VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.05. Skelbimai

Mirus pirmosios privačios dailės galerijos įkūrėjui Stasiui Juškai, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

„Lietuvos aido“ redakcijos kolektyvas

Stasys Juškus. akez.lt nuotr.Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


UAB „Surveta“ atliks žemės sklypo kadastrinius matavimus sklypo Kad. Nr. 4181/0100:407, kuris ribojasi su sklypu Kad. Nr. 4182/0100:93. Matavimai vyks 2019 m. spalio 17 dieną 08:30-08:45 val. Prašome atsiliepti gretimo sklypo savininkus, suinteresuotus asmenis ar paveldėtojus. Matininkas, tel. Nr. 863299997.


Likviduojamos UAB „Algatas“, įmonės kodas 301844603, adresas: Joniškės g. 3A, Klaipėda  įstatus laikyti negaliojančiais.


Informuojame, kad  2019m. spalio 11 d. 11:00 val. Vilniaus r., Papiškių k. Pagirių sen.  Vokės 9-joje g.16   sodininkų  bendrijoje „Vokė“ skl. Nr. 223,   bus  atliekami sklypo ribų  nužymėjimo darbai.  Organizatorius Nijolė Juzėnė.  Gretimo  sklypo   Nr. 224    savininką    prašome  atvykti  į  savo žemės  sklypą   dėl  ribų  suderinimo.

Rengėjas UAB „Geodeziniai  ir  topografiniai  darbai“  adresas:  Vilnius,  J.Baltrušaičio 9-161 , 85-2 728058,  mob. Tel. 8 659  55152. El.p. gtdarbai@gmail.com


Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų Rasa" (įmonės kodas 252143350, PVM mokėtojo kodas LT521433515, buveinės adresas Druskininkų sav. Druskininkų m. Baravykų g. 3, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centre Juridinių asmenų registre), vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio nuostatomis, informuoja, jog šios bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2019 m. rugsėjo 25 d. nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą anuliuojant bendrovės įsigytas savas akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas bus laikomas sumažintu, įregistravus pakeistus bendrovės įstatus VĮ Registrų Centre Juridinių asmenų registre.


UAB „PAKVIL“, Metalo g. 19C, LT-02190 Vilnius, tel./faks. (8 5) 278 8895, el. p. pakvil@pakvil.lt, skelbia horizontalaus pakavimo įrenginio su šiluminio pernešimo spausdintuvu ir popierinių servetėlių karpymo moduliu pirkimą konkurso būdu ir kviečia tiekėjus teikti pasiūlymus adresu Metalo g. 19C, Vilnius iki 2019 m. spalio 21 d., 15.00 val. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks Metalo g. 19C, Vilnius 2019 m. spalio 21 d., 15.00 val.


Likviduojamos IĮ Palangos žara įm.k.   303146180   įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.


Pakartotinai informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Capella Baltica“ (304733907), Svirno g. 3A, Vilnius, tel. +34 627 483 783, el. p. strazding_ev@capellaroyal.com.

Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“ (302299127),Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai.

Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ biute - Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresuhttp://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Klaipėdos savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėda, savivaldybės darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-10-22 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėda.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p.klaipeda@nvsc.lt.


Joniškio rajono savivaldybės administracija skelbia ilgalaikio turto viešąjį aukcioną, kuris įvyks 2019 m. spalio mėn. 22 d. 10 val. adresu: Livonijos g. 4, Joniškis.

                      Aukcione parduodama:

Eil. Nr.

Automobiliai

Metai

Degalai

Pradinė pardavimo

kaina Eur

1.

Automobilis „Peugeot Boxer“

 valst. Nr. FEP831

2001

Dyzelinas

200,00

2.

Automobilis „Volkswagen Transporter“ valst. Nr. DOB468

2008

Dyzelinas

200,00

3.

Automobilis „Volkswagen Transporter“ valst. Nr. CDE280

2006

Dyzelinas

200,00

4.

Automobilis „Dacia Logan“

valst. Nr. BRO522

2006

Benzinas

100,00

 

 

Eil. Nr.

Mediena

Kūbai

Pradinė kaina

 

1.

Mediena (I-II-III kaitrumo grupės)

489,42

16150,86

 

 

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. spalio 7-15 darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. adresu: Livonijos g. 26.Joniškis (dėl apžiūros skambinti tel. Nr. (8612) 07316.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje nuo 9.00 iki 9.50 val., fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą.Mokėjimo kvito išrašą. Aukcionas įvyks, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Perkant:

Automobilius, garantinis įnašas 100,00 Eur kiekvienam automobiliui.

Medieną, garantinis įnašas 1615,09 Eur.

Aukciono dalyvio mokestį 5,00 Eur, aukciono žiūrovo mokestis 2,00 Eur ir garantiniai įnašai turi būti pervesti ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki aukciono pradžios į Joniškiorajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT Nr. LT 75 4010 0404 0001 0057, (įvykus aukcionui, nenupirkus transporto priemonių, ar medienos, garantinis įnašas bus grąžinamas per 3 darbo dienas).

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2018 m. spalio 29 d. 10 val. tuo pačiu adresu.

Prašymai priimami 121 kabinete, ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki aukciono pradžios. Informacija apie automobilius teikiama, tel. (8 426) 69 155, (8 698) 17 590, el. p. danute.danasiene@joniskis.lt

Atgal