VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.01. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „VVP Investment“ (302661590), Šaulių g. 19, Klaipėda., mob.: (8 655) 48660, el. p.: info@vvpinvestment.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Bataičių ir Palūšės k., sklypų kad. Nr. 6134/0003:14 ir 6134/0003:47. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti dvi vėjo jėgaines, kurių kiekvienos galia iki 4,8 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Židikų seniūnijos administracinėse patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-12-03 iki 2018-12-14 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-12-18 17 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, telsiai@nvsc.lt.


Informuojame, 2018-12-13, 13.00 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0068:1279), esančio Lazdynėlių g., Vilniaus m., Vilniaus apskr., ribų ženklinimas. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 0101/0068:1508, Žaibo g. 15) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 67196775.


Informuojame, kad UAB „ACME Europe“, kodas: 301589946, adresas: Raudondvario pl. 131B, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (ACE) vykdo reorganizavimą prijungimo būdu (Reorganizavimas), kurio metu ACE bus prijungta prie UAB „ACC Distribution“, kodas: 135150085, adresas: Jonavos g. 196, Kaunas, Lietuva (ACC). ACC yra po Reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsianti ir toliau veiksianti bendrovė, o ACE po Reorganizavimo pasibaigs ir bus išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 28 d. buvo parengtos ACE ir ACC reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimo metu ACE bus prijungiama prie ACC ir ACC perims visas ACE teises, pareigas bei turtą. Reorganizavimas bus užbaigtas, kai po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą bendrovės ACC nauja įstatų redakcija bus įregistruota Juridinių asmenų registre. Planuojama, kad ACC įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre bus įregistruota ir Reorganizavimas užbaigtas iki 2019 m. vasario 1 d., tačiau ši data yra preliminari ir gali kisti.

ACE teisės ir pareigos pereis po Reorganizavimo veiksiančiai ACC nuo 2019 m. vasario 1 d. ACE teisės ir pareigos pagal sandorius pereis ACC ir visa tai bus įtraukta į ACC apskaitą nuo 2019 m. vasario 1 d. Jeigu būtų sudaromi savarankiški teisių, turto, sandorių ir kapitalo bei įsipareigojimų perdavimo-priėmimo aktas (-ai), atitinkamos teisės ir pareigos pereis ACC nuo tokiuose perdavimo priėmimo aktuose nurodytos datos.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais su Reorganizavimu susijusiais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, galima susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. ACE buveinėje, adresu Raudondvario pl. 131B, Kaunas, Lietuva.

Visais su Reorganizavimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į ACME grupės Teisės skyriaus vadovę, Ingą Kuliešienę, telefonu +370 682 57338, arba el. paštu: Inga.Kuliesiene@acme.lt.


Informuojame, kad UAB „ACC Distribution“, kodas: 135150085, adresas: Jonavos g. 196, Kaunas, Lietuva (ACC), vykdo reorganizavimą prijungimo būdu (Reorganizavimas), kurio metu UAB „ACME Europe“, kodas: 301589946, adresas: Raudondvario pl. 131B, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (ACE) bus prijungta prie ACC. ACC yra po Reorganizavimo užbaigimo veiklą tęsianti ir toliau veiksianti bendrovė, o ACE po Reorganizavimo pasibaigs ir bus išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 28 d. buvo parengtos ACE ir ACC reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavimo metu ACE bus prijungiama prie ACC ir ACC perims visas ACE teises, pareigas bei turtą. Reorganizavimas bus užbaigtas, kai po Reorganizavimo užbaigimo tęsiančios veiklą bendrovės ACC nauja įstatų redakcija bus įregistruota Juridinių asmenų registre. Planuojama, kad ACC įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre bus įregistruota ir Reorganizavimas užbaigtas iki 2019 m. vasario 1 d., tačiau ši data yra preliminari ir gali kisti.

ACE teisės ir pareigos pereis po Reorganizavimo veiksiančiai ACC nuo 2019 m. vasario 1 d. ACE teisės ir pareigos pagal sandorius pereis ACC ir visa tai bus įtraukta į ACC apskaitą nuo 2019 m. vasario 1 d. Jeigu būtų sudaromi savarankiški teisių, turto, sandorių ir kapitalo bei įsipareigojimų perdavimo-priėmimo aktas (-ai), atitinkamos teisės ir pareigos pereis ACC nuo tokiuose perdavimo priėmimo aktuose nurodytos datos.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais su Reorganizavimu susijusiais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje, galima susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. ACC buveinėje, adresu Jonavos g. 196, Kaunas, Lietuva.

Visais su Reorganizavimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į ACME grupės Teisės skyriaus vadovę, Ingą Kuliešienę, telefonu +370 682 57338 arba el. paštu: Inga.Kuliesiene@acme.lt.

Atgal