VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.09. Sskelbimai

Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugija nuoširdžiai užjaučia poetą Albiną Antaną Kazlauską ir jo šeimą dėl mylimos žmonos tautodailininkės Danutės mirties.


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodu naudotą galąstuvą su trifaziu varikliu, disku, jungikliu. Kaina 30 eur. Dovanoju naudotus medinius langų rėmus su stiklais, įvairių matmenų. Kreiptis tel. 862052965.


nformuojame, kad š.m. 2019-03-18 d.  11:00 val. SB „Aušra“, Vilniaus m. Verkių sen., Visorių Sodų 8-oji g.Nr. 2 , bus atliekami   žemės sklypo  kad. Nr. 0101/0008:0605 ribų  nužymėjimo darbai. Organizatorius: Inga Kel .  Prašome atvykti savininkus-naudotojus į savo žemės sklypą  kad. Nr. 0101/0008/:0907 dėl ribų suderinimo. Rengėjas UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“  adresas: J.Baltrušaičio 9-161,  Vilnius, mob. Tel. 8-659-55-152, el. paštu  gtdarbai@gmail.com


NFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „NOFIR“, įm. k. 302696755, Pramonės g. 5I, Tauragė,mob.: (8 614) 98115, rima@nofir.nomailto:info@skalsa.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: žvejybos pramonės pavojingų atliekų tvarkymas;Pramonės g. 5I ir 5U, Tauragė. 4. Trumpas PŪV aprašymas: šalia šiuo metu vykdomos nepavojingų žvejybos pramonės veiklos planuojama tvarkyti ir divario oksidu impregnuotus žvejybos tinklus. Atliekos priimamos, ardomos, rūšiuojamos. PŪV metu užteršti tinklai bus plaunami naujame plovimo įrenginyje, susidariusios nuotekos bus valomos ir panaudojamos plovimui pakarotinai. Papildomai bus statomas plastikinės žuvų fermos įrangos smulkinimo įrenginys. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Tauragės m. seniūnijos patalpose (V. Kudirkos g. 9, Tauragė); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-03-12 iki 2019-03-25 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-03-25, 17 val. UAB „Egersund Net“ konferencijų salėje (2 a.; Pramonės g. 5U, Tauragė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61167, taurage@nvsc.lt.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – AB „Simega“, įm. k. 164780489, Kikonių g. 2, Kupiškis,el. p.zenonas.simega@gmail.com, tel. 8 6459 35071.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – katilinės Kupiškyje modernizavimas, pakeičiant susidėvėjusį biokuro katilą, Technikos g. 2, Kupiškis.

Trumpas PŪV aprašymas – AB „Simega“ katilinėje Nr.1, numatomas biokuro garo katilo keitimas dvejais naujais biokuro vandens šildymo katilais (7 ir 3 MW galios). Įgyvendinus PŪV, katilinės instaliuota šiluminė galia sumažės nuo 43,3 MW iki 18 MW. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2019 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. imtinai, Kupiškio r. savivaldybės patalpose, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu. PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 27 d. 17.00 val. Kupiškio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus posėdžių salėje, adresu Gedimino g. 36, Kupiškis. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas,Respublikos g. 13, Panevėžys, el. p. panevezys@nvsc.lt, tel. (8 45) 46 10 81.


INFORMACIJA apie Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimo, Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, Veisiejų g. 17, LT-66245, Druskininkai, tel. +37031358024,  el. p. dpu@druskininkai.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas, Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamas statybinių ir griovimo atliekų smulkinimas. Planuojamas įrenginio pajėgumas – 1300 t/metus.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. kovo 26 d., Viečiūnų seniūnijos patalpose, Jaunystės g. 17-2, Viečiūnai, Druskininkų sav. darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Viečiūnų seniūnijos patalpose, Jaunystės g. 17-2, Viečiūnai, Druskininkų sav., 2019 m. kovo 26 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus. Tel. (8 315) 51 182,  el. p. alytus@nvsc.lt


Pranešame, kad UAB “Geoteka“, Gailaišių g. 24-2, Vilnius, pagal sutartį su NŽT prie ŽŪM, 2019m. nuo kovo 18 iki 22 dienos, atliks žemės sklypų esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., proj. Nr.: 2702-2Genoefa Račkovska Vaičiūnienė; Zujūnų sen., Gineitiškių k., proj. Nr.: 2703Helena Dovgerd; 2702-1, 2701, 2702-3Genoefa Račkovska Vaičiūnienė; 2702-4Genoefa Račkovska Vaičiūnienė, Janina Rymšo; 2731Janina Rymšo; Pašilaičių k., proj. Nr.: 2709 Helena Semaško; 2710 Janina Juškevič; Zujūnų k., proj. Nr.: 2732 Janina Juškevič; 2706 Jadvyga Balkevič; Papiškių k., proj. Nr.: 2578 Vaclav Misevič; Augustų k., proj. Nr.: 2738a Gelena Tereza Puchalskaja; Vaivadiškių k., proj. Nr.: 2728 Marija Švedovič; Girulių k., proj. Nr.: 2733 Stanislav Chatkevič; 2724 Teresa Vaclava Jasinskaja; 2727-1, 2741, 2727-2  Bernard Zenovič; 2723 Stefanija Zenovič; Zujūnų mstl. proj. Nr.: 2713 Zigmont Slavinskij, Janina Juškevič, Malgožata Mokšecka; 2712-1 Janina Juškevič, žemės sklypų kadastrinius matavimus.

Kviečiame projektinių ir gretimų žemės sklypų savininkus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis: kad. Nr.: 4110/0800:0233 Giedrius Žylė, 4110/0800:0608 Oksana Kazakova-Vidžiūnienė, 4110/0800:0585 Diana Kirilova, 4110/0800:0449, 4110/0800:0431 Edmund Olechnovič, 4110/0400:0208 Apolinaras Kęstutis Kuprijanovas, 4110/0500:0052 Stanislav Maksimovič, Piotr Maksimovič, 4110/0800:0424 Vladislava Končanina, dalyvauti suderinant bendras ribas. Dėl detalesnės informacijos kreiptis telefonu +370 623 03388 arba el. paštu: uabgeoteka@gmail.com

Atgal