VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.28. Skelbimai

 


 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Egersund Net“, įm. k. 111823438, tel.: (8 446) 72 260, post@egersund-net.noir UAB „NOFIR“, įm. k. 302696755, mob.: (8 614) 98115, rima@nofir.nomailto:info@skalsa.lt. Pramonės g. 5I, Tauragė. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: tinklų žvejybos pramonei gamyba ir žvejybos pramonės atliekų tvarkymas; Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: nedidinant bendrovių gamybos apimčių planuojama pakeisti jų veiklų plotų išdėstymą teritorijoje. Nagrinėjami trys objekto teritorijos vystymo variantai. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės m. seniūnijos patalpose (V. Kudirkos g. 9, Tauragė); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-09-30 iki 2019-10-14 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-10-14, 17 val. UAB „Egersund Net“ konferencijų salėje (2 a.; Pramonės g. 5U, Tauragė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61167, taurage@nvsc.lt.


UAB "Gemanasa'' (į.k. 303389481) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


Rimanto Vaičekausko įmonės, į. k. 185267244, dingusius nuostatus laikyti negaliojančiais.


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio  namo Sudervės g. 15, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k. šiferinio stogo keitimo darbams atlikti.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


BUAB „Fiksta“ parduoda reikalavimą į buvusį vadovą. Pasiūlymus teikti bei dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (8-686) 78088, el. p. robertas@nemokumosprendimai.lt, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


 Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 22 d. 10.00 val. šaukiamas  pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo procesui;

2. Restruktūrizavimo plano metmenų tvirtinimas;

3.Dėl pritarimo įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai;

4.Dėl sprendimo priėmimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. spalio  mėn. 15 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius

 

 

Atgal