VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Vėjo technologijų projektai“ (įm. kodas: 301420533),Gamyklos g. 34, Mažeikiai, mob.: (8 610) 18019, el. p.: vtp.energija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas: 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Telšių r. sav., Degaičių sen., Degaičių, Pasvaigės ir Skurvydiškės k., sklypų kad. Nr. 7805/0001:158, 7805/0001:268, 7805/0001:299, 7805/0001:195 ir 7805/0001:253. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 6 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 1,8 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona.5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Degaičių seniūnijos administracinėse patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių r. sav); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-05-27 iki 2019-06-07 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-06-07 16 val. Degaičių seniūnijos patalpose (Anulėnų g. 3, Degaičių k., Telšių r. sav). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ar reg. laišku adresu - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt.8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, telsiai@nvsc.lt.


1.BUAB „Maresa“ (įm.k 303271967) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui Nagliui Menkevičiui ir yra laikomi negaliojančiais.

2.BUAB „Oleum“ (įm.k: 302762269) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Finansinė būklė“ ir yra laikomi negaliojančiais.

3.BUAB „Jodema“ (įm.k 302414896) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB Nemokumo teisė ir yra laikomi negaliojančiais.

4.BUAB „Transekma Transport“ (įm.k 303443445) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Bankroto paslaugos“ ir yra laikomi negaliojančiais

5.BUAB „Vesteranas“ (įm.k 303147987) įstatai nebuvo perduoti bankroto administratoriui MB „Aministra“ ir yra laikomi negaliojančiais.


Pranešame, kad 2019 05 18-24 laikraštyje „Lietuvos aidas“ Nr. 20 išspausdintąinformaciją, apie parengtą UAB „Juodeliai“ planuojamos ūkinės veiklos, medienos apdirbimo cecho, Medeinos g. 3, Nendriniškių k., Marijampolės sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita), laikyti negaliojančia.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas, kuris buvo organizuojamas 2019 m. birželio 3 d., Marijampolės seniūnijos patalpose (103 kab.), adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė, neįvyks.


SKELBIMAS DĖL DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias VšĮ Panevėžio mechatronikos centro (toliau – įstaiga) (įstaigos kodas – 248505060, buveinė – Panevėžys, S. Daukanto g. 12) dalininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas, kurias įgyvendina viešoji įstaiga Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, viešo aukciono būdu.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę veiklą, kurti ir palaikyti šiuolaikišką mechatronikos ir mikro – nano technologijų laboratorinę bazę, kad patenkinti visų Panevėžio regione studijuojančių, keliančių kvalifikaciją ar vykdančių mokslinius tyrimus poreikius, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, didinti Panevėžio regiono patrauklumą kuriant didesnę pridėtinę vertę pramonei ir verslui.

Įstaigos dalininkų kapitalo dydis – 10933,15euro, dalininkų skaičius – 13. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą.

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina – 390,99 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas: nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki birželio 10 d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data: 2019 m. birželio 11d., laikas – 9 val. 00 min.

Neįvykus aukcionui, teisės aktų nustatyta tvarka, dalininko teisės bus parduodamos naujame aukcione:

Parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina –351,89 euro. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai. Aukciono dalyvių registravimas vykdomas: nuo 2019 m. birželio 24 d. iki liepos 8 d., laikas I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. Aukciono vieta – A. Volano g. 2, Vilnius, 238 kab., aukciono pradžios data: 2019 m. liepos 9d., laikas – 9 val. 00 min.

Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę.

Įstaigos 2018 m. veiklos ataskaita ir finansiniai dokumentai patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Aukciono vykdytojas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri įgaliota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 311 ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ sudaryti dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartį.

Atsakingas darbuotojas, įgaliotas registruoti aukciono dalyvius: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Krickaitė, tel. (8 5) 219 1223; el. p. Rita.Krickaite@smm.lt.

Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaito per 10 kalendorinių  dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.

Sudarytos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną.  


BUAB „Carbo“ (kodas 133071746) registracijos pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


MB „Laumių medis“ (į. k. 304148615) įstatai, steigimo dokumentai ir registravimo pažymėjimas laikomi negaliojančiais.


UAB Alinsta”(įmonės kodas302536277) steigimo dokumentai ir registravimo pažymėjimas laikomi negaliojančiais.


SKELBIMAS teikti pasiūlymą  darbams pirkti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamojo namo Musninkų g. 20 (2 laiptinė) laiptinės remonto darbams ir laiptinės langų keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-06-10 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


IInformacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Autokurtas“ autoserviso ir eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių tvarkymo veikla Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r..

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Autoservisas ir eksploatuoti netinkamų autotransporto priemonių tvarkymas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Autokurtas“, įmonės kodas:  135456559, Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r., tel. + 370 37 39 10 90, el. p. info@autokurtas.lt, kontaktinis asmuo: Vytautas Garbenis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaDomeikavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavoje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. birželio 11 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. birželio 11 d. 17 val., Domeikavos seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Bažnyčios g. 2, Domeikavoje. Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. birželio  4 d. 10.00 val. šaukiamas  pakartotinis neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1.   Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo procesui;

2.   Restruktūrizavimo plano metmenų tvirtinimas;

3. Dėl pritarimo įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai;

4.   Dėl sprendimo priėmimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

 Neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. gegužės mėn. 28 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius

Atgal