VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.17. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


„Drąsos kelias“ politinės partijos

Narių dėmesiui!

Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 4 skyriaus 14 punktu, 2018 m. Gruodžio 8 d. (šeštadienį) 11 val. šaukiamas „Drąsos kelias“ politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks viešbučio „BEST BALTIC Kaunas“  konferencijų salėje, adresu - Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias“ politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1.„Drąsos kelias“ politinės partijos 2017 m. veiklos ataskaita;

2.„Drąsos kelias“ politinės partijos 2017 m. finansinė ataskaita;

3.Dėl 2019 m. vyksiančių rinkimų Lietuvos Respublikoje.

4.Kiti klausimai.

„Drąsos kelias“ politinės partijos

Koordinacinė taryba


Pranešimas apie sodininkų bendrijos „Krantas“ likvidavimą.

Remiantis 2018-11-09 d. visuotiniu bendrijos narių sprendimu, pradedama likvidavimo procedūra  sodininkų bendrijai „Krantas“, juridinio asmens kodas 160212795, adresas Kauno r., Domeikavos s., Salių kaimas, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugojami VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.

Papildoma informacija tel. +370 698 11591 arba +370 600 30590.


BUAB „Las freight“, į. k. 302504856, dingusius įstatus laikyti negaliojančiais.


UAB „Ripovila“ akcininkų dėmesiui:

  2018 metų gruodžio mėn. 18d. 10 val. Architektų g. 72-27, Vilniuje, įvyks akcininkų susirinkimas.

  Darbotvarkėje:

1.2014; 2015 ir 2016 metų ūkinės-finansinės veiklos balanso tvirtinimas.


 

Atgal