eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – ne mažesnis kaip 5 procentai pradinės pardavimo kainos. Kita informacija skelbiama VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos tinklapyje www.nempol.lt.

Aukcionas įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos administracijos patalpose adresu Švenčionių g. 80B, Nemenčinės m., Vilniaus r. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto) vyks 2019 m. gruodžio 23 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyvių registracija nuo 9.00 iki 10.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks 2019 m. gruodžio 10-12 dienomis nuo 10.00 iki 13.00 val., neįvykus pirmajam aukcionui, turto apžiūra vyks 2019 m. gruodžio 18-20 dienomis nuo 10.00 iki 13.00 val.

Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniai asmenys) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimą (juridiniai asmenys).

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos, pervedant pinigus į VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos sąskaitą LT877300010126181813 Swedbanke.

Dalyvio bilieto kaina – 15,00 eurų;

Žiūrovo bilieto kaina – 50,00 eurų.

Kontaktinis asmuo: vairuotojas-mechanikas Genadij Bržezovskij, tel.: +37060028881,

el.p.: nempol@nempol.lt.


UAB "DOLMAG'' (į.k. 302934879) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


UAB „DOMUS LUMINA“, įm.k. 301105637, dingusius grynųjų pinigų priėmimo kvitus Serija ABU Nr. 3566751, 3566276 ir 3566289 laikyti negaliojančiais.


UAB „Tervezo“ (į.k. 302431283) registravimo dokumentai laikomi negaliojančiais.

 

 

Atgal