VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10 26.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


BUAB „Fiksta“ parduoda reikalavimą į buvusį vadovą. Pasiūlymus teikti bei dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (8-686) 78088, el. p. robertas@nemokumosprendimai.lt, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


Informuojame, kad UAB „Inresa“ (į.k. 141923679) steigimo dokumentai yra prarasti ir  laikomi negaliojančiais.

 

Klaidos atitaisymas. 2019 m. rugpjūčio mėn. 31 d.  išspausdintame skelbime Nr. 32 – 4 punktas turi būti: 

4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje –  jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:[darbo patirtis su eukariotinėmis ląstelėmis, fluorescenciniu kofokaliniu mikroskopu, sugerties bei fluorescencijos spektrofotometrais nanomedicinos, teranostinių nanomedžiagų tyrimų onkologijoje srityse; ląstelių monosluoksnių ir trimačių kultūrų formavimas bei manipuliacijos su jomis ir įvairių nanodalelių (aukso, magnetinių, retųjų žemės metalų, puslaidininkinių) savybių žinios].


 Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB “Dalis gero”, Birutės g. 9, Kaišiadorys, direktorius Aidmantas Bernatonis, tel.: +370 682 14423, el. paštas: dalisgero@gmail..com.

Ataskaitos rengėjas: UAB “Pajūrio planai”, Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel.: +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojama ūkinė veikla – vienos vėjo elektrinės įrengimas ir eksploatacija žemės sklype Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

UAB „Dalis gero“ numato vykdyti vienos iki 2 MW galios vėjo elektrinės statybą ir eksploataciją. Vėjo elektrinės eksploatavimui būtina nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, todėl yra vykdomas sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymas poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo Ataskaitą.

Ataskaita viešai eksponuojama Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k. nuo 2019-10-28 iki 2019-11-12 darbo dienomis. Ataskaita yra viešinama interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt.

Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks 2019-11-12 Degaičių seniūnijoje, Anulėnų g. 3, Degaičių k., 17 val.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti raštu, elektroniniu paštu Atskaitos rengėjui – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Telšių departamentas, J.Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: +370 444 47 276, el. paštas: telsiai@nvsc.lt.


Š.m. lapkričio 06 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 4167/0400:256, esančio Vilniaus r. sav. Pagirių sen. Merešlėnų k., kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo kad. Nr. 4167/0400:412 J. J. paveldėtojus dalyvauti matavimuose. UAB „Lukieva“, Žadeikos 1B, Vilnius, tel. 860005575, uab.lukieva@gmail.com


Informuojame, kad 2019 m. 11 mėn. 08 d. 08.00 – 08.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4167/0300:0126, esančio Tarnėnų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4167/0300:0117 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas: Tomašo Černiausko individuali veikla;Ramioji g.12, Tribonių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav.;  tel. nr. +37062984041; el.p : matininkoerdve@gmail.com


Parduodamos BUAB „LIUDVINAVAS“ debitorinės skolos pagal sąrašą. Komerciniai pasiūlymai renkami 10 dienų nuo šios dienos. Platesnės informacijos teirautis mob. 861818400.


SKELBIMAS

DĖL DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Panevėžio mechatronikos centro (toliau – įstaiga), (įstaigos kodas 248505060, buveinė – Panevėžys, S. Daukanto g. 12) dalininko teises.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę veiklą, kurti ir palaikyti šiuolaikišką mechatronikos ir mikro – nano technologijų laboratorinę bazę, kad patenkinti visų Panevėžio regione studijuojančių, keliančių kvalifikaciją ar vykdančių mokslinius tyrimus poreikius, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, didinti Panevėžio regiono patrauklumą kuriant didesnę pridėtinę vertę pramonei ir verslui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 10933,15euro, dalininkų skaičius – 13. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 207,79 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. spalio 28 d. iki lapkričio 11 d., laikas    I–IV 7.00–16.00 val., V 7.00–14.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. lapkričio 18 d., laikas – 9 val. 00 min.

Neįvykus aukcionui, teisės aktų nustatyta tvarka dalininko teisės bus parduodamos naujame aukcione: parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 187,01 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 6 d., laikas    I–IV 7.00–16.00 val., V 7.00–14.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. gruodžio 9 d., laikas – 9 val. 00 min.

Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansiniai dokumentai patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Jablonskienė, tel. (8 5) 219 1241; el. p. Ruta.Jablonskiene@smm.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.

 

 

 

Atgal