VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Prarastus bankrutavusios UAB „Maradonas“ į/k 302691345 registracijos pažymėjimą , įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


Bendrijos valdybos sprendimu 2019 m. liepos 13 d. (šeštadienį) 11 val. bendroje aikštelėje, adresu: Birelių Sodų 1-oji g., Vilniuje šaukiamas sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1.      Bendrijos valdybos 2018 m. veiklos ataskaita ir tvirtinimas.

2.      Bendrijos revizorės 2018 m. ataskaita ir tvirtinimas.

3.      Bendrijos 2018 m. finansinės atskaitomybės pateikimas ir tvirtinimas.

4.      Naujo bendrijos valdybos nario rinkimai.

5.      Bendrijos 2019 m. pajamų išlaidų sąmatos projekto ir mokesčio bendrijos nariams ir kitiems asmenims svarstymas ir tvirtinimas.

6.      Sprendimo dėl skolininkų priėmimas.

7.      Sprendimo dėl vandens bokšto nuomos priėmimas.

9.      Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis sodininkų bendrijos “PAPARTIS - 3” narių ataskaitinis–rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. rugpjūčio 3 d. (šeštadienį) 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Pageidaujantys susipažinti su susirinkime svarstomais dokumentų projektais, kreipkitės adresu Birelių Sodų 9-oji. g. Nr. 13 poilsio dienomis nuo 14 iki 16 val., arba telefonu 8 614 77825.

Bendrijos valdyba


BUAB „LC GROUP“ (į/k 302340638) prarastus įstatus,  registracijos pažymėjimą,  ir antspaudą laikyti negaliojančiais.

 

 

 

<text>BĮ A. Baltučio (j. a. k. 148141150) pamestus įstatus laikyti negaliojančiais.

Nr. 141

Atgal