VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.02. Skelbimai

Dingusį Maldos ir liaudiško giedojimo grupės Karunka (įm. k. 293012760) antspaudą laikyti negaliojančiu.


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2019 m. vasario 25 d. 12 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 a., kab. Nr.  316).

UAB „Skomė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės „Skomė“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2. Bendrovės „Skomė“ pelno paskirstymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. arba iš anksto suderinus kitu laiku.


Atliekų tvarkymo bendrovė UAB ,,Ecoservice“ 2018 metų birželio mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimas“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF).

UAB „Ecoservice“ įdiegė mišrių nuotekų valymo įrangą, kurios dėka bus sumažinta aplinkos  tarša pagal biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7), skendinčių medžiagų (SM), bendrojo azoto (Nb) ir bendrojo fosforo (Pb) rodiklius bei užtikrinta, kad šie rodikliai neviršytų normatyvinių taršos rodiklių apribojimų.

Atgal