VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.11. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Pranešame kad, 2019 m. gegužės 21 d. nuo 11 val. iki 13 val. Vydautiškių k. Dūkštų sen. Vilniaus rajone bus vykdomi sklypo Nr. 372ıkad. Nr. 4124/0300:0081 ribų nužymėjimo darbai.

Prašome gretimų sklypų kad. Nr. 4147/0200:0595, Nr. 4147/0200:0539, Nr. 4147/0200:0134

savininkus (Jūratė Monika Nordin, Rolanda Sarkis, Zita Aleksandravičienė, Rimvydas Aleksandravičius, Tatjana Jermakovič, Natalja Melničenko, Valerij Timofejev) aukščiau nurodytų laiku ir adresu atvykti dėl ribų suderinimo.

Matavimų rengėjas UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“

Adresas: Vilnius, J.Baltrušaičio g. 9-161 (el.paštas: gtdarbai@gmail.com) arba tel. 2-728058, mob. 8 659 55152.


BUAB "Litmeksia", į.k. 302791331, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.


Informuojame, kad 2019-05-15, 10 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0084:0784), esančio Salininkų g., SB „Medicinos Darbuotojų“, Skl.Nr.119, Naujininkų sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0084:0828 (esančio Kelmijos Sodų 10-oji g.54, Naujininkų sen., Vilniaus m..) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.


Informuojame, kad Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija, kodas 301974536, keičia savo pavadinimą į „Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija.


KVIETIMAS

PATEIKTI PASIŪLYMUS VIEŠAJAM TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: BĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, kodas 111959420.

Trumpas aprašymas:NVI numato išnuomoti viešojo konkurso būdu 7,5 kv. metrų plotą, esantį ant NVI patikėjimo teise valdomo pastato, adresu Santariškių g. 1, Vilnius (pastato unikalus numeris – 1097-9008-2014) stogo, mobiliojo ryšio antenai įrengti. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Sutarties trukmė:5 metai.

Pradinis nuompinigių dydis:210,00 Eur per mėnesį už 7,5 m2 (28,00 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).

Pradinis įnašaslygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (630,00 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų apžiūra:Patalpas galima apžiūrėti 2019-05-14 nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Šarūną Stanaitį tel. (8 5) 278 6725, el. p. sarunas.stanaitis@nvi.lt.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas:Paraišką ir visus reikalaujamus konkurso dokumentus užklijuotame voke dalyvis pateikia iki 2019-05-21 09.00 val. adresu: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, į Dokumentų valdymo poskyrį, A11 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas mobiliojo ryšio antenai įrengti“.

Komisijos posėdisnumatomas 2019-05-21 09.30 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, Tarybos salėje.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Vilma Gudavičienė, tel. (8 5) 278 6705, el. p. vilma.gudaviciene@nvi.lt

Pastabos:visos viešojo nuomos konkurso sąlygos ir patalpų planas yra paskelbti NVI internetiniame puslapyje www.nvi.lt.

 

Atgal