VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.19.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pakartotinai informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Capella Baltica“ (304733907), Svirno g. 3A, Vilnius, tel. +34 627 483 783, el. p. strazding_ev@capellaroyal.com.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127),Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ biure - Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Klaipėdos savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėda, savivaldybės darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-11-05 17:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje Liepų g. 11 Klaipėda.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt.


INFORMACIJA apie Maistinio aliejaus ir riebalų perdirbimo bei maisto atliekų laikymo veiklos, Sandėlių g. 34, 44, Vilnius, Vilniaus m. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Biomotorai“, Sandėlių g. 34, Vilnius, tel.: +370 5 2505225, el. p.: biomotorai@biomotorai.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Maistinio aliejaus ir riebalų perdirbimo bei maisto atliekų laikymo veikla, Sandėlių g. 34, 44, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas:Pajėgumo padidinimui yra planuojamos investicijos į naują technologinę įrangą.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. spalio 21 d. iki lapkričio 5 d., Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 07:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 07:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, 2019 m. lapkričio 5 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) skelbia turto pardavimo tiesioginį viešąjį prekių aukcioną, kuriame bus parduodamas nereikalingas naudoti turtas (transporto priemonės, kompiuterinė ir elektroninė technika ir kt.)

Turtas bus parduodamas tarnybos Vilniaus pasienio rinktinėje. Parduodamo turto sąrašą, turto buvimo ir apžiūros vietas bei už parduodamo turto atsakingų asmenų kontaktinę informaciją rasite tarnybos internetiniu adresu: www.pasienis.lt (Administracinė informacijaàSkelbimai).                        

Pirmasis aukcionas vyks 2019 m. lapkričio 5 d. 10.00 val. Vilniaus pasienio rinktinėje adresu Vilniaus g. 47, Mickūnai. Neįvykus pirmajam aukcionui ar nepardavus viso turto, antrasis aukcionas vyks 2019 m. lapkričio 8d. tuo pačiu laiku ir adresu.

Aukciono dalyvio mokestis – 10 Eur, aukciono žiūrovo – 2 Eur, mokama pavedimu į tarnybos sąskaitą Nr. LT807300010119307840, AB „Swedbank“,nurodant dalyvio/žiūrovo vardą, pavardę, paskirtį – „už aukcioną“. Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis nėra grąžinamas. Aukcionų dalyvių ir žiūrovų registracija vyks prieš kiekvieną aukcioną nuo 9.00 iki 9.45 val. Atvykę į aukcioną dalyviai ir žiūrovai turi pateikti asmens dokumentą ir aukciono mokesčio pavedimo kopiją. Aukciono dalyvio bilieto numeris kartu yra aukciono dalyvio numeris.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per dvi darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant pavedimu į nurodytą tarnybos sąskaitą. Įsigytas turtas turi būti paimtas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po pinigų pervedimo į tarnybos sąskaitą.

Kontaktinis asmuo dėl bendros informacijos apie aukcionus – Arkadijus Ivanenko, mob. tel. 8 686 17090, el. p. arkadijus.ivanenko@vsat.vrm.lt,darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val.

Parduodamą turtą, suderinus apžiūros laiką su turto sąrašuose nurodytais kontaktiniais asmenimis, galima apžiūrėti turto buvimo vietose 2019 m. spalio 28–30 dienomis.

Aukciono rengėjas už dalyvio įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „REN energija“ (įm. kodas 302808389), Šeškinės g. 22A, Vilnius, mob.: (8 600) 95142, el. p.: vpvenergija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Jurbarko r. sav. Skirsnemunės sen., Skirsnemuniškių I, Skirsnemuniškių II, Skirsnemuniškių III, Girvalakių ir Naubariškių k. (kad. Nr. 9470/0003:9, 9470/0003:72, 9470/0003:516, 9470/0003:443, 9470/0003:447, 9470/0002:56, 9470/0004:204, 9470/0002:327, 9470/0002:335, 9470/0004:156, 9470/0004:660, 9470/0004:279 ir 9470/0002:70).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu numatoma vietoj 14 planuotų vėjo elektrinių pastatyti iki 11 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia iki 5,3 MW.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Skirsnemunės seniūnijos patalpose (Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-10-24 iki 2019-11-08; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2019-11-08 17 val. Skirsnemunės seniūnijos patalpose (Nemuno g. 33, Skirsnemunė, Jurbarko r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.

Atgal