VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.09. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Čiobiškio g. 9 (2 laiptinė) ir Gelvonų g. 10 laiptinių langų keitimas, Ozo g. 32 krovininio lifto keitimas.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-11-20 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


 Š.m. lapkričio 21 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo Nr.4112/0500:48Padabčių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. kadastriniai matavimai. Sklypo Nr. 4112/0500:200 sav. Z.Nonevič paveldėtojus kviečiame dalyvauti matavimuose. Informaciją teikia Laimono Grikšo ind. veikla, Dvaro g. 42, Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r., tel. 867213381.


Marijampolės savivaldybės administracija skelbia viešus tiesioginius turto pardavimo aukcionus


 Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną.

NVI turto aukcionas (tiesioginis) vyks 2019-11-27, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius. Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks 2019-12-04, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius.

Parduodamo turto sąrašas, informacija apie parduodamą turtą bei aukciono tvarka skelbiama NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

Aukciono dalyviai, pateikę asmens dokumentą, registruojami aukciono dieną nuo 9.00 val. iki 9.30 val. NVI patalpose, adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius.

Parduodamo turto apžiūra vyks NVI patalpose adresu Santariškių g. 1, Vilnius, 3 darbo dienas prieš aukcioną nuo 9 val. iki 11 val. Kontaktinis asmuo informacijai ir turto apžiūrai – Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Krivickas, tel. 852190926, el. p. rimantas.krivickas@nvi.lt

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto įstaigos kasoje arba banko pavedimu į NVI atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT68 7044 0600 0172 3437 ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą dienos, pateikus tai įrodančius dokumentus. Jei aukcione įsigytas turtas neatsiimamas per 5 darbo dienas nuo atsiskaitymo už turtą dienos, NVI vienašališkai nutraukia sutartį ir neatsiimtą turtą likviduoja. NVI už aukcione įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius genų raiškos, vienos ląstelės sekoskaitos, metilinimui jautrios PGR ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]

                                                                        Pareiginės algos koeficientas – 2,5-3,16

 

2. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 2-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius mikroRNR raiškos  ir kiekybinio PGR metodus klinikoje]

  Pareiginės algos koeficientas – 1,25-1,58 

 

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 10 metų patirtis eksperimentinės onkologijos srityje, naudojant molekulinės ir ląstelės biologijos metodus; patirtis daugiafaktorinių eksperimentų planavime ir ikiklinikinių bei klinikinių duomenų daugiafaktorinėje biostatistinėje ir bioinformatinėje analizėje]
                                                                                          Pareiginės algos koeficientas – 7,51-12,04 

 

4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 10 metų patirtis optinės  biopsijos onkologijos  srityje, kuriant bei taikant inovatyvius lazerinės diagnostikos bei fotodinaminės terapijos metodus, patirtis ir įgūdžiai naujų diagnostikos metodų diegimo klinikoje]

                                                                     Pareiginės algos koeficientas – 3,76-6,02 

 

5. Atviros prieigos centre – vyriausiojo mokslo darbuotojo (vadovo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 8 metų patirtis nanotechnologijų ir nanodarinių taikymo navikų diagnostikos ir terapijos srityse; darbo su konfokaliniu mikroskopu ir FLIM sistema patirtis ir įgūdžiai]

Pareiginės algos koeficientas – 8,61-15,5 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. sausio 20 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


Informuojame, kad individuali įmonė Brandan , įm kodas 303047734, buveinės adresas Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  pertvarkoma į  Uždarąją akcinę bendrovę.


Informuojame, kad  2019 m. lapkričio  19 d. 15:30  val.  Vaisių  g. Nr. 21,   Vilniuje,  N.Vilnios  sen.  ,  bus  atliekami žemės sklypo,  priklausančio  Anai Jokubėnienė, Tadeušui Michnovič,  ribų   paženklinimo darbai.  Gretimų  sklypų  kad. Nr. 0101/0063:0087, 0101/0063:0687, 0101/0063:0429   savininka-(us)    prašome  atvykti  į  savo žemės  sklypus   dėl  ribų  suderinimo.

Rengėjas UAB „Geodeziniai  ir  topografiniai  darbai“  adresas: Vilnius,  J.Baltrušaičio 9-161 ,   mob. Tel. 8 659  55152. El.p. gtdarbai@gmail.com


Informuojame, kad atliekami  Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Dekaniškių k. kad. Nr. 4157/0300:29 sklypo kadastriniai matavimai. Prašome gretimų sklypų (kad. Nr.4157/0300:83, 4157/0300:66, 4157/0300:224) mirusių savininkų VANDA JANKOVSKAJA, MEČISLAV JACKEVIČ, LEOKADIJA FILIPOVIČ, VERONIKA RASTENIENĖ paveldėtojuskuo skubiau susisiekti nurodytais kontaktais dėl bendrų sklypų ribų suderinimo. UAB „Geonorma“, Konstitucijos pr. 4a-5, LT-09308 Vilnius,mob. Tel. +37060607774, el. p. ramunasaleksonis@gmail.com


Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio turto viešąjį aukcioną, kuris įvyks 2019 m. lapkričio mėn. 21 d. 10 val. adresu: Livonijos g. 4, Joniškis.

            Aukcione parduodama:

 

Eil.Nr.

Mediena

Kūbai

Pradinė pardavimo kaina Eur

1.

Mediena (I-II-III kaitrumo grupės)

489,42

11305,60

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2019 m. lapkričio 7-18 darbo dienomis (toliau d.d.) nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu: Gedimino g. 15 A. Žagarė, dėl apžiūros skambinti tel. Nr. 8677 19861.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 9.00 iki 9.50 val., fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Mokėjimo kvito išrašą. Aukcionas įvyks, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Perkant medieną, garantinis įnašas 1130,56 Eur.

Aukciono dalyvio mokestį 5,00 Eur, aukciono žiūrovo mokestis 2,00 Eur ir garantiniai įnašai turi būti pervesti ne vėliau kaip prieš 2 d.d. iki aukciono pradžios į Joniškiorajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT 754010040400010057, įvykus aukcionui, nenupirkus medienos, garantinis įnašas bus grąžinamas per 3 d.d..

Nepardavus turto trečiame aukcione, ketvirtasis aukcionas vyks 2019 m. lapkričio 28 d. 10 val. tuo pačiu adresu.

Prašymai priimami 121 kabinete, ne vėliau kaip prieš 2 d.d. iki aukciono pradžios, tik sumokėjus visus mokesčius. Informacija teikiama tel. 8426 69155, 8698 17590.danute.danasiene@joniskis.lt.

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 5 d.d. ir ne vėliau kaip per 3 d.d. nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Administracija už įsigyto turto kokybę neatsako ir pretenzijų nepriima.


Likviduojamos Jordano Paplausko individualios įmonės, įm.k. 135265326  įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.


Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Compus“ Kauno r. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „Compus“, Vaičaičio g. 21-4, LT–50284 Kaunas, Mob. tel.: +370 687 45757, el. p.: valdas.jazbutis@acme.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas– UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, Mob. tel.: +370 662 38817, el. p.: info@bpimone.lt

PŪV pavadinimas– Kauno raj. sav. Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas.

PŪV vieta- Kauno rajono savivaldybė, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas.

PŪV aprašymas- planuojama vykdyti žvyro išteklių gavybą (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Kauno r.Drąseikiųtelkinio dalyje. Numatomas naudoti 5,20 ha telkinio plotas, kuriame yra apie 329 tūkst. m³ žvyro išteklių. Planuojamas maksimalus metinis žvyro iškasimasapie 100 tūkst. m3. Kasybos darbai bus vykdomi 9 mėnesius per metus, rekultivavimo darbai – sezoniškai. Visi darbai bus vykdomi I pamaina, 5 d. d. per savaitę.

Pagrindinių priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, trumpas aprašymas: Dulkėtumui mažinti karjero vidaus keliuose transporto greitis bus ribojamas, išvežimo kelias bus laistomas. Autosavivarčių kėbulai bus dengti tentais. Derlingasis dirvožemio sluoksnis bus išsaugotas. Telkinys bus eksploatuojamas pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą.

Visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Kauno rajono savivaldybės tinklapyje (2019-06-14); Dienraštyje ,,Kauno rajono diena“  (2019-06-17); Dienraštyje ,,Lietuvos aidas“ (2019-06-15); Lapių seniūnijos skelbimų lentoje (2019-06-18); UAB ,,Compus““ ir UAB ,,GIK projektai“ patalpose; Rengėjo tinklapyje www.bpimone.lt. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2019-06-17, 18.00 val., Lapių seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu jokių pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta. AAA savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2019-09-20. Iki sprendimo priėmimo PAV proceso dalyviai informacijos nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą PŪV poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras nepateikė.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis:AAA 2019-11-06 raštu Nr. (30.1)-A4E-5631 priėmė sprendimą, kad PŪV – Kauno rajono savivaldybės Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimas – leistina, pagal parengtą PAV ataskaitą ir sprendime nustatytas sąlygas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:1. PŪV sklypas nepatenka į Europinio tinklo „Natura 2000“ bei kitas saugomas teritorijas. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie AM pritarė PŪV, jei bus laikomasi šio Sprendimo 10 punkte nustatytų sąlygų ir įgyvendinamos poveikio mažinimo priemonės. 2. Teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. 3. PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausią leidžiamų triukšmo ribinę vertę dienos metu. 4. Neries upei poveikis nenumatomas, jei bus laikomasi Sprendime numatytų poveikio mažinimo priemonių ir nustatytų sąlygų. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008 (www.gamta.lt), arba UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817 (www.bpimone.lt).


UAB „Dunajus“ (į.k. 302597287) steigimo ir registravimo dokumentai laikomi negaliojančiais.


 Informuojame, kad 2019-11-20, 10 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr.4174/0100:0634), esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.,Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 4174/0100:0879 (esančio Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r.)  savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.

Atgal