VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.12. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nupirkčiau sovietinės technikos automobilį arba dalis. (GAZ, VAZ, MOSKVIČ)
Nupirkčiau sovietinės technikos motociklą ir dalis (JAWA, URAL, DNIEPR) . Kreiptis: matzedas@gmail.comTel.:863024009 .


2018 m. spalio 23 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu likviduojama žemės ūkio bendrovė "Noteros ūkis" (kodas 303444419, buveinės adresas Skarulių g. 84, LT-55198 Jonava, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę, - Juridinių asmenų registras).

Papildoma informacija teikiama telefonu : +37061784683


Uždariosios akcinės bendrovės "Infospektras" pavadinimas keičiasi į UAB "AUTOPRO".


 Likviduojamos UAB „KIMULA“, įmonės kodas 141302081, adresas: Žalgirio g. 13-4, Klaipėda antspaudą laikyti negaliojančiu.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Tilsta“, įm. k. 121477326, Granito g. 6, Vilnius,el. p. info@tilsta.lt, tel.85 264 03 31.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas, Gurelių g. 61A, Vilniuje.

Trumpas PŪV aprašymas – planuojamas betono, gelžbetonio, plytų, asfaltbetonio ir kt. statybiniųatliekų tvarkymas.Iš atliekų bus pagaminta skaldą, kurią bus galima naudoti kaip žaliavą laikinųjų kelių tiesimui statybvietėse, taip pat statybose, tiesiant kelius, pamatus ar naudojant kitiems statybos darbams. Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis – 2000 t/m. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2019 m. sausio 14 d. iki sausio 28 d. imtinai, Panerių seniūnijoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, darbo metu (I-IV 7.30 – 16.30 val., V – 7.30 – 15.15 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. sausio 28 d. 17.00 val. Trakų Vokės bendruomenės namų patalpose (salėje), adresu Žalioji a. 3, Vilnius. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas,Kalvarijų g. 153, Vilnius, el. p. vilnius@nvsc.lt, tel. (8 5) 264 9676.


BŽŪK „Didžiupis“, į. k. 300537327, dingusius įstatus laikyti negaliojančiais.

Atgal