VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.03. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Capella Baltica“, Svirno g. 3A, Vilnius, tel. +34 627 483 783, el. p. strazding_ev@capellaroyal.com. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamyklos statyba ir eksploatacija.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 35, Klaipėda. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Capella Baltica“ planuoja statyti ir eksploatuoti gyvulinės kilmės baltymų (proteino) ir riebalų gamybos įmonę. Technologinio proceso metu iš šaldytos gyvulinės kilmės žaliavos – kiaulių odos, ekstrahavimo būdu bus išgaunamas pagrindinis produktas – baltymai bei antrinis produktas – riebalai. Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galimaUAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, Klaipėda (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresuhttp://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/ ir Klaipėdos savivaldybėje Liepų g. 11, Klaipėda, savivaldybės darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019-08-16 17:00 val. UAB „Pajūrio planai“ biure Liepų g. 66, Klaipėda. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda arba elektroniniu paštu pajurio.planai@hotmail.com. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50 el. p. klaipeda@nvsc.lt .


Parduodamas UAB S.K. paslaugos (į.k. 180248980) priklausantis kilnojamasis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. agneta@nemokumosprendimai.lt


UAB „Surveta“ atliks žemės sklypo kadastrinius matavimus sklypo Kad. Nr. 4181/0100:411, kuris ribojasi su sklypu Kad. Nr. 4182/0100:93. Matavimai vyks 2019 m. rugpjūčio 13 dieną 09:30-09:45 val. Prašome atsiliepti gretimo sklypo savininkus, suinteresuotus asmenis ar paveldėtojus. Matininkas, tel. Nr. 863299997. 

Atgal