VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.21. Skelbimai


 

Radegastas Parolekas (1920.12.01-2019.09.15)

Š.m. rugsėjo 15 dieną Prahoje mirė prof. habil. dr. Radegastas Parolekas. Gimė čeko Františeko Paroleko ir latvės Dagmar Salminšovos šeimoje. Čekų literatūrologas. Nuo 1952 m. dėstė Prahos universitete. Profesorius (1964 m.).

1980 m. pasirodė pirmieji R. Paroleko vertimai iš lietuvių kalbos. Svarbiausi darbai: „Menas ir kultūrinė revoliucija“, „S. Dostojevskis“, „Rusų klasikinė literatūra“. Parašė straipsnių rusų, lietuvių, latvių, estų literatūros temomis, išvertė lietuvių poetų kūrinių.

Laidotuvės vyks rugsėjo 24 d. Prahoje.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pranešimas apie šaukiamą UAB „Enermega“ visuotinį akcininkų susirinkimą

2019 m. spalio 14 dieną 10 val. UAB „Enermega“ (kodas 149668255) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas visuotinis UAB „Enermega“ akcininkų susirinkimas (akcininkai registruojami nuo 9.30 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo UAB „Enermega“ atskyrimui ir atskyrimo sąlygų parengimui

Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8-685-35345.


Parduodamas BUAB „Maistinė“ (į.k. 144859281) priklausantis prekinis ženklas ir logotipas. Pasiūlymus siųstiel.p.: pletrosbiuras@gmail.com


Parduodamas BUAB „Bonum signum“ priklausantis reikalavimas. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 8678088, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com.


Parduodami BUAB „Dufanai“ (į.k.  302574897) priklausantys debitoriniai reikalavimai.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 9623767, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com


Ieškomas turto vertintojas UAB „Vilmanto statybos“ (į.k. 125758445) turtui įvertinti. Pasiūlymus siųsti el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


Ieškomas turto vertintojas bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) turtui įvertinti. Pasiūlymus siųsti el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


 Ieškomas turto vertintojas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) turtui įvertinti. Pasiūlymas siųsti el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


BUAB „Fiksta“ parduoda reikalavimą į buvusį vadovą. Pasiūlymus teikti bei dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (8-686) 78088, el. p. robertas@nemokumosprendimai.lt, adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius.


SODININKŲ BENDRIJOS „ŽIDINYS“ NARIŲ

DĖMESIUI

KVIEČIAME Į NEEILINĮ VISUOTINĮ RINKIMINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ Š. M. SPALIO 05 D. 12:00 VAL. (prie vandens bokštų, šeštadienį)

Neįvykus susirinkimui dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. spalio mėn. 19 d., 12:00 val. prie vandens bokštų.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1.Valdybos narių rinkimas.

2.Valdybos pirmininko rinkimai.

3.Revizorės už 2018-2019 finansinius metus ataskaita.

4.Sąmatos 2019-2020 finansiniams metams tvirtinimas.

5.Nario mokesčio patvirtinimas sekantiems finansiniams metams.

6.Norinčių pasisakyti ir pasiūlymų išklausimas.

7.Kiti einamieji klausimai.

 

SB „ŽYDINYS“ valdyba


KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

 

Nuomotojas: BĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, kodas 111959420.

Konkurso pavadinimas: NVI negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilnius, viešasis nuomos konkursas radiologijos paslaugoms teikti.

Trumpas aprašymas: NVI numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, esančias pastate adresu Santariškių g. 1C, Vilnius (pastato unikalus numeris – 1097-9008-2058), radiologijos paslaugoms teikti. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 80,52 m2. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Sutarties trukmė: 5 metai.

Pradinis nuompinigių dydis: 644,16 Eur per mėnesį už 80,52 m2 (8 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).

Pradinis įnašaslygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (1932,48 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Kazimir Savlan telefonu (8 5) 278 6725, el. p. kazimieras.savlan@nvi.lt.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Paraišką ir visus reikalaujamus konkurso dokumentus užklijuotame voke dalyvis pateikia arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019-10-04 09.30 val. adresu: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, į Dokumentų valdymo poskyrį, A11 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas radiologijos paslaugoms teikti“.

Komisijos posėdisnumatomas 2019-10-0410.00 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, Tarybos salėje.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 278 6705, el. p. vilma.gudaviciene@nvi.lt

Pastabos: visos patalpų nuomos konkurso sąlygos ir patalpų planas yra paskelbti Nacionalinio vėžio instituto internetiniame puslapyje www.nvi.lt.


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.

Požeminės automobilių aikštelės sienų ir lubų remontas:Justiniškių g. 146;

Laiptinių remontas:Musninkų g. 8 (3 laiptinė), Gelvonų g. 8, Gelvonų g. 62 (1 laiptinė), Ukmergės g. 236 (3 laiptinė).

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2019-10-07 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


Informacija

apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius:UAB „Minsko 7“ (į. k. - 304450478), Švitrigailos g. 7, 03110 Vilnius, tel. 867913314, el. p. - tautvydas@avisma.lt.

PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“ (į. k. - 301135783), Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, tel. 852622621, el.p. info@sweco.lt.

PŪV pavadinimas, vieta:Polikarbonato plokščių gamyba Šaltoniškių g. 4, Nemenčinėlė k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr.

Trumpas PŪV aprašymas: PŪV paskirtis - polikarbonato plokščių gamyba, produkcija - korinio polikarbonato plokštės su nuo stiprių ultravioletinių spindulių apsaugančiu sluoksniu arba be jo, pajėgumas - 2,5-3,5 tūkst. t/m. 

PVSV ataskaita bus eksponuojama imtinainuo 2019-09-20 iki 2019-10-07 Riešės seniūnijos administracinėse patalpose – Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r., tel. 852469657, el. p. – riesesseniunija@vrsa.lt darbo val., UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje – Spaudos g. 6, Vilnius, tel. 869915667 (d.d. 7:30-16:30 val.), tinklalapyje:http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2019-10-07, 17 val. Riešės seniūnijos administracinėse patalpose (Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r. sav.).

Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: UAB „Sweco Lietuva“ raštu, adresu Spaudos g. 6, 05132 Vilnius arba el. paštu renata.simkiene@sweco.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims:NVSC prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, 18221 Vilnius, tel. 852649676, faks. 852649664, el. p. vilnius@nvsc.lt.


Informuojame, kad atliekami sklypo 4110/0800:0034 kadastriniai matavimai. 2019-10-03, 12.00 val Kviečiame į ribų paženklinimą skl.4110/0800:0449 sklypo paveldėtojus po Vladislava Končanina mirties. Ir skl nr 4110/0800:0424 savininką Edmund Olechnovič. Susisiekti tel. 860570770

 

 

 

Atgal