VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame, kad 2019 m. gegužės 20 d. 09:00 val. žemės sklypų (kad.Nr.4167/0500:224) ir (kad.Nr. 4167/0500:327) savininkai, paveldėtojai ir įgalioti asmenys yra kviečiami į žemės sklypo (kad.Nr. 4167/0500:155) ribų ženklinimą adresu Vilniaus r., Pagirių sen., Papiškių k.

Kontaktai: Baltupio g. 47-92, Vilnius, el.pšt. viktuks@gmail.com., mob.tel. + 370 679 76644.


 Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams:

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. gegužės 27 d. 10.00 val. šaukiamas  neeilinis visuotinis akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo procesui;

2. Restruktūrizavimo plano metmenų tvirtinimas;

3. Dėl pritarimo įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai;

4. Dėl sprendimo priėmimo kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. gegužės mėn. 20 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2019 m. gegužės mėn. 28 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių per.191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1.Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas.

2. 2018m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2019 m. gegužės mėn. 17 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.


Likviduojamos K. Tilvyčio įmonės įm.k. 154304748 įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.

 

 

 

Atgal