VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

06.08. Skelbimai

“Lietuvos aido“ kolektyvas nuoširdžiai užjaučia bendradarbę Birutę Silevičienę, mirus mylimam anūkui Santui Silevičiui.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu žemės ūkio paskirties žemę (4 ha) Lazdijų r. Babrauninkų kaime šalia Dusios ežero. Kaina sutartinė. Tel. 860243139.


Tvarkinga 58 metų moteris, žinanti lietuvių ir rusų k., gali prižiūrėti senus žmones, vaikus, ligonius, nedidelį ūkį. Pageidautina kaime pas mylinčius gyvūnus žmones, gyventi pas šeimininkus. Tel. 8 676 49509.


Tvarkinga 58 metų moteris, žinanti lietuvių ir rusų k., susipažintų su materialiai apsirūpinusiu, mylinčiu gyvūnus vyru bendram gyvenimui. Amžius neturi reikšmės. Gali būti iš kaimo, galiu pakeisti gyvenamąją vietą. Tel. 8 676 49509.


Gaigalių k., Kupiškio r. parduodama sodyba. Yra 0,9 ha žemės, namas su mansarda, 1987 m., ūkiniai pastatai, garažas, nebaigta įrengti pirtis, senovinė klėtis. Sodyba – prie piliakalnio.

Name  yra 3 kambariai, vanduo, vonia, tualetas. Namas parduodamas su baldais. Kaina 34 000. Tel. pasiteirauti 8 616 25269.


BIĮ "Vintaže" (j. a. k.300624337) pasmestus įstatus laikyti negaliojančiais.

BĮ A. Bakino (j. a. k. 155525030) pasmestus įstatus laikyti negaliojančiais.


BUAB "GMS Baltic" (j. a. k. 301505873) pasmestus įstatus laikyti negaliojančiais.

BIĮ "A. Shitikova" (j. a. k.  303414543  ) pasmestus įstatus laikyti negaliojančiais.


M. Šapalo firma (j.a.k. 125846977) Vilniaus apygardos teisme iškelta bankroto byla, bankroto administratorius MB “Alegras”. 

Kreditorinius reikalavimus reikšti iki 2019 06 14 adresu Jogailos g. 7, Vilnius. Visos sutartys laikomos nutrauktomis.


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NEREIKALINGO SAVIVALDYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠĄJĮ PREKIŲ AUKCIONĄ:

TURTO SĄRAŠAS:

1. Autobusas „Mercedes Benz Sprinter-308“ (mokyklinis) (įsigijimo metai: 2001, inventorinis Nr. 015015). Pradinė pardavimo kaina 1 955,00 Eur.

2. Pianinas „Ryga“ (3 vnt., įsigijimo metai: 1978, 1981, 1983, inventoriniai Nr.  01331230, 01331510, 01331916). Pradinė vieneto pardavimo kaina 100,00 Eur.

3. Pianinas „Albert Rolliche“ (įsigijimo metai: 2008, inventorinis Nr. 01626700). Pradinė pardavimo kaina 150,00 Eur.

4. Automobilis „Škoda Fabia Combi Ambiente“ (įsigijimo metai: 2012, inventorinis Nr. 1500011‘). Pradinė pardavimo kaina 1 400,00 Eur.

TURTĄ APŽIŪRĖTI GALIMA2019 m. birželio 17-19 d. nuo 13 iki 15.00 val. (kreiptis į Auksę Juonienę, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją, tel. (8 315) 55 115).

AUKCIONAS VYKS2019 m. birželio 20 d. 10 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimų salėje (201 kab.), Rotušės a. 4, Alytuje. Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 proc. pradinės pardavimo kainos. Aukciono vedėja Rasa Abramavičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 315) 55 139, 8 676 17057.

AUKCIONO DALYVIAI REGISTRUOJAMIaukciono dieną nuo 8 val. 30 min. iki 9 val. 30 min. savivaldybės priimamajame (būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą arba įgaliojimą). Dalyviai ir žiūrovai aukcione gali dalyvauti nemokamai. Už nupirktą turtą atsiskaitoma pervedimu į savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.


BAB „Vingriai“, į. k. 120230369, dingusius įstatus laikyti negaliojančiais.


UAB „Logosandėlis“ (į. k. 303504371) steigimo dokumentai ir registravimo pažymėjimas laikomi negaliojančiais.


 Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Galvijų ūkio rekonstrukcija ir plėtra (Marijampolės sav., Marijampolės sen., Ožkasvilių k., Paikio g. 44, Paikio g. 48 ir Paikio g. 52).

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Pieninių galvijų auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Suvalkijos žemės ūkio bendrovė, įmonės kodas:  165663421, Balsupių k., LT-69337 Marijampolės sav., tel. + 370 343 63 244, el. p. suvalkijoszub@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaMarijampolės seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolėje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. birželo 10 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. birželio 25 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. birželio 25 d. 17 val., Suvalkijos žemės ūkio bendrovėje, adresu Paikio g. 48, Ožkasvilių k., Marijampolės sav.. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


2019  06 20d.  nuo 15.00 val. bus atliekamas žemės sklypo, esančio Sakalų 1-oji g. 19, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. ribų ženklinimas – derinimas, į kurį kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo, Sakalų 1-oji g. 17, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.  savininkus ar naudotojus. Tel. Nr. 8 676 32459.


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. liepos 1 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis akcinės bendrovės ,,Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės audito įmonės rinkimai.

2.Dėl įmonės veiklos tęstinumo (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 str. 1 d. numatyti ir kiti klausimai).

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. birželio mėn. 21 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius

 

Atgal