VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu galąstuvą su elektros varikliu, disku, jungikliu – 25 eur. Dovanoju naudotus medinius langų rėmus su stiklais, daug 3 l talpos stiklainių. Kreiptis tel. 862052965.


Prašau Naurį Juodikaitį per 35 d. terminą atsiliepti skyrybų byloje Ref:01283/19 ir per 28 dienas paruošti teismui gynybos procesą.

Elvyra Juodikaitienė, 108 Roselawn Road Castleknock Dublin 15.


Informacija

apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Minsko 7“ (į. k. - 304450478), Švitrigailos g. 7, 03110 Vilnius, tel. 867913314, el. p. - tautvydas@avisma.lt.

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (į. k. - 301135783), Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. 852622621, el.p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Polikarbonato plokščių gamyba Šaltoniškių g. 4, Nemenčinėlė k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr.

Trumpas PŪV aprašymas: PŪV paskirtis - polikarbonato plokščių gamyba, produkcija - korinio polikarbonato plokštės su nuo stiprių ultravioletinių spindulių apsaugančiu sluoksniu arba be jo, pajėgumas - 2,5-3,5 tūkst. t/m. 

PVSV ataskaita bus eksponuojama imtinai nuo 2019-11-22 iki 2019-12-09 Riešės seniūnijos administracinėse patalpose - Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r., tel. 852469657, el. p. - riesesseniunija@vrsa.lt darbo val., UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – Spaudos g. 6, Vilnius, tel. 869915667 (d.d. 7:30-16:30 val.), tinklalapyje:http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2019-12-09, 17 val. Riešės seniūnijos administracinėse patalpose (Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r. sav.).

Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: NVSC prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, 18221 Vilnius, tel. 852649676, faks. 852649664, el. p. vilnius@nvsc.lt.


UAB „Novatera“, juridinio asmens kodas 304147869 ir UAB „Toplastus“, juridinio asmens kodas 303169421 vienintelio akcininko UAB „Skyplast“ juridinio asmens kodas 302419288 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimu inicijuotas UAB „Novatera“, juridinio asmens kodas 304147869 ir UAB „Toplastus“, juridinio asmens kodas 303169421 reorganizavimas, paruoštos reorganizavimo sąlygos.

Reorganizuojama bendrovė: UAB „Novatera“, teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas: Subačiaus g. 17-33, Vilnius , juridinio asmens kodas – 304147869, įstatinis kapitalas: 3000 Eur (įstatinis kapitalas apmokėtas visiškai), paskirstytas į 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė – 30 Eur, registras, kuriame kaupiami ir tvarkomi duomenys apie juridinį asmenį - juridinių asmenų registras, registro duomenų tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė: – UAB „Toplastus“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas - Subačiaus g. 17-33, Vilnius, juridinio asmens kodas 303169421, įstatinis kapitalas – 60005,12 Eur (įstatinis kapitalas apmokėtas visiškai), paskirstytas į 2072 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė – 28,96 Eur, registras, kuriame kaupiami ir tvarkomi duomenys apie juridinį asmenį - juridinių asmenų registras, registro duomenų tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą bendrovę prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuriai pereina visos reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos. Po reorganizavimo reorganizuojama bendrovė pasibaigs, o reorganizavime dalyvaujanti bendrovė toliau tęs savo veiklą.

Visas reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos bendrovės teises ir pareigas pagal sandorius, pereina reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei ir yra įtraukiama į reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos pabaigoje.

Reorganizavimas vykdomas, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.96–2.103 straipsnių, LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, Reorganizavimo sąlygų ataskaita nebus rengiama. Taip pat nebus rengiamos Reorganizuojamų bendrovių ir Reorganizavime dalyvaujančios bendrovės vadovų ataskaitos apie numatomą reorganizavimą.

Su reorganizavimo dokumentais (reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo tęsiančios veiklą UAB „Toplastus“ įstatais, reorganizavime dalyvaujančios bendrovės ir reorganizuojamos bendrovės 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais), kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo nurodytais dokumentais galima susipažinti UAB „Toplastus“ buveinėje adresu Subačiaus g. 17-33, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 16 val.; telefonas pasiteiravimui +370 679 95020.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus viešai paskelbiama vieną kartą reorganizuojamos bendrovės ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje – Valstybės laikraštyje „Lietuvos aidas“, informuojant kreditorius registruotu laišku arba pasirašytinai.


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Čiobiškio g. 37, Gelvonų g. 46, Čiobiškio g. 9 (1 laiptinė) laiptinių langų keitimas, Gelvonų g. 20 (3 laiptinė), Musninkų g. 8 (3 laiptinė), Šeškinės g. 69 (1 laiptinė) laiptinių remontas.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-12-09 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


 Informuojame, kad ketinama parduoti 5208/16436 dalis Pastato-Kiaulidės, unikalus Nr. 5698-2007-3012, esančios Kretingos r. sav., Kretingos sen., Daktarų k., (toliau-Turtas) už 500 Eur 00 ct kainą, ją sumokant pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo metu. Nurodyto Pastato-Kiaulidės bendraturčiai turi pirmumo teisę pirkti parduodamą dalį tokiomis pat sąlygomis, kuriomis ji parduodama. Prašome, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios informacijos paskelbimo raštu informuoti Palangos miesto 3-ojo biuro notarę Sandrą Žinienę (adresu: Ganyklų g. 18, Palanga) apie savo norą pirkti Turtą šiame skelbime nurodytomis sąlygomis. Jei nurodytu būdu ir terminu nepareikšite savo valios, bus laikoma, kad atsisakote pasinaudoti savo pirmenybės teise ir Turtas bus parduotas ne bendraturčiams.


 Informuojame, kad 2019-12-04, 10.30 val. bus atliekamas žemės sklypų Gurių Sodų 5-oji g.4 (kad.Nr.0101/0075:1648) ir Kalnėnų g.9 (kad.Nr.0101/0075:1650), Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0075:1661 (esančio Juodasis kel., SB „Remontininkas“, Skl.Nr.17, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m.) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 671 96775.

Atgal