VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.31. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Imunologijos laboratorijoje –  vyresniojo mokslo darbuotojo (0,75 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:priešnavikinio imuninio atsako vertinimo, jo moduliavimo patirtis, priežvėžinių pažangios terapijos vaistinių preparatų kūrimo  įgūdžiai pagal Geros gamybos praktikos reikalavimus, darbo su eksperimentiniais gyvūnais patirtis bei kvalifikacija]

2. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje –  vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 5 m. mokslinio darbo patirtisvėžio epidemiologinių tyrimų srityje, gebėjimas dirbti su duomenų bazėmis, statistinių duomenų analizės metodų išmanymas]

3. Biobanke – mokslo darbuotojo (0,5 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:  biobankų veiklos principų, etinių, teisinių reikalavimų, asmens duomenų apsaugos žinios, technologinių procesų patirtis, ruošiant įvairių rūšių biologinius ėminius saugojimui biobanke].

4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:[darbo patirtis su eukariotinėmis ląstelėmis, fluorescenciniu kofokaliniu mikroskopu, sugerties bei fluorescencijos spektrofotometrais nanomedicinos, teranostinių nanomedžiagų tyrimų onkologijoje srityse; ląstelių monosluoksnių ir trimačių kultūrų formavimas bei manipuliacijos su jomis ir įvairių nanodalelių (aukso, magnetinių, retųjų žemės metalų, puslaidininkinių) savybių žinios]

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2.Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

Dokumentus pateikti iki 2019 m. lapkričio 19 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


2019-09-06 dieną, 10:00 val. bus atliekamas žemės sklypo (0101/0084:2308), esančio Vilniaus m., Kelmijos Sodų 30-osios g. 5 ribų ženklinimas. Kviečiame žemės sklypo ( 0101/0084:2361) paveldėtojus dalyvauti ribų ženklinime.

UAB „GEONORMA“,Konstitucijos pr. 4A-5, Vilnius, el. paštu nerijus@geonorma.lt, mob. Tel. +370 605 33775.


Informuojame, kad UAB „Vidmanto baldai“ (į.k. 302466170) steigimo dokumentai laikomi negaliojančiais. 


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje.

Požeminės automobilių aikštelės sienų ir lubų remontas:Justiniškių g. 146;

Langų keitimas:Gelvonų g. 68 (2 laiptinė)

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt.

Pasiūlymus pateikti iki 2019-09-16 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


BUAB "Curita", į.k. 304222460, iškelta bankroto byla. Kreditorinius reikalavimus teikti iki 2019 10 04, Jogailos g. 7, Vilnius. Visos sutartys laikomos nutrauktomis.


UAB „Verkių būstas“ kviečia teikti pasiūlymądaugiabučio  namo Ateities g. 1 2A7p, Vilnius,plytų mūro sienų remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/


UAB „eKopija“, įm. k. 302522548, J. Dobkevičiaus g. 8, Vilnius, Tel Nr. 860972111, info@ekopija.lt, skelbia konkursą valymo įrenginiams įsigyti: 2 vnt. sėdimų grindų plovimo mašinų; aukšto slėgio plovimo įranga; sėdima grindų šlavimo mašina;

Pasiūlymų pateikimo vieta: J. Dobkevičiaus g. 8, Vilnius, 201 kab.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2019 m. rugsėjo 16 d., 08.00 val.

Vokų atplėšimo vieta: J. Dobkevičiaus g. 8, Vilnius, 201 kab.

Vokų atplėšimo data: 2019 m. rugsėjo 16 d. 08.00 val.

 

Atgal