VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

09.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu naudotą elektrinį galąstuvą su varikliu, disku, jungikliu. Kaina 25 eur.

Dovanoju naudotus medinius langų rėmus su stiklais, įvairų išmatavimų. Tel. 8 620 52965.


 BUAB „Baltic autogroup“, į. k. 302800887, dingusius įstatus laikyti negaliojančiais.


SKELBIMAS

DĖL DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Panevėžio mechatronikos centro (toliau – įstaiga), (įstaigos kodas 248505060, buveinė – Panevėžys, S. Daukanto g. 12) dalininko teises.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę veiklą, kurti ir palaikyti šiuolaikišką mechatronikos ir mikro – nano technologijų laboratorinę bazę, kad patenkinti visų Panevėžio regione studijuojančių, keliančių kvalifikaciją ar vykdančių mokslinius tyrimus poreikius, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, didinti Panevėžio regiono patrauklumą kuriant didesnę pridėtinę vertę pramonei ir verslui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 10933,15euro, dalininkų skaičius – 13. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 256,53 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 20 d., laikas    I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. rugsėjo 23 d., laikas – 9 val. 00 min.

Neįvykus aukcionui, teisės aktų nustatyta tvarka dalininko teisės bus parduodamos naujame aukcione: parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 230,88 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas nuo 2019 m. spalio 4 d. iki spalio 18 d., laikas    I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data – 2019 m. spalio 21 d., laikas – 9 val. 00 min.

Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansiniai dokumentai patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Jablonskienė, tel. (8-5) 219 1241; el. p. Ruta.Jablonskiene@smm.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.


Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Sakuona“, Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskritis, tel. +370 46 440241, el. p.: info@sakuona.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybos teritorijos išplėtimas, rengiant teritorijų planavimo dokumentą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

UAB „Sakuona“ vykdo faneravimo dangos ir baldų dalių gamybą žemės sklype, esančiame Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., Mokyklos g. 23. Detaliuoju planu numatoma apjungti esamą teritoriją su greta esančiais UAB „Sakuona“ žemės sklypais. Išplečiamoje teritorijoje bus įrengtos atviros rąstų sandėliavimo aikštelės bei bus statomas produkcijos sandėlis. Esamos gamybos apimtys nebus didinamos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu numatoma patikslinti sanitarinės apsaugos zonos ribas.

Susipažinti su parengta PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 12, seniūnijos darbo metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-09-23 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Divyčio g. 37, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com.

         Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Ekoinversta“ (įm. kodas: 302471089), Laižuvos g. 24, Mažeikiai, mob.: (8 610) 18019, el. p.: ekoinversta@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. kodas: 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vienos vėjo elektrinės statyba ir eksploatacija, Telšių r. sav., Degaičių sen., Norvydų k., sklypo kad. Nr. 7815/0002:211.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną 1,8 MW galios vėjo elektrinę.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Degaičių seniūnijos administracinėse patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-09-09 iki 2019-09-20 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2019-09-23 17 val. Degaičių seniūnijos patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių r. sav). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ar reg. laišku adresu - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, el. p.: telsiai@nvsc.lt.


Š. m. rugsėjo mėn. 18d. 10 val. bus atliekami Trakų r. sav., Onuškio sen., Dusmenėlių k. Kad Nr. 7927/0002:113  sklypo ribų žymėjimas. Kviečiame dalyvauti žemės sklypo Kad. Nr. 7927/0002:40 savininkę STASĘ MAŽEVIČIENĘ. UAB “Topokada”, tel. 867855903, info@topokada.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:UAB „Forum LT“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimo ir tvarkymo veikla.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) surinkimas ir tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Forum LT“, įmonės kodas:  303482900, Raudondvario pl. 127, Kaunas, tel. (8-682) 66 899, el. p. b.lapinskas@gmail.com. Kontaktinis asmuo Bartas Lapinskas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaVilijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lampėdžių g. 10, Kaune, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. rugsėjo 25 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. rugsėjo 25 d. 17 val., UAB „Forum LT“ administracinėse patalpose, adresu Raudondvario pl. 242 A, Kaune. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


2019-09-18, 10.00 val. Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. sav., Buivydžių sen.,  Lavoriškių g. 120, skl. kad. Nr. 4112/0800:0001 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo kad. Nr. 4112/0800:0067 bendrasavininką   Ignacy Macejevskij ar jo įgaliotus asmenis  dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. Matavimus atliks UAB ''GEOKOMANDA''. Tel. pasiteiravimui:867291551.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Dviejų vėjo elektrinių Buktininkų k. (Kad. Nr. 3333/0002:104) ir Mergalaukio k. (Kad. Nr. ir 3333/0003:32), Simno sen., Alytaus r. sav. statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Bionalis“, įmonės kodas:  304229558, Lauko g. 9B, Būdviečių k., Šakių r., kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis, tel. (8-616) 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaSimno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 26, Simno m., Alytaus r., darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. rugsėjo 26 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. rugsėjo 26 d. 17 val., Simno seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 26, Simno m., Alytaus r. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Dviejų vėjo elektrinių (Kad. Nr. 8480/0002:179 ir 8480/0002:21, Leopolės k., Sintautų sen., Šakių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Elektros gamyba ir perdavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Vėjo nauda“, įmonės kodas:  302412557, Briedžių g. 50, Bizierių k., LT-71473 Šakių r., kontaktinis asmuo: Julius Lauraitis, tel. (8-616) 75 112, el. p. jlauraitis3@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaSintautų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu P. Vaičaičio g. 32, Sintautuose, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. rugsėjo 25 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. rugsėjo 25 d. 17 val., Sintautų seniūnijos administracinėse patalpose, adresu P. Vaičaičio g. 32, Sintautuose. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio  namo Didlaukio g. 9, Vilnius, vamzdyno remonto darbų atlikimui.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 

 

Atgal