VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.09. Skelbimai

Klaidos atitaisymas

„Lietuvos aido“ Nr.5 įsivėlė klaida: 8 psl. Egidijaus Palaičiostraipsnyje „2019-ieji turi tapti teisingumo metais Snoro obligacijų turėtojams“ nuotrauka prie straipsnio įdėta klaidinga. Atsiprašome.


Informuojame, kad 2019-02-14, 14 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0079:0066) esančio Rodūnios kel., SB „Poilsis“, Skl.Nr.21, Naujininkų sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0079:0051 (esančio Rodūnios kel., SB „Poilsis“, Skl.Nr.22, Naujininkų sen., Vilniaus m..) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius.Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 671 96775.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
(TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO
(TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius:

Vilius Arvydas Šukis, Knygnešių g. 6, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r. sav., tel.: 8 686 45 725, el. paštas: viliusa.sukis@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta:vištų dedeklių fermų komplekso statyba ir eksploatacija, Šiaulių apskr., Joniškio r. sav., Kepalių sen., Anapolio k., žemės sklypas, kurio kad. Nr. 4750/0004:188 Kirnaičių k. v. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV PVSV ataskaita rengiama su tikslu nustatyti statomam vištų dedeklių fermų kompleksui sanitarinės apsaugos zonos ribas. Eksploatuojant vištų dedeklių fermų kompleksą vienu metu numatoma laikyti 59 700 vištų dedeklių, per metus numatoma gauti 20 000 000 kiaušinių.PVSV ataskaitoje įvertintas PŪV poveikis visuomenės sveikatai oro tarša, kvapais ir triukšmu. Nustatyta, kad PŪV metu nebus viršijamos teisės aktais nustatytos oro taršos, kvapų ir triukšmo ribinės vertės, todėl poveikis visuomenės sveikatai nebus daromas. Suformuota reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama(susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-02-11 iki 2019-02-22 imtinai; 08.00 – 12.00 ir 13.00 – 17.00 val.): 1) Kepalių sen. administracinėse patalpose (Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-02-25, 17 val. Kepalių seniūnijos administracinėse patalpose (Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Joniškio r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teiktiiki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, LT-76343 Šiaulių m. sav., tel.: (8 41) 59 6373, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.


MB "Pellet service'' (į.k. 302988058) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.

Atgal