VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.23. Skelbimai

AB "Bakteriniai preparatai" akcininkų dėmesiui !

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. balandžio 18 d. 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Bakteriniai preparatai" (į.k.133385939, buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Taikos pr. 102, Kaunas. Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos rinkimai.

2. Bendrovės metinis pranešimas.

3. Auditoriaus išvada.

4. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

6. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. balandžio 11 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visi akcininkai su sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu Taikos pr. 102, Kaunas.

Bendrovės vadovas

Atgal