VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.15. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Kartu arba atskirai parduodamos ieškovo teisės civilinėse bylose Nr. e2-4193-952/2019 ir e2-301-440/2019. Komerciniai pasiūlymai renkami 5 darbo dienas nuo šios dienos el. paštu gintas@administratorius.lt. Platesnės informacijos teirautis telefonu 8 618 18400 arba el. paštu gintas@administratorius.lt. 


 AB Kupolas, į/k 221468310, informuoja, kad 2019.05.28 d. vykusiame Eiliniame akcininkų susirinkime nuspręsta pakeisti bendrovės teisinę formą iš AB  į UAB  ir sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 2500 Eur.


PASKELBTAS KONKURSAS

EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Imunologijos laboratorijoje –  vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis ir kvalifikacija taikant  imunologinės bei genetinės analizės metodus onkologijoje,  dirbant su ląstelių linijomis, pirminėmis ląstelių kultūromis ir laboratoriniais gyvūnais]

 

2. Imunologijos laboratorijoje –  vyresniojo mokslo darbuotojo (1,0 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis ir kvalifikacija taikant  imunologinės ir citologinės analazės metodus onkologijoje, kuriant, tiriant ir gaminant priešvėžinius pažangios terapijos preparatus, geros gamybos praktikos sąlygomis dirbant su laboratoriniais gyvūnais]

 

3. Molekulinės onkologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:  genetinės, bioinformatinės analizės onkologijoje patirtis, genomo redagavimo, naudojant CRISPR/Cas įrankius įgūdžai, vadovavimo studentų baigiamiesiems darbams patirtis]

 

4. Biomedicininės fizikos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis sintetinant fluorescuojančias nanodaleles, atliekant nanodalelių bei kitų fluorescuojančių kontrastinių agentų optinių bei erdvinių savybių tyrimus, tinkamumo vėžio teranostikai įvertinimą, darbo su atomo jėgos mikroskopu, sugerties ir fluorescencijos spektrometrais patirtis]

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

 

Dokumentus pateikti iki 2019 m. rugpjūčio  30 d.

moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

 

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt

Atgal